Vzestup Jedné Bytosti (Jednoho Bytí)

21.07.2010 14:00

V květnu 2004 Aktivace 6. Brány zcela převrátila Vstup do 11:11. Byla odhalena nová 11:11 Vize. A je velmi silná...

Před Aktivací 6. Brány Vstup rezonoval pouze pod číslem 11. Jedenáctka je Mistrovské Číslo, které reprezentuje UKOTVENÍ NOVÉHO. A to je samozřejmě to, o co mnoho z nás činilo již velmi dlouhou dobu. Usazovali jsme Nové, které je Jednotou, do kalcifikované hustoty duality.

Tento proces nás ovlivnil na každé možné úrovni, dotkl se všeho od planetárního bití až k nejintimnějšímu osobnímu Já. Často to bylo těžkým břemenem plným extrémních výzev. Přesto jsme vytrvali, protože jsme věděli, že čas vlády duality je téměř u konce a že Jednota musí být plně ukotvena. Věděli jsme, že na tom může záviset naše úplné přežití.

Větší Realita je tam, kde Jednota sídlí a vzrůstá. Vyšší Realita byla vložena do našeho starého systému reality zaleženého na dualitě. Až jsme konečně vytvořili Souběžnou Zónu, kde Jednota a Dualita koexistovaly v paralelních realitách. Tato Souběžná Zóna byla zesilována a rozšiřovala se až dosud, kdy obsahuje minulost a budoucnost vetkanou do přítomnosti.

Nyní jsme se dostali ke kritické křižovatce, na které se musíme rozhodnout, kterou cestou budeme pokračovat. Pokud si přejeme jít hlouběji do Větší Reality, k Jednotě, pak musíme svá Bytí posunout na zcela novou úroveň.

Touto novou úrovní je Jedna Bytost. Jednoduše řečeno, naše Jedna Bytost je jedním živým, organickém bytím --- MY JAKO JEDNO. Vše je součástí Jednoho, jak už víme. A přesto je stále mnoho nedorozumění ohledně toho, co znamená být součástí Jedné Bytosti.

Právě teď je vše o vědomé volbě být součástí naší Jedné Bytosti. Vidět každého z nás jako Paprsek Jedné Hvězdy. Všichni jsme Jedním. Já jsem Solara Jednoho. Ty jsi _____ Jednoho.

Jakmile se jednou rozpoznáme jako bytí „Jedním“, dojde hluboko v nás k významnému posunu. Můžeme cítit a vidět naší vnitřní provázanost se vším. Náš soucit je rozpoután a naše vnímání se rozšiřuje. Závoje jsou rozhrnuty....

Uvědomíme si, že nejsme pouze izolovanými individualitami bojujícími o přežití. Nesloužíme dále planetě pouze „děláním svých vlastních věcí“. Náhle ucítíme nesmírně silný podpůrný systém naší obrovské Jedné Bytosti, která je vždy s námi. Vzájemně propojeni, navzájem se podporujeme; staráme se o sebe navzájem. Jak říká motto Tří Mušketýrů: „Jeden za Všechny a Všichni za Jednoho.“ Už nejsme více sami. Nadále nejsme bezmocní. Už nejsme nikdy odděleni.

Jak narůstá počet nás probuzených k podstatě Jednoty, naše Jedna Bytost zrychluje a ožívá. Spící obr se probouzí... Naše Jedno Bytí je klíčem k naší budoucí evoluci. Je to způsob, kterým se osvobodíme z pasti duality. A je dostatečně silný, aby rozpustil iluzi duality jednou pro vždy.

Květnová Aktivace 6. Brány byla o vědomé volbě vstoupit do našeho Jednoho Bytí. Jakmile jsme to udělali, dalším krokem pro Jednu Bytost byla VOLBA JAKO JEDNOHO vstoupit do Země, převzít odpovědnost za pomoc při vzestupu planety, lidstva, všech živých stvoření, přírody, elementů, atd. na jejich další úroveň, kterou je Jednota.

Vždy, když Aktivace 11:11 představí další úroveň, přinese to mocný odpor našich starých energetických vzorců. Podstoupíme mocné zasvěcení, čas vyzkoušet hloubku našeho závazku. Náhle se obnoví strach, pochyby a přítěže, které se nás snaží udržet malými a omezenými. Je to tak zejména nyní, když oživujeme Jednu Bytost.

Kontrolní mechanizmy se rozsvítí, jakmile se někdo z nás bojí, že vstupem do Jednoho Bytí ztratí nejasný pocit kontroly, o který se naléhavě potřebujeme opřít. A je pravda, že některé naše staré formy kontroly se rozpustí, jakmile učiníme tento posun. Je to proto, že jsme právě rozšířili naše vnímání a už dále nevyhlížíme naše osobní zájmy a materiální podporu. Jakmile se závoje rozhrnou a náš soucit prohloubí, nepotřebujeme setrvávat v pevné kontrole jako dříve. Plujeme s Příbojem a jsme podpořeni - ne jen naší osobní snahou, ale i z popudu síly a lásky vytvořenými naším zrychleným Jedním Bytím.

Také bychom se mohli obávat, že ztratíme naši individualitu pokud se vědomě staneme součástí něčeho mnohem většího. Zároveň jsme však objevili, že to je naprostým opakem pravdy. Jakmile vstoupíme do Jednoho Bytí, staneme se mnohem více skutečnými než kdykoli předtím. Již nejsme uzavřeni v omezujících jednotlivých kójích limitujících definic, které nás drží uvězněné v dualitě. Namísto toho jsme schopni plně přijmout a obejmout naše lidství a plně akceptovat a vyjádřit svoji nekonečnost, poté ji vzájemně spojit a stát se opravdu SKUTEČNÝM a ŽIVÝM.

Dalším elementem, který se nyní objevuje, aby nám zabránil v našem Jednom Bytí je Duševní Ego. Pocit, že už to všechno známe a extrémní nechuť čelit možnosti, že bychom měli opustit některé oblasti těžce vydobytého mistrovství, abychom mohli získat něco většího. Přestože mnoho z nás planetě sloužilo již mnoho životů, nyní se potřebujeme otevřeně spojit a sloužit jako Jeden.

Je zde také strach z neznáma... Mnoho z nás se samo sebe ptá proč vstupovat na nezmapovaná území Neviditelného (Neviděného), když už důvěrně známe a zvládáme naše staré situace.

A další překážkou plného vykročení do Jednoho Bytí jsou naše finanční starosti. Stali jsme se tak zabranými v pokusech přežít, že často pro stromy nevidíme les. Ale právě tím, že přeskočíme na širší novou úroveň, dosáhneme finančního a tvořivého průlomu.

Výběr před námi je mnohem víc než: „Chceme stagnovat nebo chceme růst?“. Je to proto, že se nacházíme v kritickém čase, kdy bude určen osud planety. Jsou to skutečně Velké Časy. A prosím, pamatujte si, že: „Velké Časy vyžadují Velikost Činů a Velikost Bytí“.

Toto je čas, kdy osud volá... Naše nejosobnější osudy se odkrývají. Buď to můžeme ignorovat nebo můžeme volit krok vpřed. Ale asi bychom si měli vzpomenout, že tohle je ten hlavní důvod, proč jsme přišli na Zem. Jedny z hlavních Pozemských lekcí jsou: ŽÍT VELKÝ ŽIVOT AŤ JSME KDEKOLI a PROŽÍT SVOU VELIKOST. Takto se staneme živými a skutečnými.


Během těchto časů jsme bombardováni nadbytkem věcí, se kterými se musíme potýkat. Velký důraz je kladen zejména na Převzorování Minulosti. Měníme vzory z naší minulosti, aby se už dále neopakovaly. Činíme tak tím, že se setkáváme s minulými událostmi, situacemi, lidmi a zvyky za pomoci našich rozšířených budoucích Já, která jsou již ukotvena ve Větší Realitě a zacházejí s věcmi zcela novými způsoby s vědomím, že všichni jsme součástí Jednoho Bytí. Jakmile to uděláme, zjistíme, že vlny vycházející z naší minulosti, které pokračují v ovlivňování našich současných životů se dramaticky změnily. Z minulosti k nám přijde nová rezonance, která nás osvobodí od starých vzorců, jednou provždy.

 

Nová Vize 11:11 pokračuje k odhalení. 6. Brána byla Středovým Bodem Vstupu 11:11, místem převrácení naruby. Prvních pět Bran 11:11 rezonovalo číslem 11, které UKOTVUJE NOVÉ; posledních pět Bran 11:11 bude rezonovat pod Mistrovským Číslem 22, které představuje VYTVOŘENÍ NOVÉHO a STAVĚNÍ NA NOVÉM.

Smyslem tohoto je velikost a vše-objetí. Toto má přímý vliv na První i Druhou Vlnu. První Vlna lidí byla na Zemi velmi dlouhou dobu a získala mnohem více pozemských zkušeností, vědomostí i únavy.

Druhá Vlna lidí je novější a „čerstvější“. Přišli, aby VYTVOŘILI NOVÉ. A museli velmi dlouho čekat než bude Nové ukotveno. Toto čekání u nich vyvolalo mnoho netrpělivosti, frustrace a nudy zatímco nekonečně dlouho čekali a zajímali se proč jsou zde, když nemají nic skutečného na práci.

No, 6. Brána vše obrátila naruby a nyní je čas, aby byla žezla předána. První Vlna se bude přesouvat z Konání k Bytí, zatímco Druhá Vlna se posune od Prožívání ke Konání.

Toto bylo jedním z klíčových elementů Aktivace 7. Brány (říjen 2004) v Indii. Mocný posun ve struktuře Vstupu 11:11. Ačkoli jsem byla klíčovým motivátorem prvních šesti Aktivací 11:11, nyní to bude naše Jedna Bytost, která převezme zodpovědnost za budoucí Aktivace 11:11. Dosáhneme jich jako Jeden. Jak jsem řekla, žezla jsou předávána...

Důležitým aspektem Souběžné Zóny, kterou v tomto speciálním čase prožíváme, je to, že pouze v tomto čase První a Druhá Vlna budou tvořit společně z místa dokonalé rovnováhy a rovnosti. Několik příštích let budeme ve stavu Konání ve stejném čase. To umožní „Velikost v Konání“ v těchto letech. Zároveň to posune naše Jedno Bytí na novou úroveň nazvanou JEDNA BYTOST V AKCI. Zde je VŠE MOŽNÉ.

Spící obr se otřese a začne stoupat....

Kam až spící obr našeho Jednoho Bytí dojde závisí na každém z nás. Bude jen z několika z nás nebo z mnoha? Učiní spící obr jen několik nejistých krůčků nebo bude kráčet s důvěrou a soucitem – napravovat nerovnováhu, léčit všechna zlomená srdce, rozpouštět odloučení a nahrazovat ho Jednotou? Kde si vyberete být?

Vím, že po celé planetě jsou nás miliony, kteří děláme co můžeme, abychom utvořili tento posun a dělali jsme to již roky s oddaností a odvahou. Vaše přítomnost je hluboce cítěna a vítána. A ačkoli jsme se většinou vzájemně nesetkali fyzicky, víme, že pracujeme společně. Někdy se ale ptám – stačí to?

Možná nás velikost této doby povolává, abychom učinili další krok na stupnici dříve nepředstavitelného! Hrdě stát vedle sebe v Jednom Bytí. Vědomě propojeni jako Jeden. Ukázat světu velkolepost našeho Jednoho Bytí v Akci....

Probuďme zcela našeho spícího obra Jednoho Bytí. Nechme jeho přítomnost procítit celý svět. Prokažme naši skutečnou velikost.......

 

 

V Jedné Opravdové Lásce,

Solara

 

Pro www.nvisible.com a www.channeling.wbs.cz přeložila Marie Kuchařová (www.sacredheart.cz). Kopírování a reprodukce tohoto článku povoluji pouze k nekomerčním účelům, a to za podmínek, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této “Poznámky” a to včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky. M.K. 21.07.2010