Velká meditační cesta do Egypta s Milošem Matulou - dvojdílná (24.09.-03.10.2012 a jaro 2013) - Exkluzivní host!

05.10.2012 21:59

Velká meditační cesta do Egypta s Milošem Matulou - dvojdílná (24.09.-03.10.2012 a jaro 2013) - Exkluzivní host!

Zpráva od Miloše Matuly pro ty, kteří mají zájem zúčastnit se této cesty: "Účast na 1.části meditační cesty do Egypta přislíbila coby EXKLUZIVNÍ HOST moje sestřenice Dana Bufka z Los Angeles (USA) s programem "EGYPTSKÁ ALCHYMIE". Zájezd je v prodeji a již se naplňuje a tak neváhejte se přihlásit včas - viz zvýhodněná nabídka :-)"
 

 

část 1: 24.9. - 3.10.2012

část 2.: jaro 2013

"V pohádkách existují, pro šťastlivce dosažitelné, kouzelné louky na dně hlubokých studní. Takovou studní je lidská minulost a takovou kouzelnou loukou je tato země: tisíciletími přesazen do hlubiny, putuje zde člověk v jiném světle na základě toho, co uplynulo mezi posvátnými památníky kulturního počátku lidstva.

Thomas Mann, zápis z knihy hostů v hotelu Winter Palace v Luxoru z 6. března 1930 (ukázka z mé knihy ACHNATON A NEFERTITI, FARAONI SLUNCE)

Jeden velmi známý archeology jednou řekl, že nezáleží na tom, kde v Egyptě začnete kopat do země, vždy budete mít šanci najít nějaký starověký artefakt. A skutečně, není pravděpodobně jiné země na světě, která by se mohla pochlubit takovým bohatstvím starověkých artefaktů - a to bude spolu s meditačními zážitky ústředním bodem naší cesty.

Jak ostatně píši ve své knize ACHNATON A NEFERTITI, FARAONI SLUNCE, v Egyptě je dosud odkryto přibližně jen pouhých 5-6% veškerých starověkých památek.

Na naší VELKÉ MEDITAČNÍ CESTĚ - PO ČAKRÁCH EGYPTA A PO STOPÁCH BOHů A FARAONů SLUNCE budeme objevovat jednak památky již vykopané, budeme aktivovat jejich energii, i energii čaker této neobyčejné země bohů a faraonů. Budeme však objevovat i ty památky, které leží v základech pozdějších staveb, ale i ty, které dosud objeveny nebyly. V meditacích se naladíme prostřednictvím silových míst na čakry dané oblasti a propojíme se s energií dávných věků…

Strávíme společný čas v Káhiře a okolí objevováním bezpočtu monumentů, datujících se jak do období dynastické Staré říše, tak do období předdynastického: do období, kdy vládli bohové. Příkladem toho jsou například hrobky v Sakkáře, otisk života a věků. Letecky se přesuneme do Asuánu, kde navštívíme obdivovaný chrám Ramsese II. v Abu Simbelu, nádherný chrám bohyně Eset na ostrově Philae/Philak ještě předtím, než se nalodíme na naši plavbu parníkem po proudu řeky bohů - Nilu - až do Luxoru. Náš parník má příjemnou atmosféru na palubě: specielně vrchní paluba je ideální na slunění a relaxaci/meditaci s okouzlujícím výhledem na řeku i okolí

Po příjezdu do Luxoru navštívíme Údolí králů, chrámy v Dendeře i Abydosu a budeme obdovovat kolosální chrámový komplex v Karnaku.

Pro hledání hlubšího pochopení starověkého Egypta je tato VELKÁ MEDITAČNÍ CESTA - PO ČAKRÁCH EGYPTA A PO STOPÁCH BOHů A FARAONů SLUNCE fascinující cestou objevů. Cestou otevírání všech čaker na bázi mikrokosmu i makrokosmu: tedy vnějších čaker (= Egypta), tak i vnitřních čaker (= našich vlastních). Je to cesta domů, do země, která kdysi bývala naším domovem, ale i cesta domů = cesta k nám samým. Cesta do srdce i duše.

 

Cesta je tentokrát rozdělena na 2 části, což pomůže jak vašemu rozpočtu, tak i délce vaší dovolené:

1.část: Asuán-Luxor - 24.9. - 3.10.2012

2.část: Luxor-Káhira - jaro 2013

 

 

 

Itinerář - 1.část

 

Počet dnů

Lokalita

1

Káhira

2-4

Asuán a okolí

5-7

Plavba parníkem po Nilu

8

Luxor

9-10

Káhira

 

 

Cena (v dvoulůžkovém pokoji):

22.400,-Kč (min. 8 osob) + bakšišné 40,-USD/os. (při kurzu 1USD/20,93Kč k 3.6.2012)

+ mezinárodní letenka (např. Praha-Káhira, Bratislava -Káhira, Vídeň-Káhira apod.) v ceně +- 10.000,-Kč

 

Přihlášku a další dotazy posílejte na milos.matula@mmproduction.cz.

 

Cena obsahuje:

• Průvodce a vedení meditací - v češtině - Miloš Matula

• Zástupce Hammock Adventures - anglicky hovořící lokální průvodce, občas lokální průvodci v některých lokalitách.

• Prohlídky včetně vstupních poplatků do všech chrámů, pyramid a archeologických lokalit, jak je uvedeno v programu.

• Vnitrostátní letenka Káhira - Asuán, Luxor-Káhira

Hammock's Nuts & Bolts

Doprava

 • Letenka ( Egyptská místní linka)
 • Privátní Bus/minibus
 • Feluky/říční čluny
 • Parník po Nilu na trase Asuán / Luxor

 

Ubytování

 • 9 nocí v turistických hotelech - většinou 4hvězdičkové a vyšší kategorie & 5hvězdičkový parník po Nilu

Strava

 • 10 snídaní
 • 4 obědů
 • 9 večeří

 

Cena neobsahuje:

 

Mezinárodní letenku vč. letištních tax do Káhiry, vízum (platí se při příletu na letiště v Káhiře), případné další jídlo, nápoje, pojištění a fakultativní služby a výlety či případné věci osobní spotřeby anebo další bakšišné osobního rázu.

Přihlášku najdete úplně dole :)

 

Program cesty:

 

Den 1: Káhira 24.září

Přílet na mezinárodní letiště v Káhiře, setkání s reprezentantem Hammock Adventures. Transfer do hotelu. Jelikože se jedná o příletový den, je možné přiletět kdykoliv, případně poletíme jako skupina z Prahy společně. Je potřeba mít na paměti, že hotelové pokoje bývají k dispozici až po poledni. Budete mít čas prozkoumat okolí hotelu, neboť se plánuje přivítací společné setkání jak s Milošem Matulou, tak i se zástupcem Hammock Adventures a ostatními účastníky zájezdu, kterí např. přiletí jinými lety.

Strava: (snídaně v případě nočního příletu), večeře

 

Den 2: Káhira- Asuán - 25.září

Snídaně v hotelu a transfer na káhirské vnitrostátní letiště k odletu do Asuánu. Po příletu do Asuánu setkání a asistence na letišti a transfer do hotelu. Asuán je jedním z oblíbených míst a velmi populární mezi cestovateli. Vyznačuje se přirozeným šarmem... jak jednoduché vklouznout do jeho uvolněného rytmu.

Po chvíli odpočinku a osvěžení v hotelu opustíme město a navštívíme nádherný chrám bohyně Eset na ostrově Philae/Philak. Kvůli vzdouvající se vodě vzhledem k dobudování staré přehrady v roce 1902 byl chrám blok po bloku rozebrán, přesunut a opět znovuposaven na nedaleký - vyšší - ostrov Agiliki. Patří právem mezi jeden z nejkrásnějších chrámů v Egyptě a je to jeden ze zlatých hřebů naší cesty. Krátká meditace. Poté navštívíme Vysokou přehradu a Nedokončený obelisk. Poté návrat do Asuánu, kde budeme mít čas k prozkoumání Núbijského tržiště plného barev.

Strava: snídaně, večeře

 

Den 3: Asuán- Abu Simbel - Asuán - 26.září

Po brzkém probuzení nás bude čekat cesta autobusem do Abu Simbelu, jednoho z nejpůsobivějších chrámů, který byl kdy potaven, a je dalším bonbónkem na naší cestě po Egyptě. Pojedeme podél pobřeží Násirova jezera a k chrámu dorazíme těsně po východu slunce, což bude nejlepší čas k fotografování. Umístěný hluboko v srdci pouště a vzdálený jakékoliv civilizaci, tato památka je gigantickým monolitem, z kterého byly vytesány kolosální sochy sedícího faraona Ramsese II., jednoho z největších egyptských faraonů. Chrám byl postaven v 13. století př.Kr.. Znovuobjeven byl totálně zavátý pouštním pískem v roce 1813, aby byl záhy odsouzen po dalších 150 letech k potopení pod vodou vzdouvající se vodou Násirovy přehrady. UNESCO však vytvořilo projekt, na základě kterého rozhodlo přesunout chrám na vyšší místo, aby nedošlo k jeho zatopení vzdouvajícími vodami Násirova jezera. Chrám byl opět - obdobně jako Esetin chrám na ostrově Philae/Philak - rozebrán kvádr po kvádru a přesunut na vyšší pahorek. Nyní chrám spolu se sochami Ramsese II. hledí přes modré vody Násirova jezera. Dodnes jsou patrné stopy vody na základech soch ukazující, jak blízko bylo nebezpečí, přicházející z vody směrem k chrámu. Meditace v oblasti Abu Simbel. Užijeme si návštěvu této lokality a poté se vrátíme do Asuánu kolem poledne. V pozdnějším odpoledni nás již budou očekávat naši núbijští lodníci a poplavíme se na feluce do jejich vesnice na večeři. Užijeme si výběr tradičních jídel a šanci poznat jejich rodiny.

Strava: snídaně, večeře

 

.Den 4: Asuán - chrám Kalábša - ostrov Elefantína - 27.září

Po brzkém probuzeni odjedeme autobusem do chrámu Kalábša, přibližně 50km jižně od Asuánu. Chrám byl situován na západním břehu Nilu, v Núbii, a byl postaven kolem roku 30 př.Kr. během raně římské éry. I když byl chrám vyprojektován během vlády římského imperátora Augustuse (Oktaviána), nikdy nebyl dokončen. Chrám je oslavou Mandulise (Merula), slunenčího boha Dolní Núbie. Co jej činí nesmírně zajímavým je skutečnost, že byl postaven na dřívějším svatostánku faraona Amenhotepa II.. Chrám je 76 m dlouhý a 22 metrů široký. I když struktura datování sahá do římského období, obsahuje mnoho jemných reliefů jako jemné plastiky boha Hora formující se z rákosu na vnitřním zakončení zdi chrámu. Meditace v chrámu. Po této návštěvě se vrátíme zpět do Asuánu a v odpoledních hodinách se přesuneme motorovým člunem na ostrov Elefantina. Elefantina je ostrov na Nilu, situovaný po proudu řeky od prvního kataraktu na nejjižnější hranici starověkého Egypta. Tento region je zmiňován jako Horní Egypt, protože země je výše položená než oblasti kolem Středozemního moře. Ostrov mohl dostat své jméno podle místa, kde se obchodovalo se slonovinou. Další teorie říkají, že ostrov je pojmenován podle jeho tvaru, který je shodný se sloním klem. To je význam řeckého slova elephas (ελέφας). Tvar ostrova může být vidět z pahorků podél Nilu. Rozměry ostrova jsou 1,200 metrů od severu k jihu a 400 metrů napříč v nejširším místě. Dnes je součástí moderního Asuánu. Meditace na ostrově.

Strava: snídaně, oběd, večeře

Den 5 - 7: Parníkem po Nilu (5-hvězdičkový Deluxe parník) - 28.-30.září

Snídaně v hotelu - poté transfer na náš parník, kde strávíme 4 dny/3 noci a budeme si užívat plavbu po řece bohů - Nilu - z Asuánu do Luxoru. Během naší plavby navštívíme chrámy Kom Ombo, Edfu & Esna (pro tentokrát jen krátké zastavení kvůli zdymadlu, ale do Esny se ještě vrátíme). Vychutnáme si rovněž meditace v chrámech a denně plnou penzi na palubě a strávíme odpolední chvíle (např. s čajem či meditací) na sluneční palubě. Poté poslední den připlujeme do Luxoru a projedeme se bričkou k chrámům Karnak a Luxor a budeme meditovat na posvátných místech obou chrámů.

Fakultativně: Sound & Light Show v Karnaku (30 USD)

Strava během plavby: plná penze

Den 8: Luxor - Káhira - 1.října

Dnes máme dlouhý den. Pojedeme navštívit Údolí králů, Údolí královen, chrám Hatšepsut v Deir el-Bahri a rovněž chrám Ramesseum. Rovněž zastavíme, abychom se pokochali monumentálními sochami Achnatonova otce Amenhotepa III., které dříve stávali v průčelí jeho zádušního chrámu. Dnes jsou více známy pod názvem Memnnovy kolosy.

Bude to jistě nezapomenutelný zážitek, neboť i dnešní den se řadí k jedněm z těch nezapomenutelných - další třešnička na dortu našeho putování. Zbytek dne pak bude odpočinkový po náročném dni s přeletem do Káhiry, kde přenocujeme.

Fakultativně: brzy ráno je možnost užít si poznávání Luxoru s jeho památkami zvrchu při letu horkovzdušným balonem (90 USD)

Strava: snídaně, večeře

 

DEN 9: Káhira - 2.října

 

Po snídani odjedeme do Egyptského muzea, jedné z největších pokladnic starověkých památek na světě. Zde budeme obdivovat nejen památky na tzv. Amarnské období - tedy vládu faraona Achnatona, Nefertiti, ale take můžete spatřit téměř celý poklad Achnatonova syna Tutanchamona, který se nachází v 1.patře. Jak jsem uvedl ve své knize ACHNATON A NEFERTITI, FARAONI SLUNCE, tento poklad je z cca 80% pokladem právě Achnatona a Nefertiti. Dále budete moci obdivovat památky Staré, Střední i Nové říše. Zájemci mohou fakultativně navštívit síň s královskými mumiemi. Odpoledne pak navštívíme pyramid v Dahšúru. Meditace. Závěr dne bude určen k odpočinku po náročném dni a závěrečné romantické rozlučkové večeři, kdy se budeme loučit s Egyptem, zemí bohů a slunečních faraonů. Strávíme nezapomenuteloné chvíle na lodi na řece bohů - Nilu. Poté odjezd do hotelu a přenocování.

Strava: snídaně, večeře

 

: Den 10: - Káhira

Snídaně, po snídani transfer na letiště, odlet zpět do CZ (SK) apod

 

 

Itinerář - 2.část (jaro 2013)

 

Počet dnů

Lokalita

1

Káhira

2-3

Luxor

4

Abydos, Esna

5

Malkata, Dendera, El Minya

6

Tell el-Amarna/ACHETATON

 

7

El Minya - Káhira - Abusír

8-9

Káhira + Gíza

 

 

Cena (v dvoulůžkovém pokoji):

21.800,-Kč (min. 8 osob) + bakšišné 40,-USD/os. (při kurzu 1USD/20,93Kč k 3.6.2012)

c)+ mezinárodní letenka (např. Praha-Káhira, Bratislava -Káhira, Vídeň-Káhira apod.) v ceně +- 10.000,-Kč

 

Přihlášku a další dotazy posílejte na milos.matula@mmproduction.cz

 

Cena obsahuje:

• Průvodce a vedení meditací - v češtině - Miloš Matula

• Zástupce Hammock Adventures - anglicky hovořící lokální průvodce, občas lokální průvodci v některých lokalitách.

• Prohlídky včetně vstupních poplatků do všech chrámů, pyramid a archeologických lokalit, jak je uvedeno v programu.

• Koňská brička do Karnaku & Luxoru.

• Vnitrostátní letenka Káhira - Luxor

Hammock's Nuts & Bolts

Doprava

 • Letenka ( Egyptská místní linka)
 • Privátní Bus/minibus

 

Ubytování

 • 8 nocí v turistických hotelech - většinou 4hvězdičkové a vyšší kategorie

Strava

 • 9 snídaní
 • 2 obědy
 • 8 večeří

 

Cena neobsahuje:

 

Mezinárodní letenku vč. letištních tax do Káhiry, vízum (platí se při příletu na letiště v Káhiře), případné další jídlo, nápoje, pojištění a fakultativní služby a výlety či případné věci osobní spotřeby anebo další bakšišné osobního rázu.

 

Více informací na www.milosmatula.cz, případně na e-mailu: milos.matula@mmproduction.cz.