Zprávy - kontaktérka Plejáďanů

27.01.2011 19:22

Že by posun v informacích? Budiž řečeno k dobru reportérce i televizi, že s informacemi nijak nemanipulovali a nechali to na divácích.

Paní Iloně tleskám za to, že to "ustála" statečně a nijak tím "neuškodila" společné práci. Naopak. Dávám jí jedničku za odvahu a fandím jí.