Ve společenství sám se sebou (březen 2011)

19.03.2012 20:50

 

 

Poselství Saint Germaina přijala Barbara Bessen v březnu 2011

 

Zdravím vás, milí přátelé,

 

Jsem Saint Germain a velmi mě těší, že mohu opět pobýt v tak milém kruhu probuzených duší. Zatímco čteš tyto řádky, přináším ti na tvé přání trochu energie pro vyčistění a vyjasnění tvého života. Společně se na pár minut nebo i déle ponoříme do energie Jednoty. Je to energie, ve které prodlévám zde, na druhé straně závoje. Špetku z ní ti poskytuji vždy, když se podobně jako nyní zcela otevřeš našemu vzájemnému setkání. Udělej si chvíli času, pohodlně se usaď, naslouchej a prociťuj, co ti přináším.

Rád bych pohovořil o společenství. Dovol mi, abych ti vysvětlil, co to znamená být ve společenství. Jak jistě víš, nikdo není osamocen. To by prostě nebylo možné. Všichni jsou vzájemně propojeni a jednají recipročně. Často to však probíhá na nevědomé úrovni člověka při jeho běžné každodenní činnosti. Vlastně je možné nahlížet na Zemi s jejími obyvateli jako na společný domov, komunitu, kde si sice každý svou polévku vaří sám, ale přesto umožní spolubydlícím, aby se na ní podíleli. Možná je to spolubydlícím příjemné, když si každý vaří svou polévku, která tak pěkně voní. Někdy však vaření může doprovázet nepříjemný zápach, připálený hrnec či rozbitý polévkový talíř. Možná kvůli polévce došlo máslo a jiný spolubydlící by si rád dal chleba s máslem. „To je k vzteku“, myslí si. „Zrovna teď, když jsem se tak těšil na chleba s máslem.“ Nebo zůstane klidný a řekne si: „To nevadí, stejně jsem chtěl dojít nakoupit.“ Někomu jinému bude možná vadit, že kuchař při přípravě polévky zabral celou kuchyň. Nebo že při vaření poslouchá hudbu, zatímco jiný spolubydlící by chtěl spát.

Funguje to stejně - vždy a všude, v malém i ve velkém. Když se nyní blíž podíváme na Zemi, na revolty v Egyptě, Jemenu, Alžíru a Tunisu, pak zjistíme, že to v kuchyni politiky a lidských práv pěkně klokotá, ba přímo vře. Mnoho spolubydlících stojí na chodbě a debatuje o novém spolurozhodování, jak by to mělo v jejich společném domově dál fungovat. Někteří vycházejí do ulic, protože prostor v jejich společné kuchyni již nestačí. Tak to momentálně vypadá s lidstvem. Již několik let hovořím o tom, že dojde k silné změně. Je to předěl, při kterém půjde o zkoušku moci jako kdysi v Atlantidě. Nyní hrnec téměř přetéká, protože boj o moc nabývá nových forem. Masy lidí, jež stále víc touží být při tom, aby na Zemi zažily velký přelom, začínají s mohutnými změnami, které jsou tak důležité. Vzpomínáte si, jak jsem hovořil o tom, že to začne u jednotlivců a ne u těch, kdo jsou u moci? Každý jednotlivý člověk může dojít k poznání, že svou vlastní cestu ke svobodě uskuteční jen svou vlastní aktivitou. Následně se zapojit do společenství má samozřejmě smysl. Kdyby se toto bývalo nestalo, nemohlo by dojít ke změnám v severoafrických zemích.

Bude se toho dít mnohem víc, o tom vás mohu ujistit. Bude se to šířit dál, od jednoho člověka k druhému. V neposlední řadě i díky médiím a sociálním sítím, které jsou pro každého jednotlivce stále víc dosažitelné. Důležitá je při tom energie, která to způsobuje, spojuje a všem dodává odvahy, aby povstali. Tato Nová energie, jak ji nazýváme, vyvolává a působí změny. Vysoké dávky energie ze Středu galaxie přes centrální Slunce povzbuzují každou jednotlivou duši, aby zkoumala vlastní pole, osvobozovala se od všeho starého a nastoupila na novou cestu. Nyní dozrál čas, kdy se bortí velké zdi, kdy se lidé již nenechají spoutávat. Možná to bude ještě několik let trvat, než se vybudují základy nové struktury společenství. Na mnohé to může působit tak, že by mohli při této transformaci přijít o život nebo přinejmenším žít na hranici existence. Dění je však nezadržitelné a každý z vás to vnímá: Země je na cestě stát se novou planetou. Děje se to prostřednictvím lásky Všemocného Tvůrce. Nehovořím teď o bozích, ke kterým se mnoho lidí modlí, jež jsou tvůrci duality a po tisíciletí manipulovali se Zemí. Myslím tím Nejvyššího Tvůrce všeho bytí, jehož otisk má každý člověk ve své duši a jenž zanechal stopu v jeho nitru. Je to Jádro lásky. Tento otisk Nejvyššího Tvůrce sídlí v posvátném Vyšším srdci každého člověka.

Duše si v průběhu mnoha životů vytvořila mnoho způsobů projevu. Avšak nyní, bez ohledu na to, zda ses inkarnoval jako muž nebo žena, je tu šance vyčistit a prozkoumat všechny vzorce životů, které sis prožil, a znovu získat jejích původní kvality. „Jak to mám udělat?“ zeptáš se možná. Tak, že si najdeš klidné místo a požádáš své Vyšší já, aby tě obdařilo vlastnostmi, které jsou uloženy v tvé DNA a které ti nyní pomáhají se rozvíjet.

Někteří z vás byli ve svých dřívějších životech léčiteli, knězi nebo učiteli a nyní mohou tyto vlastnosti v jakékoli formě využívat. Lze to přirovnat k ovladači tuneru na televizním přístroji. Ke každé situaci se v tobě aktivuje to nejvhodnější. Patříš k lidem, kteří se neradi derou do popředí, neradi hovoří před ostatními a nejsou dost odvážní? Při určité příležitosti, kdy to bude důležité a vhodné, ať před majitelem domu, soudcem nebo šéfem kanceláře, budeš náhle hovořit jasně a zřetelně, zcela uvolněně a budeš se pak divit, co se to vlastně stalo a kdo to vlastně mluvil. Nebo jsi naopak spíš hlučná a neposedná bytost, která je stále aktivní a nedokáže být chvíli v klidu? Náhle zjistíš, že klid dokonce záměrně vyhledáváš, abys v něm mohl nabrat síly a vydechnout si. Co tím chci říct? Tvá interdimenzionalita a zkušenosti ze všech životů, které jsi prožil, se budou aktivovat ve spolupráci s tvým Vyšším já a posléze budou ve vnějším světě konat to, co bude právě potřeba.

Podívejme se ještě krátce do Severní Afriky. Co dělají lidé, aby se osvobodili? Prožívají nevědomě svou vlastní akášickou kroniku tím, že sami sebe přerůstají a pravděpodobně, aniž by si to uvědomovali, se úzce spojují se svým Vyšším já, jakmile je nezbytné udělat něco správného ve správný čas. Aktivují ve správném časovém okně své nejvyšší potenciály. To je to, co se nyní ve všech společných domovech na Zemi děje. Stáváte se Strážci energie, která chce vše nově uspořádat. Je to ta nejvyšší Energie Všeho, která přichází z lůna Jednoty a věští novou éru: Zlatý věk, který všichni tak toužebně očekáváte. A nesouvisí to nutně s letopočtem 2012. Rok 2012 je již několik let, nezávisle na vnějších astronomických konstelacích. Ty jsou důležité pro vnější zrak, ne pro ten vnitřní.

Dovol nám, abychom ještě pohlédli trochu do tebe samotného. Kde jsou tvé kvality, tvá přání, tvé potenciály pro Novou dobu? Kde je tvoje kreativita, kterou bys tak rád zařadil do svého života? Rád bych ti ještě sdělil, že navzdory všem těm nádherným energiím, které nyní pomáhají planetě v posunu do jiné vibrační úrovně, je tady výzva pro člověka, aby se vydal na svou vlastní a jedinečnou cestu svého evolučního žebříčku. Existuje mnoho drobných zasvěcení a způsobů, jak projasnit či prosvětlit vlastní Bytí, které se neustále odehrávají. Často je ani nezaznamenáš, protože to není tak zjevné jako dřív, kdy k tomu docházelo v chrámech a mysterijních školách.

Mnohé z vás starých duší děláte nyní v této vzrušující době své závěrečné zkoušky. Jsi naposled na Zemi? Je tvým přáním pokračovat dál? Pak do toho, propátrej svou malou komunitu, jíž jsi ty sám, neboť i v tobě sídlí nekonečně mnoho bytostí a jednotek vědomí, pro něž jsi ty sám vesmírem. Pátrej, zkoumej, uspořádávej, urovnávej, popřípadě propouštěj. Prověřuj své staré názory a představy o dobru a zlu a překonávej je. Komunita ve tvém Bytí je rozmanitá. Dopřej si klid na cestě, na které se nyní nacházíš, propusť sám v sobě staré křivdy a zaměř svůj pohled do dálky. Hledej větší společenství jak ve svém nitru, tak mimo sebe. Tvůj přínos bude zapotřebí, ať to budou nové nápady pro společné soužití nebo jen ukotvování Světla. Skutečná svoboda začíná ve vlastním Bytí. A na závěr mi dovol, abych ti ještě sdělil: Tvé srdce se neotevře samo od sebe, musíš jej osvobodit jen pomocí velké lásky, neboť ty sám jsi jej v jiných dobách zamknul. Svatý grál spočívá v tobě, bude otevřen a oživen!

 

Jsem Saint Germain

 

Přijala Barbara Bessen v březnu 2011. Článek je k volnému využití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu na https://www.kryon-deutschland.com/channeling_maerz_extra11.html pro https://www.novoucestou.cz/ přeložila Jana S.