Vše se sebou souvisí (příběh o myši)

26.02.2012 21:25

Vše se sebou souvisí, i zdánlivě nesouvisející

Jednoho dne myš koukala skrz puklinu ve zdi farmáře a viděla jeho ženu, jak otvírá nějaký balíček.
Jaké jídlo by asi mohl obsahovat? Ptala se. Ale když ho otevřela - hned měla odpověď.Uvnitř byla pastička....
Běžela přes dvůr farmy a upozorňovala všechny křikem:
"V domě je pastička, v domě je pastička!! "
Slepice, kvokajíc a hrabajíc zvedla hlavu a říká:
"Pane Myšáku, to je pro Vás vážný problém, ale ne pro mne. Já se kvůli tomu nemusím vůbec vzrušovat."
Myš se otočí na prase a vypískne: "Pastička je v domě! Pastička je v domě!!"
Prase s ní soucítí a říká:
"Ale to je mi moc líto, Pane Myšáku,ale já pro vás nemohu nic udělat, jenom se za vás modlit . Buďte opatrný a věřte mým modlitbám."
Myš vyrazí ke krávě: "Pastička je v domě! Pastička je v domě!!"
Kráva říká: "Oh, Pane Myšáku, je mi tě líto,ale s mým nosem neponesu kůži na trh."
Tak se myš vrátila odmítnutá, se skloněnou hlavou do domu, aby se postavila tváří v tvář
farmářově pastičce.
Té noci byl slyšet v domě divný zvuk - jako by pastička dopadla svou kořist.
Farmářova žena ráno spěchala podívat se, co se stalo. Potmě neviděla,že se do pastičky chytila za ocas jedovatá zmije. A ta zmije ji uštknula. Farmář ženu rychle odvezl do nemocnice a domů se vrátila s horečkou.
Je známo, že horečka se léčí silnou slepičí polévkou a tak farmář zabil slepici.
Ale bolest jeho ženy pokračovala a přišli ji navštívit přátelé a sousedi.
Aby je nakrmil, farmář zapíchnul prase.
Farmářova žena, se bohužel nevyléčila a umřela.
Na pohřeb přišlo tolik lidí,že farmář musel zabít krávu, aby měl pro všechny dostatek masa..
Myš to všechno sledovala s velkým zármutkem skrz svoji puklinu ve zdi.
Proto, když příště uslyšíš, že má někdo problém a myslíš si, že se tě to netýká, vzpomeň si - když je někdo z nás
ohrožen - všichni jsme v nebezpečí !!!

Všichni jsme vynalézaví v tom putování zvaném "život". Musíme dohlížet
jeden na druhého a poněkud napravit dodatečné usilí, že se eventuelně někdo z nás vzmuží.
 


převzato z FB od Renaty R.

/zdroj Tredoxe blog/