Úryvek Solařina surfreportu z listopadu 2011 Přenastavení do MUA

22.11.2011 22:06

 

Listopad je  velmi intenzivní, rychle ubíhající měsíc, naplněný mnoha akcemi, plný bezprecedentních změn a velkých průlomů.  Rozsah průlomů, které zažíváme  je závislý na tom, nakolik jsme Opravdoví.  Pokud se změnám bráníme, může to být pro nás těžký měsíc. Mnoho lidí má obavy z velkého rozsahu změn, protože se zdá, že se všechno rozpadá, a ono se té skutečně děje. Ale pokud tyto změny které vytvářejí místo pro příchod Nového a Opravdového uvítáme, bude to  mimořádně vzrušující.

11. listopadu 2011 zažijeme velké resetování (přenastavení), kdy se obrovská kola v kolech  dostanou do svých pozic, jedno po druhém.  Toto přenastavení  představuje obrovské Mua (Mua   znamená začátek velkého cyklu). Toto přenastavení otevře něco zcela nového a nastaví sérii spouštěcích mechanismů, které vytvoří série  velkých průsečíků – Správných Časů a Správných Míst. 

11.11:11  je okamžikem, na který všechny naše bytosti čekaly po mnoho věků! Je to úžasná chvíle, která ukotví cosi mnohem většího než si vůbec dokážeme představit.

 

Po 11/11/11/

 

Mnohé věci zapadnou na svá místa na miliardách úrovní. Mnohé z nás to vytlačí ze starých životů a posune do nových. Budeme vytlačeni z toho, kým jsme byli a staneme se těmi, kým opravdu jsme. Budeme vedeni k správným lidem a na správná místa.

Listopadové přenastavení všechno změní.  Podobá se to instalaci nového operačního systému na počítači. Když to uděláme, některé programy již nefungují, jiné potřebují být updatovány. Jsou tam nové části a nové programy, které musí být nainstalovány, abychom mohli plně fungovat v našich Nových Pravých Životech.

Po resetování budeme znovu prověřovat naše základní přesvědčení a budeme určovat, která jsou ještě důležitá. Budeme třídit naše věci, činnosti, vztahy, abychom zjistili, co ještě k nám patří.  Mnozí se přestěhují na nová místa. Mnozí opustí svá zaměstnání a vytvoří něco úplně nového, co je bude mnohem více naplňovat.

Zatímco mnohé změny zapříčiněné přenastavením budou okamžitě patrny, jiným potrvá nějaký čas než budou pociťovány a než se “zajedou”.  Je to proto, že se přenastavení rozšíří  všemi směry ve vlnách, které zapříčiní, že se stále víc a víc věcí dostane na svá místa - stane se to tak proto, že bychom nemohli fungovat, kdyby se všechno událo najednou a protože některé věci se nemohou dostat na svá místa dřív, než zapadnou na svá místa věci jiné.

Přenastavení 11/11/11  přinese obrovskou vlnu Ho´oponopono nebo Dělání věcí správně. Během příštích měsíců  se mnozí z nás vrátí na místa minulých životů. Vrátíme se jako ti, čím jsme dnes - jako Praví Celiství, abychom dokončili všechno, co kdysi nebylo dokončeno, abychom shromáždili rozeseté kousky nás samotných, abych napravili věci které jsme zanechali v nerovnováze, abychom věci propustili a abychom řekli poslední sbohem starým způsobům. 

Je to velmi potřebné, protože si neuvědomujeme, jak velmi nás oslabuje minulost, kterou s sebou stále neseme. Je to jako bychom na zádech nesli velkou hromadu kamení. Nesli jsme je tak dlouhou dobu, že již ani nevnímáme, jak jsou těžké. Když naplno vstoupíme do našich Pravých Životů, budeme silní, svobodní a zcela pro ně připraveni.

Základy našich Nových Pravých Životů nejsou pouhým rozšířením našich starých základů. Není to tak, že bychom pouze přesunuli částice našich starých životů na nové místo. Nestěhujeme se ze starého domu do podobného domu v naší Nové Krajině. Ani neopouštíme staré zaměstnání, abychom měli podobné zaměstnání na novém místě. To by nebyl Nový Život, to by bylo pouze přesunutí našeho starého života do jiného prostředí, a ne do našeho Nového Prostředí.

Nové Životy vyžadují nové základy, které jsou výrazně rozšířeny. Když se zkusíme podívat na naše Nové Životy z osobního hlediska, nebudeme schopni je vidět. Nové Životy jsou úplně jiné než všechno, co jsme dosud znali. Vyžadují si zcela nové způsoby žití a úplně nové způsoby dělání  věcí.

Naše nové základy nevycházejí z našich osobních zájmů anebo osobních preferencí, ale ze  správnosti a opravdovosti.  Jsou vytvářeny tak, že se sdružují podobně smýšlející lidé za společným cílem. Společně jako JEDEN, tak vytvoříme náš nový základ.  A pak se všechno vynikajícím způsobem dostane na své správné místo.

.....................

Solařin celý listopadový surfreport a týdenní aktualizace jsou k dispozici po přihlášení k odběru v angličtině, němčině, maďarštině, portugalštině, ruštině a španělštině na https://www.nvisible.com

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. (www.transformace.info ). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.