Pozvání ke spolupráci na překladech

Pozvání ke spolupráci na překladech

Milí přátelé,


 

každý týden Vám přinášíme nová poselství různých bytostí, která přijímají, většinou, anglicky hovořící „channeleři“, jako např. Natalie Glasson, Lee Carroll, Ronna Herman, Michelle Manders a další.

Máme menší tým výborných, láskyplných překladatelek a překladatelů, kteří pro nás všechny, pro náš posun do vyšších úrovní reality, tato poselství překládají do češtiny nebo i slovenštiny. Avšak nelze nikoho přetěžovat. Rádi bychom i nadále plynule dodávali další krásná sdělení a poselství Bytostí z vyšších dimenzí Vědomí. Proto chceme oslovit Vás všechny, kteří máte kvalitní znalost angličtiny a souběžně i češtiny nebo slovenštiny, a pozvat Vás ke spolupráci s námi.

Pokud cítíte, že byste mohli také svým dílem přispět k našemu společnému tvoření, a pomoci tak dále plynule v naší společnosti šířit Světlo, informace i Lásku, a jejich prostřednictvím umožnit nástup změn ve společnosti, pak prosím napište na adresu mlcaklad@seznam.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

 

Rádi Vás mezi sebou uvítáme.

 

Láďa

P.S.: A na podkladě zaslaných nabídek ke spolupráci chci upřesnit, že znalost češtiny či slovenštiny byla zmíněna jako souběžná proto, že má-li být překlad kvalitně proveden, pak překladatel by měl dobře znát cílový jazyk a měl by mít pro něj cit, aby uměl vhodně volit slova zvl. v situacích, kdy např. neexistuje přesný ekvivalent a musí "pocitově" vystihnout podstatu originálního textu. Je to důležité i proto, že překladatel svou prací převádí energie vložené do anglického textu, do energií v jazyce cílovém, tedy českém nebo slovenském.