Umět si vychutnat kvalitu života... (Škola Žít sebe)

07.11.2011 01:23

 

Jedním z nejtěžších úkolů v UMĚNÍ ŽÍT SEBE bývá ROZPOZNAT, v čem spočívá kvalita života, hodnota každé fáze, kterou prožíváme, ale i příčiny "neladů", jež se v našem životě projevují. Je důležité UVĚDOMIT SI přednosti, výzvy i slabiny jednotlivých období, PŘIJMOUT je nebo PROMĚNIT. Otevíráme proto školu, ve které se budeme moci dotknout cyklů (našeho vlastního) lidského života a pochopit je. Dostaneme příležitost zvědomit si a přeléčit vlastní zranění, která si z jednotlivých období života neseme a naučit se vychutnávat každý okamžik svého života.

 

Začneme v období před životem - v čase než jsme se narodili a projdeme všechny fáze - od dětství, dospívání, dospělosti, zrání, zralosti až ke stáří a odchodu ze života. Můžeme tak pochopit nejen minulost, ale především přítomnost a období, která máme před sebou. Přijímat je a vstupovat do nich bez obav a s láskou. Toto poznání nám pomůže prozumět životu jako takovému. Dá nám příležitost otevřít se druhým - svým partnerům, dětem, rodičům, spolupracovníkům a jejich úhlům pohledu a zkvalitnit vzájemné vztahy. Ovšem především POROZUMĚT SOBĚ a ŽÍT NAPLNO PŘÍTOMNOST - což pro mnohé znamená NEBÁT SE ŽÍT SVŮJ VLASTNÍ ŽIVOT!

 

Způsob výuky je především prožitkový a sebepoznávací. "Učení" probíhá nejen na jednotlivých setkáních, ale projevuje se díky energetické úrovni současně i v každodenním životě, takže vnáší do života účastníků skutečnou změnu.

 

Budeme se dotýkat našich vlastních emocí a zkušeností z hlediska všech nástrojů, které jako lidé máme k dispozici - fyzického těla, mysli, pocitů a duše. Protože všechny tyto nástroje spolurozhodují o tom, jestli svůj život žijeme v radosti a naplno nebo ve strachu a bolesti. Jde o to uvidět, pochopit a změnit to, co nám neslouží a posílit a docenit to, co v našem životě funguje. Rozkvést...

 

Škola je otevřena všem, kteří chtějí změnu a jsou ochotni hledat příčiny obtíží především ve svém nitru. Důležité je rozhodnout se: "Chci naplno prožívat svůj život a jsem ochoten pustit svá dosavadní přesvědčení, pokud už mi neslouží, být k sobě pravdivý. Odvažuji se otevřít svá stará zranění, aby se mohla uzdravit. Přebírám plnou zodpovědnost za prožívání svého života." Je-li toto vaše volba, zveme Vás se všemi láskyplnými a život podporujícími energiemi do školy ŽÍT SEBE.

 

 

Náplň jednotlivých setkání:

 

I. ŽIVOT PŘED ŽIVOTEM, ZROZENÍ, ROK NULA

 • cesta duše - rozhodnutí o zrození
 • prenatální období
 • porod, šestinedělí, první rok života
 • zranění: strach ze života, nepřijetí
 • kroky ke zvědomění a hojení tohoto období
 • koloběh roku: čas ponoru do vnitřního světa, odpočinek

 

II. DĚTSTVÍ

 • čas objevování sebe i života
 • učení se, rodičovské vedení, vytváření povědomí o vlastní hodnotě
 • spontánnost versus výchova
 • zranění: pocity opuštěnosti, nevíra v hojnost
 • kroky ke zvědomění a hojení tohoto období
 • koloběh roku: zrození nového potenciálu, čas čekání

 

III. DOSPÍVÁNÍ

 • kroky ve vnějším světě
 • vrstevníci, rodiče, autority a my
 • hledání vlastní osobnosti i sounáležitosti s ostatními
 • zranění: nedůvěra, pocity zrady, předčasně dospělá role
 • kroky ke zvědomění a hojení tohoto období
 • koloběh roku: chaos, probuzení nového života

 

IV. MLÁDÍ

 • hledání mužské a ženské role, osobní seberealizace
 • archetypy žen a mužů v nás
 • přijímání vlastního těla
 • vztahy a komunikace
 • zranění: ponížení, neschopnost žít pro sebe - jen pro druhé
 • kroky ke zvědomění a hojení tohoto období
 • koloběh roku: čas prudkého rozvoje života, dynamika

 

V. DOSPĚLOST

 • naplnění osobního života ve vnějším světě
 • partnerství a rodičovství
 • vystavění osobnosti, kariéra
 • vztahy podřízenosti a nadřízenosti
 • zranění: křivda, potřeba dokonalosti sebe i všeho ostatního
 • kroky ke zvědomění a hojení tohoto období
 • koloběh roku: aktivita, první plody

 

VI. ZRÁNÍ A ZRALOST

 • smysl života a duchovní poznání
 • soucítění a pokora, moudrost
 • nový rozměr života - propojení hmotného a duchovního
 • sjednocení protikladů
 • kroky ke zvědomění a hojení tohoto období
 • využití potenciálu
 • koloběh roku: sklizeň a oslava

 

VII. ZRALOST A STÁŘÍ

 • rekapitulace života a jeho další směřování
 • odpouštění, nelpění versus pocity marnosti a obavy z konečnosti
 • vnitřní mír, respekt k omezením, moudrost
 • kroky k odstranění obav z tohoto stádia života a schopnost objevování jeho nových kvalit
 • pochopení tohoto období u druhých
 • koloběh roku: uzavírání, zklidňování, příprava na zimu

 

VIII. SMRT, ŽIVOT PO ŽIVOTĚ, TRANSFORMACE, ZNOVUZROZENÍ

 • koloběh života: zrození - život - smrt - znovuzrození
 • dokončení, odložení nepotřebného, vzestup
 • individuální úroveň i úroveň lidstva - jednota
 • jsme celek
 • Země a vesmír
 • koloběh roku: sestup do ticha, propojení světů
 • každý den v našem životě něco umírá, aby se za několik okamžiků mohlo přerodit v nové
 • pochopení a uzdravení vztahu k této fázi: vítám nový začátek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více info na www.projasneni.cz.