Zlatá Dušička - Vyslanec Boží

26.03.2011 08:43

 

Objeví se nový vůdce, který poskytne lidu naději. Tento člověk bude veden Bohem. On jediný pochopí, v čem je jeho síla a půjde vpřed, aby toto ukázal ostatním. Jeho síla bude ohromná. On sám půjde nepoznán, avšak lidé kolem budou vědět, kdo je. On se projeví, jakmile se planeta Slunce zjeví jako nová planeta, která dosáhla své proměny. Slunce se změní. Nebude již takové, jaké ho znáte. Poté přijde ten, o kterém je zde řeč. Mnozí ho nepochopí a někteří budou tvrdit, že sem nepatří, že sám nepoznal život. Avšak toto bude jen jeho vnější vyzařování. On sám ve svém srdci již dávno našel lásku Boží a tato láska ho povede tímto životem. On také nebude znát celou svou cestu, ale jeho spojení mu umožní konat mnoho pomoci. Má odpovědi na všechny vaše otázky a nepřijde sám. Přijdou s ním další, kteří ho podpoří v jeho konání. On je vyslancem Božím a to on je vaší nadějí a záchranou. Objeví se kolem data spojení planet a bude rozpoznán. Odpovědi byly vyřčeny.

Maitreya

 

https://zlata.dusicka.sweb.cz/