L.C.: Velký Přechod má 3 fáze

02.01.2012 15:33
 
(Toto je výtah z channelingu Načasování Velkého Posunu, který byl přijat v roce 2009.)
 
 
Velký Přechod má 3 fáze:
 
 
1.fáze
1987 - 1999 - Začalo Galaktické vyrovnání. Probíhá právě teď. Nestane se v 2012 !!!!
Lidským vědomím byla zrušena všechna proroctví /Nostradamus/, Bůh neví, co se stane, neexistuje člověk, který by věděl, co se stane, ti, co prorokují zkázu a šíří strach jsou stále ve Staré energii /nevšimli si ještě, že se změnil svět, že jsme již v nové energii/.
- v 1989 přišel Kryon /začal ho chanelovat Lee Carroll/ aby posunul ENERGETICKOU MŘÍŽKU. To se stalo 1989-2002. Je to dokonané a vědecky dokázané!

Vědci vědí, že došlo k posunu magnetismu o 3 procenta!!!

Důvod?: 1.vytvořit matrix pro změnu naší DNA /stalo se/, 2.zrušit energii předpovězeného Armagedonu /stalo se, žádná zkáza nepřišla, ale rozpadl se Sovětský Svaz, něco, co nebylo v Nostradamově předpovědi, posunuli jsme planetu do jiné energie, změnili jsme budoucnost, došlo ke změně energetické mřížky Země v reálném čase

KARMA - stále funguje /věří v ni budhisti, hinduisti.../ VY JI NEPOTŘEBUJETE , MUŽETE JI CELOU ZRUŠIT !!! Slyšíte mě ?
Neexistuje plán, že byste měli přijít na Zemi a strádat. Přišli jste, abyste šířili světlo a to jste udělali a děláte!!! Neexistuje nějáký předepsaný úkol, že byste měli udělat to nebo ono.
Astrologie - je nejstarší věda na planetě, která pozoruje posun planet kolem slunce, což souvisí s magnetismem a gravitací. Když změníte jeden z těchto atributů, změní se i astrologicke výpočty. Když jste posunuli magnetickou mřížku, posunula se i astrologie, došlo k redistribuci o 3 procenta v astrologických grafech. Změnily se domy!....
Další změny jako důsledek posunu magnetismu: změny v počasí
změny ve vodním cyklu Země
a spirituálním důsledkem toho je zrychlení vibrací VÍCE, než to předpověděli Mayové, zrychlil se čas zemské geologie, vnitřní hodiny Země se zrychlily, pro nás je čas relativní, stejný...
 
 
2.fáze
2000 - 2012 - jste v ní! Co děláte?
Když lidské vědomí něco očekává přes 1000 let, ta energie, která se tím vytváří a shromažďuje ovlivňuje též Gaiu. V 1987 jste očekávali Armagedon v r.2000 předpovězený Nostradamem. Ale nestal se. Energie tohoto očekávání byla zrušena. Jak?
1. - koncentrované světlo vytvořené malou skupinou lidí /Lemuřané, pracovníci světla/ ho odvrátilo a odvrátí jeho potenciál.
2. - přepisujete to, čemu říkáte a myslíte si, že je kontrakt/smlouva. Máte nějakou pro tento život? Už ne! Pouze na 1 den. Každý den přepisujete svůj tzv. kontrakt/smlouvu. Končí každou noc. Změníte ho, pokud chcete, každé ráno. Kromě jedné věci: jste tady, abyste existovali na této planetě v Lásce Boží.
Největší dar v této fázi je možnost "dolovat" ze své Akaše. Všechno, co jste se naučili ve svých tzv. minulých životech můžete znovu mít a stát se tím. Ciťte své životy. Pokud to co jste nashromáždili ve svých min. životech je ukládáno do kontejnerů v "nebi", pak každý z vás tam má stovky kontejnerů. V 3D jim říkáte minulé životy a minulost je pro vás pryč. V quantovém světě /za závojem/ všechno existuje stále a teď. Jedním příkladem využití a změny vašeho vlastního naprogramování a otevření se všem quantovým atributům vaší DNA je uzdravení: mluvte se svým Vyšším Já. Pamatuje si všechny vaše minulé životy. Bylo tam s vámi. Pamatuje si ten, kdy jste byli zdraví. V meditaci mluvte se svými quantovými vrstvami vaší DNA. Postupně se spojte s minulými životy, ve kterých jste byli zdraví...
 
 
3. závěrečná fáze
2013 - 2025 - je tak velkolepá, že tomu nebutede chtít věřit. Zde jsou potenciály. "Ale Kryone, jsou to jen potenciály, ty se nemusí stát." My víme, že se stanou, stejně jako potenciály, které jsme vám předpověděli před 20 lety:
1. - změní se způsob, jakým přemýšlí společnost, změní se energie toho, jak pracujete. Už se to děje. Čistíte finanční instituce. Jakým způsobem? Vaše kolektivní lidské vědomí, vyšší lidské vibrace vytváří nové paradigma uspořádání finančního světa.
2. - očekávejte změny ve vládách, očekávejte vůdce, kterým záleží na vás, lidech. Změní se politika a stane se to před 2013! Staré energie vedení se neudrží. Vůdci tu budou pro vás. Začnou fungovat nové energie, kterým záleží na veřejnosti, na lidu. Očekávejte to. Stane se to na počátku této poslední fáze.
3. - Bude uzdraven celý kontinent. Dojde k velkým změnám v Africe, která se stane významným partnerem ve finančním světě.
4. - Dojde k dalšímu posunu ve vaší DNA. Za 15 let v ní bude objeven Lemurský kód. To je důvod, proč směřujete k pokoji.

Nebojte se, nemějte strach z těch, kdo šíří a předpovídají drama. Jste tady, abyste měnili ENERGII ZEMĚ. Kryon

satu_solarni_system_prechod__000_400

 

Přeložila  https://kryon.com/k_channel09_Madrid1.html  a obr. Satu www.cestydusi.cz/galerie.php Satu