Vyjít ven a na veřejnost

12.08.2011 01:49

 


Lauren C. Gorgo a Vysoká Plejádská Rada, 11.01.2011

 

„Chtěli bychom pogratulovat brigádě bojovníků za jejich kolektivní posun do podoby pravých, autentických bytostí Světla. Rok 2011 je rokem, kdy se bytosti uskutečněného, pravdivého   spirituálního původu budou projevovat jako zdvihající se vůdci nového paradigmatu… ti, kteří budou následováni k novým dnům.“  Vysoká Plejádská Rada (VPR)

Šťastný nový rok!

Věřili byste tomu, že jsme to zvládli až do roku 2011? Vzpomínám si, že jsem si v roce 2006 myslela: „jak jen prožijeme další takový rok“… natož pět dalších. Uff

Pro vás všechny, dláždící nové stezky a pionýry časové linie … muselo být pěkně zvláštní představovat si cestu do současnosti s přibývajícím zhušťováním času. Ale nějak jsme to zvládli dojít až sem v jednom kolektivním celku (dívám se, jestli mám všech 10 prstů). Nejméně poslední desetiletí expanze vědomí se událo neuvěřitelně rychle a přesto pomalu…

Cesta k tomuto bodu se podobala běhu po pás v bahně, ale když se podíváme na kontrast toho, kým jsme byli, než jsme se naivně vydali na cestu duše, a kým jsme nyní, bere dech vidět, cítit a pochopit dalekosáhlost osobní evoluce. (A nic nepodtrhne tento kontrast lépe než vánoční návštěva u rodiny, heh..). Na osobní rovině je bláznivé pomyslet, že jsem začala s psaním o těchto věcech jako dvacátnice… a dnes se cítím jako osmaosmdesátiletá, v psích letech. Je to jako bychom prožili 20 životů v posledních deseti týdnech.

Čas se hodinu od hodiny stává haraburdím … pro masy lidí zrychlí tento rok dvacetkrát. Věci se každému z nás začnou srovnávat tak, jak jsme schopní přejít na nový způsob pohledu. Jakmile se v něm ukotvíme … vyvážíme srdce a mysl (splyne muž a žena), pocit času pádícího kolem nás a hrozícího, že vtrhne do našich životů, přestane existovat. Ironií je, že když plně operujeme z prostoru ne-času, budeme mít více kontroly nad časem, než kdy bylo možné. Více k tomu níže.

Co přijde?

I když vlastně neexistuje žádná předpověď (protože vše tvoříme z okamžiku nyní), slyším, že rok 2011 bude pro mnohé rokem rychlé proměny. Rokem, ve kterém se fyzicky rozloučíme se vším, co už nám neslouží, jak se rychle přesunujeme hlouběji do proudu dobrých věcí.

Až doposud byly naše transformace z větší části vnitřní povahy. V roce 2011 začneme procházet novou éru ko - kreace (spolutvoření). Kompletní sladění všech čtyř těl (spirituálního, mentálního, emocionálního a fyzického) umožní sestup spirituálního mistrovství do formy, což vyústí ve vnější manifestaci našich vnitřních transformací. To znamená, že v tomto roce bude absolutně nezbytným základem udržovat své myšlenky jasné a v souladu s tím, kdo skutečně jsme a co skutečně chceme.

Od okamžiků obou zatmění (měsíce a slunce na přelomu roku – pozn. překl.) jsme definitivně na novém neznámém území… TEN prostor vyžaduje být vším, co jsme sem přišli být, a dělat vše, co jsme sem přišli dělat. Potřebujeme projít ještě několik vnitřních/vnějších uzpůsobení a integrací (nejpravděpodobněji do březnové rovnodennosti), než nám to bude úplně jasné. Velké kusy svých nových životů začneme vidět v perfektním souladu od poloviny ledna, pokud vám nejsou zřejmé již nyní. 

Velice mocný, dvojitý „sendvičový“ portál zatmění, který odfoukl minulost, vytvořil masivní rozdělení mezi starou identitou a novým vnímáním pravdivosti toho, kdo jsme. Nemusíte se téměř poznávat ve vztahu k tomu, co jste byli před 6 týdny. Nelítostným tázáním a sebezpochybněním můžete získat nové poznatky a jasnost, která posílí vaši důvěru být tím, kdo opravdu jste nyní.

Od zatmění vzniklá propast nás má připravit na to, abychom obrátili pozornost na nový život a nové role. Znamená to zahrnout více našeho skutečného já a odložit některé z věcí, o kterých jsme si „mysleli“, že je budeme dělat, ale u kterých jsme nuceni zaujmout objektivní postoj ohledně toho, co je reálné a co skutečně chceme vzít s sebou do nového.

Většina z nás již postavila pořádný kus základů pro nový život, avšak posledních 6 týdnů mohlo leckoho donutit strhnout části a postavit je znovu. Mohlo to námi otřást, ale v nové realitě, kterou nyní začínáme, to bude cenné.

Ve 4 hodiny ráno mi Plejáďani řekli: “kdyby se tvůj život právě chystal stát vším, o čem jsi kdy snila, co bys udělala, aby ses na to připravila? Tam by měla být nyní tvoje pozornost“

I když tuto kolosální otázku ještě trávím, cítím, že tato příprava… cokoli zbývá v našem životě rozhodnout nebo uspořádat … má pro úspěšný start nejvyšší důležitost. Že všechny nedokončené detaily budou brzdit naši schopnost létat. 

Jako přídavek k laskavé péči o sebe a přijímání, které tělo stále potřebuje, jsme nuceni používat v životě také mužskou energii struktury, disciplíny a organizace… utěsnit pořádně naši loď a základnu dobře ukotvit, abychom byli připraveni plachtit bez omezení. Není to ta nejveselejší část, je to tvrdá práce. Ale to vše potřebujeme mít na místě a v harmonii pro budoucnost, i když ještě nemůžeme vidět všechno na druhé straně.

Dobrou zprávou je, že se naše srdce (ženská energie) jemně naladila a vyrovnala s téměř na prášek rozmetanou rázností (mužská energie), takže je nyní jednodušší zjistit, kam a kdy máme směřovat energii a inspirovaně jednat, když to bude potřeba. Zároveň se stalo naléhavé vědomí toho, co je pro nás v životě nezbytné, takže dokážeme efektivně zavrhnout vše, co nechceme.

Vyjít ven ze sebe

Rostoucí bolesti v posledních 3 měsících nejsou bez odměny. V roce 2010 leckdo vystřízlivěl, zatímco rostla vnitřní a vnější porozumění. Nejdůležitější věc, kterou nám loňský rok přinesl, byla schopnost zbavit se přetvářky a stát se tím, kým jsme sem přišli být. Tento rok se odpoutáme od všeho, co jsme si mysleli, že jsme, abychom se mohli představit jako ti, kdo skutečně jsme.  

Ano, tento rok budeme mít všichni své „Tootsie momenty“, kdy sundáme paruky (odkaz na film Tootsie (1982), kde se Dustin Hoffman převlékal za ženu – pozn. překl.) a vystavíme se světu v nejpravdivější podobě. Pravděpodobně to nebude nic z toho, co čekáte. Cestu prorazí naše neschopnost něco skrývat nebo zůstat jakýmkoli způsobem neautentickými. Proces „coming outu“ (vyjití na veřejnost i s nejvíce kontroverzními či citlivými tématy – pozn. překl.) pomaličku probíhá již mnoho let v nás i ve světě. V roce 2011 bude zřetelnější než kdykoli předtím.

Dosud to byl pomalý zápas cítit se bezpečně a dovolit si stát se transparentnější, otevřenější ve své dokonalé nedokonalosti a postavit se za svou průzračnost. Nyní doslova nemáme jinou možnost, než být upřímní sami k sobě a využívat naplno svůj potenciál – nebo bezprostředně trpět zvyšujícím se kontrastem zpětných nárazů. 

Nezbytnost stát se autentickými kroužila kolem nás poslední dva měsíce jako tlupa žraloků zejména tam, kde se to týkalo vášní, účelu a potenciálu. Dostali jsme úder MASIVNÍ vlnou energie, která na poslední chvíli vyčistila některé drobky v přípravě na nový rok. Červí díra otevřená od lunárního do slunečního zatmění sloužila k zahlazení stop ego-identity, abychom se mohli stát jasnějšími odrazy NAŠÍ jedinečné kvality (YOUniqueness). Připravujeme se tím zaměřit mnohem více pozornosti a energii na své nové pozemské výtvory.

Je čas vykročit. Naše role se mění a přizpůsobují novým frekvencím. Ačkoli to znamenalo několik krušných týdnů odpojování, přeřazování na vyšší stupeň a vylaďování, vyústí to ve schopnost vstoupit do světa dostatečně vyrovnaní, abychom dokázali najít autentickou tvář a našli odvahu ji použít.

Projevení se na veřejnosti

„Ve chvíli, kdy jste se rozhodli zaměřit svou pozornost ven do hmotného světa, jste se rozhodli sehrát roli v největším evolučním skoku v lidském vědomí“ - VPR

V nadcházejících dnech tohoto posledního roku transformace (9. a poslední úroveň vědomí podle Mayského kalendáře začne okolo února až března 2011 a skončí 28 října 2011) a jako priorita k ohlášené galaktické bráně osvobozující zemi dokončením tohoto evolučního cyklu, budou ti, kdo se připravovali vést planetu a její obyvatele do 5. dimenze, takto ve vztahu k masám činit. Znamená to, že budou vstupovat na dráhu aktivní služby (hry) … budou například vyjadřovat svůj autentický hlas a požadovat právo vést.

Znamená to jít cestou, o které jsme dosud hovořili.  

„… ti kteří se stali mistry svého vnitřního světa budou nyní ukazovat mnoho nových nadání a vlastností ve vnějším světě. Lidé plně propojení se svým systémem vnitřního vedení budou přitahováni, aby se spojili s lidmi podobného zaměření a vibrací a podpořili vědění proměn země pro ty, kteří stále následují vnější zdroje. Ti se začnou probouzet k pravdě v průběhu tohoto roku a porozumí novými způsoby tak, aby více rezonovali s cestami srdce páté dimenze.“ - VPR 

Podobné materiály jsou zde proto, aby nějakým způsobem vyučovaly, ale uvidíte, že výuka může mít mnoho různých podob. Mohou jimi být osobní akce, psaní, promluvy, tvořivost, film/umění/média, věda nebo mezilidská nepodmíněná láska a skutky laskavosti. To vše bude inspirativním učením v praxi. 

„Ti z vás, kteří byli vždy přitahováni k umění a tvořivým vědám budou toužit znovu se napojit na své kořeny, na vnitřní základy, které byly obnoveny procesem vzestupu. Ti, kteří byli vždy přitahováni k společenským, veřejným a politickým vědám, budou chtít znovu se napojit na svůj původní plán aktivací specificky zakódované DNA, naprogramované individuálním kódem zdroje - původním záměrem jiskry duše pro tyto časy. – VPR

Jinými slovy, od sendviče zatmění jsme připraveni aktivovat vyšší stupeň služby a našeho účelu a účastnit se nové časové linie tvořivosti páté dimenze.

Co tohle znamená?

Různé druhy věcí nám dosud neznámé, stejně jako věci, ke kterým jsme vědomě pracovali. Věci, které budeme tvořit na základě nové průzračnosti a vyššího stupně porozumění, jako plně integrovaní, galaktičtí lidé - bohové, kteří prozkoumávají a osvojují si své nové schopnosti. Tento rok si budeme užívat darů a přízně ducha do té míry, že kolektivně přepíšeme dosavadní lidské vědomí na vyšší úroveň potenciálu a možností.

V pozemských pojmech to znamená, že konečně budeme mít energetické nástroje na podporu svých dlouho uchovávaných záměrů, schopnosti plně uskutečněného božského já, jakmile navenek plně vyjádříme esenci tužeb naší duše. Strávíme rok vstupováním do větších životních rolí a vybrušováním svých dovedností při zachování rovnováhy na poli jednoty.

Tato rovnováha plyne z celosti srdce, kdy jsme v jednotě s tím, co víme na základě citu, bez ohledu na vnější svět. Když to děláme a jsme ochotní zůstat neutrální k turbulencím vnějších událostí, jsme pro ostatní příkladem, jak dosáhnout míru, harmonie a rozšířeného stavu vědomí, který je potřebný k povznesení se za hranice polarity.

Vysoká rada Plejád na to upozorňuje, abychom lépe pochopili naši roli ukazatelů cesty. Jsme tady proto, abychom druhé vedli svou centrovaností, ne-reagováním a pokojným porozuměním mnoha posunů a následných okolností, které ještě přijdou. Ve většině případů nebude třeba, abychom byli čímkoli jiným nebo dělali cokoli jiného, než jsme – protože již jsme vše, co je třeba.

Nové porozumění času a prostoru

Porozumění času se mění již nějakou dobu, ale nyní vědci začínají objevovat, že čas sám je proměnlivý a poddajný. Tento objev povede od tohoto roku k mnoha pokrokům v technologii, které v průmyslu změní náš svět. V následující dekádě bude toto odvětví vědy intenzivně studováno a nabídne lidstvu důkaz, který je potřeba, abychom se pohnuli k novému vidění času a prostoru a tomu, jak se to vztahuje k našemu osobnímu a kolektivnímu vývoji.

Až do tohoto specifického bodu lidé rozuměli vývoji jen jako lineárnímu času. To znamená minulost, přítomnost a budoucnost. Z tohoto pohledu evoluce vyžadovala průběh času. Pátá dimenze není prostorová, není ani časová. Je to spíše dimenze, která dává dvojici čas-prostor do vztahu s bezčasovým a věčným. Tak od 5. dimenze „nahoru“ není čas pro evoluci již více zapotřebí a lidské bytosti, které se dostaly mimo karmické (na polaritě založené) stvoření, budou schopny kvant změn, které jsou vibrační. Velikost energie je pak úměrná k frekvenci.

V nepolarizovaném 5D matrixu – časové linii jednoty – můžeme vidět vzájemnou propojenost mezi všemi věcmi. Vývoj se zde děje společně, mimo omezení sebe – definujícího ega, které je ve vztahu k sobě samému a kde skupinové nebo kolektivní porozumění lásce, životu a cílům musí být harmonizováno.

Cesta spirituality nebo vzestupu zahrnuje odpojování od našeho ega a rysů osobnosti, takže ti, kteří přirozeně chápou tuto energii nebo vědu, se vědomě posunou dopředu do nových dnů s větší lehkostí, radostí a pozitivním očekáváním. Zatímco ti, bez takového porozumění mohou upadat do zmatení a strachu, které plynou z vnímané hrozby ztráty osobní identity. Bude opět na těch, kteří ukazují cestu, chápou a uskutečňují své vize, aby vytýčili cestu pro lidstvo. (žádný tlak )

Slovo od našeho patrona :

Vítejte v éře spolu-tvoření! To je éra společně definovaných a přijatých hodnot směrem k většímu dobru … éra chápání potřeb celku skrze výživu a vývoj každého jednotlivce. Toto je éra tvoření silou záměru, který je omezen pouze univerzálními zákony přitažlivosti a reciprocity … čas, kdy všechny věci jsou možné, ne díky pouhé samotné vůli, ale díky univerzálnímu vibračnímu konsenzu. Toto je moment pravdy … plného vstupování do vašich autentických já, kdy se vám nepovede vidět cokoli jiného, než je reálné a pravdivé.

Pro ty z vás, kteří se připojíte ke sdíleným zdrojům 5. dimenze, říkáme vám …. Vítejte domů! Čekali jsme na vás dlouhý „čas“.

My jsme Vysoká rada Plejád, s velkou láskou se těšíme na setkání s vámi na vaší další výpravě za ještě větším porozuměním.

Do příště, první krůčky!

Lauren

Lauren C. Gorgo, Think with Your Heart.net:
https://consciousco-creationalcoaching.blogspot.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložili Martina M. https://channeling.wbs.cz/ a Pavel Z. (www.transformace.info)Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.