Ve znamení Kryona

19.05.2012 22:13

 

Dnešek věnuji pouze Kryonovi - rozhodně stojí "zato" udělat si čas a naplno si jej vychutnat. 

Komentář k obsahu jednotlivých channellingů přebírám od našeho koordinátora Ládi M.:

1) Pozemsko-božské partnerství - přijato Barbarou Bessen:

"Původně jsem si myslel, že jde o jedno z poselství hovořících o přátelství Boha s pozemským člověkem. Ale není tomu tak. Je to o partnerství jako takovém. O partnerství, které v dualitě hledáme mimo sebe např. v partnerství s ženou/mužem. V okamžiku, kdy si uvědomíme a v sobě prožijeme uvědomění spojení mužské a ženské části duše, pak jsme schopni se od toho vnějšího hledání osvobodit. A také pak poselství krátce pojednává i o dalších podobách partnerství."

 

2) Patagonie - den 1. (jedná se o jeden úvodní minichannelling a následné hlavní poselství, ale spojila jsem v jeden soubor):

"Na rozhraní ledna a února 2012 se uskutečnila tzv. Kryonova plavba kolem Patagonie. V průběhu této cesty se na dané výletní lodi odehrál seminář Lee Carolla a jeho spolupracovníků s účastníky "výletu". V rámci tohoto "výletu" Lee převzal od Kryona celkem 7 channelingů. Z těchto 7 channelingů jen tři Lee Caroll sám přepsal do písemné podoby a ostatní existuje, volně dostupné, na jeho webu, jen jako audio záznamy ve formátu MP3. Naše kamarádky si daly tu práci, jako již v minulosti několikrát a pro. nás všechny, přeložily vše. Dnes Vám posílám k Vašemu využití, duchovnímu obohacení, první dva channelingy.

Ten první je krátký. Má "jen" 1,5 stránky (ale bylo to 12 minut mluveného slova - v angličtině a španělštině) a jde o úvodní channeling k celé té plavbě kolem Patagonie a také k následnému hlavnímu channelingu dne. V tomto sdělení Kryon vysvětluje proč se cesta uskutečňuje, co se na ní odehraje, v jakých podmínkách a na závěr říká informaci čeho se bude týkat následný, hlavní channeling. Naleznete zde také fotografie z plavby.

Obsahem druhého připojeného dokumentu je pak hlavní channeling dne. Má název "Rekalibrace ( Přenastavení) Vesmíru". A tady již Kryon podává množství informací o tom, co se odehrává v rámci probíhajícího procesu posunu či bude odehrávat na Zemi. A nejen to, ale uvádí i skutečnosti týkající se Slunce a Sluneční soustavy, hovoří o významu magnetismu Země i magnetismu Sluneční soustavy na naše Vědomí a vývoj, hovoří o fyzice Vesmíru, jak je třeba ji chápat, o nástupu nového paradigmatu, o multidimenzionálním vnímání jakož i o nové úloze Pracovníků Světla apod.

Kryon se zmiňuje také, že poselství je již 4. v pořadí ze seriálu poselstvích na téma "Rekalibrace......" Doposud jsme měli možnost se seznámit s tématy : Přenastavení-Rekalibrace lidské bytosti a Rekalibrace(přesun) moudrosti. Další téma " Rekalibrace Znalostí" se překládá. A páté téma, které je také součástí patagonské cesty, bude uveřejněno v dalším sledu."

 

Přiznám se, že jsem četla jen zběžně překlad toho minichannellingu, ale zato jsem si poslechla kompletní sestavu v MP3 nahrávce - DVAKRÁT (jednou v únoru a nedávno znovu) a chystám se na další "repete", protože jsou to poselství nesmírně krásná, hodnotná, přínosná, léčivá a hladí po duši i po srdci... Věřím, že se tato energie zachovala i v přiložených překladech... Ještě dodám, že celou plavbu provázelo mnoho synchronicit a menších či větších "zázraků" - jedním z nich bylo naprosto nevídané počasí, které vydrželo po celou dobu plavby, což - jak sám kapitán komentoval - je jev poměrně vzácný a téměř nevídaný. Prostě Kryon, Matka Příroda a doprovázející bytosti i bytosti Patagonie se spojily a pomohly s přípravami cesty tak, aby si ji mohli účastníci co nejvíce vychutnat a aby zážitky z ní byly naprosto nezapomenutelné a podpořily daná poselství. Snad tato atmosféra dýchne i na vás...

 

 

A "dotřetice" opět jedna FB myšlenka:

 

S Láskou a pohlazením,

 

 

M.