Vesmírné uspořádání - prosinec 2011

05.12.2011 20:02

 

 

 

 

Drazí přátelé,


Nebesa s námi stále hovoří skrze hlasy duší planet. Jejich hlas je posvátným projektem, neustále se pohybujícím a měnícím, komunikujícím s námi a ovlivňujícím naše vlastní posvátné projekty každý měsíc a každý den. Tento projekt je Božím Kosmickým Kolem astrologických archetypů, které nás ovlivňují na všech úrovních.


V současné době zažíváme Merkur v retrográdním pohybu v konstelaci se Střelcem a Jupiter v konstelaci s Býkem. Pokud je planeta v retrográdním pohybu, projeví se to jako pohyb zpět mající za následek nezvládání, vnitřní ponor a přehlížení. V takovýchto časech dochází ke zpoždění, odkladům, špatné komunikaci a nedorozuměním - jako je tomu právě u retrográdního Merkuru, což nastává průměrně čtyřikrát ročně.


Retrográdní Merkur se bude ve Střelci pohybovat až do 14. prosince. Do té doby je nejlepší relaxovat, odpočívat, stáhnout se, meditovat, studovat, zkoumat, vyhodnocovat, přehodnocovat, napravovat a znovu prozkoumávat výzvy, které vás opakovaně „atakují“. Merkur ovládá obchod, paměť, komunikaci, přemýšlení, peníze, učitele a podvodníky. Ode dávna se tradovalo, že Merkur přeje lhářům, podvodníkům, zlodějům a švindlířům. Proto si můžete všimnout, že vám lidé ukáží svou pravou tvář – dobrou či špatnou – a stejně tak odhalíte svou tvář (přiznáte barvu) i vy. V průběhu tohoto období se vyrojí lži a podvody a proto buďte opatrní, soudní a pečlivě vše zvažte než začnete jednat, protože předčasná reakce by vás mohla stát hodně.


Merkur ovlivňuje i dopravu, letectví a cestování, takže nyní může docházet k odkladům či zpožděním v cestovních plánech, budou se ztrácet zavazadla, auta budou častěji bourat. Také vám doporučujeme neutrácet peníze za nákladné položky – zejména za zboží s pohyblivými částmi či elektroniku, protože by tento výrobek mohl brzy přestat fungovat. Podpisy smluv i jejich obnovení je také lepší odložit na dobu, kdy se Merkur opět vydá vpřed, jelikož je možné, že přehlédnete dodatek, který by pro vás znamenal dlouhodobou ztrátu. Pokud nemůžete podpis odložit, pak si smlouvu pečlivě znovu přečtěte a vyjasněte části, které by mohly být mylně vykládány. Obecně nezačínejte nic nového, protože byste mohli uvěřit něčemu, co není pravda nebo není tím správným projektem. Raději tento čas využijte k výzkumu, přezkoumání a přehodnocení svých plánů a k akci přistupte až období retrográdního Merkuru skončí.

 

Dle středověkého systému astrologie, který jsem studovala, Merkur ve Střelci nemůže udělat, co slíbil, protože je ve slabé pozici. Takže i když vám lidé něco říkají či slibují, pravděpodobně později změní názor a zrovna tak i vy. Kritika, souzení, pochybování o sobě, neschopnost rozhodnout se, zmatek a vina jsou hlavní příčiny stresu v tomto období, takže si dávejte pozor na to co a jak říkáte – snadno by mohlo dojít k nedorozuměním, osobním poznámkám, uspěchaným závěrům a bouřlivým reakcím, což by vám později přineslo další pocit viny.


Jupiter, vládce Střelce, je nyní také retrográdní, a to v Býku a to již od 30. srpna. Toto postavení vám může přinést další úroveň stresů a výzev. Jupiter se ovšem pohne opět vpřed již o Vánocích, tak počítejte, kolikrát se ještě vyspíte! :)


Jupiter je velkým přínosem, světlem světa, bohem bohů a ovlivňuje právo, štěstí, moudrost, soudy, náboženství, filosofii, sny, telepatii a expanzi. Proto, je-li Jupiter retrográdní, pak dochází k problémům i v těchto oblastech života. Všimla jsem si, že to má dopady i v celosvětovém měřítku – špatné řízení cen, zdrojů a financí, korupce. Pravda však nemůže být skryta navždy! Všechny podvody budou opět odkryty.


Na osobnější úrovni nás retrográdní Jupiter nutí k objevení většího obrazu, vyšších ideálů a splynutí s vyšším vědomím, což nám umožňuje uvědomit si, co je pro nás duchovně důležité a čeho si v životě nejvíce vážíme. Odkrývá nám to, co již není funkční a nabádá nás k pojmenování problémů a k práci s nimi za pomocí meditace a modlitby. Proto je důležité přiznat si problém, přemýšlet o něm, meditovat, pochopit jej a pak se posunout vpřed s odlišným vnímáním (pohledem) přicházejícím z vyšší perspektivy.


Další výzvou, kterou retrográdní Jupiter přináší, je zklamání, pocit ztracení se a opuštěnosti a zdůrazňuje záležitosti důvěry jako důsledek. Přemítání, modlitby a meditace jsou nejlepším řešením pro tento čas. Takže dýchejte, relaxujte a vězte, že to nepotrvá navždy. Od 25. prosince budou věci jasnější.

 

Mnoho lásky,

 

Michelle


Zdroj: https://www.palaceofpeace.net/

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přeložila Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem a to za podmínky, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této “Poznámky” včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky. Kéž vám tento překlad pomůže při dalších krocích na vaší cestě.