Ve spojení - Staňte se Ježíškem dětem z DD

26.11.2014 22:03

 

Ráda bych Vás upozornila na II. ročník úspěšného projektu „Staňte se Ježíškem dětem z dětských domovů“.  V roce 2013 se podařilo splnit přání 439 dětem z 35 dětských domovů napříč celou Českou republikou. Letos jsme získali důvěru 53 dětských domovů a ve splnění svého přání doufá 1267 dětí.

Projekt běží a pro nás i děti je skvělou zprávou, že se vracejí Ježíškové z loňského roku a přibývají další. Brzy padne hranice 500 splněných přání :-). Podařilo se nám nabídnout projekt i pedagogům do škol a tak se například třída rozhodla, že co získaly děti na sběru papíru, věnují na konkrétní dárek. 10letá Nikolka si našla v DD také 10letou Nikolku a splní jí její přání, z další rodiny přišla zpráva, že se letos jejich 3 děti ve svých přáních uskrovní, aby mohli společně udělat radost dalším třem dětem...

Jak projekt probíhá?

·         Oslovili jsme DD a děti malovaly vždy po jednom svém přání.

·         Všechna přání jsou nyní publikována na www.vespojenios.cz.
(přání možno třídit podle DD, pohlaví, nebo věku dětí)

·         Dárce informuje o svém záměru splnit jedno, či více přání na email: info@vespojenios.cz.

·         U takto rezervovaných dárků v nabídce zveřejníme informaci, že přání je „předáno Ježíškovi“, aby nedošlo k duplicitě.

·         Dárce dárek koupí/zajistí, zabalí a doručí do DD, nejlépe i s osobním přáním a kontaktem na sebe.

·         Děti po Vánocích jako poděkování malují obrázky, či píší dopisy.

Cílem projektu je nejen splnit dětská přání, ale také navázat dlouhodobější kontakty, které jsou pro děti tak důležité. Jsou pro ně zprávou, že o nich společnost ví, má o ně zájem. Současně takové vazby pomáhají bourat zažité stereotypy. 

 

 

                                                                   TISKOVÁ ZPRÁVA

 

 

Staňte se Ježíškem dětem z dětských domovů

 

13. 11. 2014 - Praha/Prostějov - Spolek VESPOJENÍ startuje druhý ročník úspěšného projektu „Staňte se Ježíškem dětem z dětských domovů“.  V roce 2013 se podařilo splnit přání 439 dětem z 35 dětských domovů. Letos svá namalovaná přání zaslalo přes 1260 dětí z 53 domovů napříč celou Českou republikou.

 

Postup je jednoduchý, děti malují svá přání, která uveřejňuje VESPOJENÍ na www.vespojenios.cz. Osloví co nejvíce lidí s otevřeným srdcem a ti si pak vyberou, koupí a do dětského domova doručí zvolený dárek. Cílem projektu je propojit přání konkrétních dětí s dárci, kteří chtějí dle svých možností udělat radost v čase Vánoc. „Ze zkušenosti však víme, že řada dárců doručí svůj balíček osobně či připojí dopis. Děti odpovídají a vznikají tak krásná přátelství, která zdaleka přesahují jednorázový dar“, říká předsedkyně spolku Jana Buriánková.

 

Po loňské zkušenosti se pro účast v projektu rozhodli také v Dětském domově v Prostějově. Zástupkyně ředitele Mgr. Irena Adámková vysvětluje proč; „V našem dětském domově je v současnosti 38 dětí od 6 do 25 let. Pro děti v dětských domovech je období Vánoc velmi citlivé. Snažíme se, aby u nás v domově prožily děti Vánoce, tak jako by vyrůstaly v rodinách. Všem těm, kteří nám s tím pomáhají, patří veliké poděkování. Vždy usilujeme o to, aby se dětem splnilo alespoň jedno jejich osobní přání, které odpovídá jejich věku – panenka, kolo, rádio apod. Pokud si mohou přát více dárků, snažíme se je nasměrovat, aby si přály potřebné věci, které využijí při vzdělávání, sportovní realizaci nebo v budoucím životě. Učíme děti, že nic není v životě zadarmo. Vedeme je proto k tomu, aby za splněná přání poděkovaly, alespoň obrázkem. V minulém roce dárky nejen dostávaly, ale také děti samotné obdarovávaly, když přispěly aspoň symbolickou částkou na krmení pro zvířátka v zoologické zahradě v Olomouci.

 

V současnosti je v nabídce 1267 obrázků z 53 dětských domovů. Přání, která děti malují, jsou často překvapivě praktická. Zejména u dospívajících, kteří si velmi dobře uvědomují, že budou muset brzy z dětského domova odejít a postarat se o sebe sami. V oblibě je také drobná elektronika, kosmetika a knížky. „Vloni se nám podařilo udělat mnoho radosti, přesto byla i přání, která jsme nedokázali splnit. Od 15 leté dívenky přišel obrázek jiný, než ostatní. Byl na něm vánoční stromeček, pomníček a její rodiče s bratrem otočení zády. Dodnes je to pro mě silné vánoční poselství o tom, že rodina a její pospolitost je nenahraditelná“, vzpomíná na loňské zážitky Jana Buriánková.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kontaktní osoba: Hana Ansorgová, tel.: 602 164 173, email:
ansorgova@vespojenios.cz, Nad lesním divadlem 1354/8a, Praha 4

 

Spolek Vespojení vznikl v roce 2010, aby zastřešil aktivity lidí v čele se současnou předsedkyní Janou Buriánkovou a patronem spolku Karlem Voříškem, kteří aktivně spolupracovali s dětským domovem ve Staňkově na Plzeňsku, pravidelně navštěvovali děti a trávili s nimi svůj volný čas. Z tohoto aktivního sdílení vyplynuly potřeby jak vedení dětského domova, tak především dětí samotných a náměty na první konkrétní projekty a formy pomoci. Současné aktivity se zaměřují na 3 oblasti:

·         Cesta k přírodě – umožnit dětem z dětských domovů trávit více času v přírodě

·         Cesta k dětem – aktivně propojovat zájemce z většinové společnosti s konkrétními dětmi v dětských domovech

·         Cesta pomoci – s využitím kapacit členů spolku a dalších partnerů naplňovat potřeby i dalších cílových skupin jako jsou senioři, zdravotně či sociálně znevýhodnění spoluobčané

Mezi dlouhodobé projekty patří např. Kmotrovství, Pobyty DD v přírodě, Společné výlety, Staňte se Ježíškem. V roce 2014 se vedení spolku rozhodlo pro zahájení rozsáhlého projektu. Jedná se o vybudování Domu na půl cesty v Meclově na Domažlicku pro mladé odchovance dětských domovů pro období, kdy musí odejít z dětského domova a ještě nemají vybudované vlastní zázemí.

 

Činnost spolku je možné podpořit dobrovolnictvím, materiálně, nebo finančně příspěvkem na účet vedený u KB, a. s. číslo: 43-7064910267/0100. Na vyžádání získá dárce potvrzení o svém daru.