Zlatá dušička, Archanděl Michael, Modlím se a Egyptská princezna

15.10.2011 00:19

 

Zlatá dušička - Využijte tento čas.

 

Archanděl Michael - Hledání světla intelektu.

 

Modlím se  - krásná modlitba (přejato z FB).

 

Video (7 min.) Egyptská princezna.