Jedna, Dvě, Tři a Dvanáct

Jedna, Dvě, Tři a Dvanáct

 

Milovaná Posvátná Srdce,

 

 

mám pocit, že dozrál čas, abych na těchto stránkách sdílela ještě další "srdeční záležitost", na které se spolupodílím překladem - tedy Kryonovy knihy. 

Mnozí z vás jsou stejnými fanoušky Kryona jako já, ale jiným tak blízký (možná zatím) není a plně to respektuji. Přesto dovolte, abych je zde velmi stručně představila, protože se s vámi na stránkách Posvátného Srdce dělím o vše, co mně osobně nějakým způsobem pomohlo nebo co mne posunulo dál na mé cestě. A překlad Kryonových channelingů a knih byl, je a pravděpodobně i bude číslem jedna. Jeho channelingy vnímám nejen jako zdroj duchovních (a často i vědeckých) informací, ale především jako obrovský zdroj lásky, síly a také moudrých a praktických rad pro každodenní život. Přináší mnoho "aha" momentů, kdy věci zapadají do sebe a konečně dávají smysl. Mnohé z jeho informací již byly dokázány vědecky či prostým pozorováním. A pravdivost a správnost jeho rad je možné ověřit jejich používáním v praxi... A i když jsou jeho volně dostupné channelingy úžasné, jeho knihy jsou ještě trochu jiné a přinášejí skutečný "základ"... 

A teď tedy konkrétně - třeba vás to také nějakým způsobem osloví.

 

Dosud jsme přeložili a vydali tři jeho knihy. Jsou to:

 

Kniha Dvanáct - Dvanáct vrstev DNA aneb Ezoterická studie vnitřního mistrovství - tady jsme poněkud "přeskočili pořadí" a v některých ohledech je tato kniha možná až příliš napřed, ale v tu dobu jsme cítili, že je velmi vhodné ji prodat (a zájem o ni je opravdu veliký). Asi netřeba říkat, o čem tato kniha pojednává :-)

 

Kniha Jedna - Konec času - Nové informace pro osobní mír aneb Channelovaná poselství předaná s láskou - zde najdete naprosté základy - tedy informace o Kryonovi, ale také o nás lidech a částečně i o našem původu, o smyslu naší existence, o našich životních lekcích a mnoho dalších věcí. A zároveň zde Kryon představuje také velmi důležité nástroje - jedním je úplné ukončení karmy, které je pro náš život i poslání velmi důležité, ale také například spolutvoření a mnohé další.

 

A Kniha Dvě - Nemyslete jako člověk aneb Channelované odpovědi na základní otázky - zde Kryon ještě dále doplňuje informace z Knihy Jedna. Hlouběji se například věnuje tématu karmy, léčení a spolutvoření, ale také channelingu, UFO a také tolik oblíbeným tématům Lemurie a Atlantidy. 

 

Další knihu právě dokončujeme - jmenuje se Kniha Tři - Alchymie lidského ducha aneb Průvodce pro přechod člověka do nové doby - tady najdete mj. i zkušenosti čtenářů s aplikací rad z předchozích knih (zejména s tzv. neutrálním implantátem - nástrojem, který odblokovává karmu). Především je však tato kniha o tom, co nám přináší nová doba a jak si poradit se zemskými změnami.

Knihy Jedna, Dvě a Tři se zásadním způsobem doplňují...

 

Další budou následovat, ale už teď snad mohu prozradit, že první tři Kryonovy knihy jsou krásné, důležité a v mnohém průlomové, ale ty další jsou ještě o stupeň úžasnější a často až dechberoucí... při jejich čtení jsem si nejednou poplakala ;-) - úlevou i radostí. Přesto má svůj smysl, že jsou vydávány v tomto pořadí a v lecčems na sebe navazují, takže je důležité začít skutečně od začátku...

 

Děkuji za vaši pozornost.

 

S láskou,

 

 

M.