Vytvoření Ukotvovacích Skupin pro 9. Bránu 11:11

06.08.2010 20:20

UKOTVOVACÍ SKUPINY 9. BRÁNY

Ukotvovací Skupiny 11:11 jsou zásadní pro úspěšnou Aktivaci Brány 11:11. Úzce spolupracují s Master Cylinderem jako Jedna Celistvá Bytost. Bez jejich obětavého podílu by Brány do Vstupu 11:11 nemohly být otevřeny.

V průběhu Aktivace Brány 11:11 se Skupina Master Cylinderu spojí jako Jedna Bytost, aby vytvořila vstupní bod pro nové přicházející koncentrované energie z Ultra Větší Reality, které jsou poté ukotveny hluboko do nitra Země.

Master Cylinder a všechny Ukotvovací Skupiny po celém světě formují silnou a široce expandující Jednu Bytost. Příliv nových energií je z Master Cylinderu nasměrován k Ukotvovacím Skupinám 11:11, které tyto energie ukotví po celém světě. 

Ukotvovací Skupiny 11:11 fungují jako zcela zásadní propojení mezi celým Master Cylinderem a příjemci nových energií Aktivace Brány 11:11.

Být součástí Ukotvovací Skupiny 9. Brány bude silnou transformační zkušeností, naplňující OPRAVDOVOU LÁSKOU ČISTÉHO SRDCE.

Devátá Brány je pro Aktivaci 11:11 důležitá, protože přináší zcela novou úroveň JEDNOHO BYTÍ V AKCI. První Vlna, Můstkoví Lidé a Druhá Vlna bude spolupracovat zcela novými způsoby jako Praví Celiství. To znamená, že dynamika Ukotvovacích Skupin se také změní. Nyní by měly být více o spolupráci sjednoceného celku než o striktním vedení centrální autority. Skupina bude vzájemně spolupracovat při zrození Nového.

Pokud jste opravdu voláni k účasti na čištění cesty k Neznámému a vytváření posledních zlomových bodů pro celou planetu v těchto neuvěřitelných časech, prosím, zúčastněte se zcela jako PRAVÍ CELISTVÍ této velkolepé události.

 

ORGANIZACE UKOTVOVACÍ SKUPINY 9. BRÁNY

Organizace Ukotvovací Skupiny 9. Brány je mocným a účinným způsobem, kterým můžete vystoupit jako JEDNA BYTOST V AKCI.

Ukotvovací Skupina může být složena třeba jen ze dvou lidí. Zde je několik jednoduchých kroků, které vám s tím pomohou:

Jakmile se rozhodnete stát Kotvou 9. Brány, prosím zaregistrujte ZDE vaši Ukotvovací skupinu. Poté můžete umístit informace o vás na stránkách Nvisible. Je velmi důležité, abychom od vás obdrželi vaše kontaktní údaje, protože kompletní Seznam Ukotvovacích Skupin bude nahlas čten při Master Cylinderu 9. Brány na Bali a všemi Ukotvovacími Skupinami po celé planetě. Toto nám pomůže vědomě se spojit v Jednu Bytost. A pokud budete na Seznamu Ukotvovatelů, umožní to i dalším ve vaší oblasti vás kontaktovat.

 

ZVEŘEJNĚNÍ VAŠÍ UKOTVOVACÍ SKUPINY

Jakmile obdržíme Vaše kontaktní údaje, zveřejníme vaší skupinu na Seznamu Ukotvovacích Skupin 9. Brány na webových stránkách Nvisible a na naší Mapě Kotev na Googlu. Můžete také umístit plakáty nebo letáky s informacemi o Ukotvovací Skupině 9. Brány na místech jako jsou BIO obchody a kavárny, léčebná centra, knihkupectví, komunitní centra a kdekoli se vyskytují podobně smýšlející lidé či skupiny. Také existují některé stránky, které umožňují bezplatnou inzerci – pouze se ujistěte, že korespondují s prací 11:11 a Ukotvovacích Skupin! Také kontaktujte přátele či známé, kteří by se mohli o účast zajímat.

Pokud se rozhodnete obeslat lidi ve Vaší kontaktní databázi informací o Aktivaci 9. Brány, nezapomeňte, prosím, připojit i adresu webu Nvisible, aby nás mohli případně kontaktovat napřímo s žádostí o více informací: https://www.nvisible.com

 

VEŘEJNÁ ČI SOUKROMÁ SKUPINA?

Některé Ukotvovací Skupiny 11:11 volí zůstat soukromou skupinou, to znamená, že nejsou otevřeni veřejnosti. Obvykle je to tak, když už existuje skupina lidí, kteří již několikrát spolupracovali a mají již zcela sladěnou dynamiku. Tím, že zůstanou soukromou skupinou, mohou udržet svůj záměr a efektivněji splnit svůj úkol. Přesto, v těchto časech odpojení od našich Pravých Celistvých, může otevření soukromých skupin pro připojení ostatních přinést tolik potřebnou čerstvou energii a možná nás spojit s těmi, které máme potkat. Je to také skvělý způsob sdílení znalostí a pochopení novějších energií v našich komunitách. Organizování veřejné skupiny znamená, že se každý může připojit, i když to bude vyžadovat více příprav.

 

SLUČOVÁNÍ UKOTVOVACÍCH SKUPIN NEBO ZAČÁTEK NOVÉ?

Někdy se stane, že je v jedné oblasti více než jedna Ukotvovací Skupina. Pokud se to stane, mohou se Ukotvovací Skupiny rozhodnout, že své skupiny zkombinují nebo si podrží svůj specifický záměr. Všichni jsme součástí Jednoho Bytí, ať už se spojíme ve velkou či v malé skupiny.

 

PŘÍPRAVNÁ SETKÁNÍ

Doporučujeme, aby Vaše Ukotvovací Skupina měla přípravná setkání před aktuální Aktivací 9. Brány, která se koná 25. října 2010. Již existují některé Ukotvovací Skupiny, které se pravidelně schází mezi Aktivacemi Jednotlivých Bran 11:11. Pravidelná přípravná setkání vaší skupině výborně pomohou vyzařovat jako silní, čistí PRAVÍ CELISTVÍ sjednocení v záměru a úkolu, a zároveň vám umožní naučit se klíčové Posvátné Tance 11:11. Díky tomu pak bude pro vás mnohem snazší uzemnit příliv nových energií a ČISTÉ PRAVÉ LÁSKY – to je přesně ten důvod, proč byly Posvátné Tance vytvořeny a skutečně fungují.

Vaše Ukotvovací Skupina může také společně naplánovat Aktivační Ceremoniál 9. Brány. Pokud jsou lidé, kteří se nemohou účastnit přípravných setkání nebo se k vaší skupině připojili krátce před Aktivací, je důležité jasně jim vysvětlit, co vaše skupina naplánovala a přijmout je mezi vás s Láskou tak rychle, jak jen je to možné. To, co činí Master Cylinder a Ukotvovací Skupiny tak efektivními během Aktivací Bran 11:11 je dynamika úplné Jednoty a propojení, které ztělesňujeme.

 

ZASTOUPENÍ VAŠÍ UKOTVOVACÍ SKUPINY NA MASTER CYLINDERU

Pokud je to možné, pošlete někoho skutečně silného a čistého z Vaší Ukotvovací Skupiny, aby se zúčastnil Master Cylinderu 9. Brány na Tanah Lot na Bali. To vytvoří neskonale silnější spojení mezi Master Cylinderem a vaší Ukotvovací Skupinou. Kdykoli se zúčastní zástupce Ukotvovací Skupiny na Master Cylinderu, spojení je mnohem mocnější, jelikož jeho přítomnost zvýší propojení mezi námi. Toto utvoří hluboce uspokojivé ukotvení energií 9. Brány. Každý účastník Ukotvovací Skupiny může přispět na náklady spojené s účastí vašeho zástupce na Master Cylinderu. Váš zástupce také může přivézt zpět a sdílet nejnovější energie a nástroje, které nás posouvají k Ultra Větší Realitě a ke zcela nové úrovni LÁSKY ČISTÉHO SRDCE.

 

Pro www.nvisible.com, www.channeling.wbs.cz a www.sacredheart.cz přeložila Marie Kuchařová. Kopírování a reprodukce tohoto článku povoluji pouze k nekomerčním účelům, a to za podmínek, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této “Poznámky” a to včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky. M.K.

Na veškerý materiál se vztahují autorská práva Solary 1989-2010. Všechny práva vyhrazena.