Ukotvovací Tahák od Světlušky

20.10.2010 19:38

Pokyny k ukotvování brány 11:11 – tahák

 

1) Najděte si vaše vlastní místo k ukotvování – nejlépe venku, je možné ukotvovat i v budově.

 

2) Vytvořte posvátný prostor v místě vaší aktivace – jednoduchost, krása a svěžest jsou klíčové pro tento okamžik. Ozdobte ho květinami, zapalte svíčky, venku vysbírejte ostré kameny, odkliďte vše nepotřebné. Posílejte lásku a děkujte vašemu místu. K čištění a ochraně je možné využít i modlitby (několik typů najdete je na https://cestakduze.webnode.cz/modlitby/ocistne-a-ochranne-modlitby/).

Solara nedoporučuje vytváření složitých oltářů, používání silných kadidel (zvláště v budovách) a symbolů.

                                                 

3) Oblečení – je doporučeno jednoduché bílé oblečení (přehodit přes sebe třeba prostěradlo postačí), dále šátky, sarongy, parea v barvě živlů :

ZELENÁ a HNĚDÁ - živel ZEMĚ

ŽLUTÁ – živel VZDUCH

MODRÁ a TYRKYSOVÁ – živel VODA

ČERVENÁ a ORANŽOVÁ – živel OHEŇ.

Využijte teplé vrstvené oblečení a teprve nahoru si oblékněte bílé a uvažte si barevné šátky.

 

4) Doba konání -  9. brána je nejvzácnější, unikátní a ojedinělou příležitostí povstat pro Pravé Celistvé a bude to nepopsatelně silnější, pokud budeme v každém ohledu sladěni jako Jedna Bytost, včetně fyzického času. V Čechách vychází doba ukotvování společně se Solarou  5:30 – 11:00 hod.

Bylo by dobré, aby ty skupiny, které se chystají ukotvovat energii v tuto dobu, o sobě věděly. Můžeme si dát vědět na Diskusním fóru u Marušky na  nebo pište na radkahubenakova@seznam.cz, já pak dám seznam skupin na naše stránky https://cestakduze.webnode.cz/ukotveni-brany-11-11/

U nás jsme to vyřešili tak, že energie ukotvíme dopoledne v tomto čase s částí skupiny, která má v tuto dobu čas a zbytek skupiny, který přijede až odpoledne se jenom napojí.

 

5) Co Solara doporučuje s sebou

* vytištěný nejaktuálnější seznam všech Ukotvovacích skupin 9. brány z celého světa – najdete ho v pondělí také na našich stránkách, odkaz bude i ve fóru u Marušky. Měli bychom ho v rámci propojení všech skupin přečíst nahlas, na Bali ho také budou číst

* mapu světa se štítky na bodech umístění Master Cylindru a všech Ukotvovacích skupin

* hudbu k tancům pokud je budete dělat, světovou hudbu, cd s mantrami, můžete využít i vlastní hudební projev, cokoli co cítíte – mantry a píseň Ochraňuj nás Živa - poděkování Zemi s propojením čtyřech živlů najdete také na https://cestakduze.webnode.cz/ukotveni-brany-11-11/

* věci a pomůcky pro vyčištění a rekalibraci vašeho prostoru

* deky, podložky, polštáře k sezení

* pláštěnku

* svíčky, živé květiny, přírodniny

* vytištěné všechny informace k 9. bráně, hlavně klíčovou myšlenku pro 9. bránu, 11:11 mudry, rituál „GO“ a informace pro Strážce

* jídlo a pití pro rozdělení se s ostatními

 

6) Postup ukotvování – je dobré mít seznam aktivit, které chcete uskutečnit, ale nedělat si žádný časový rozvrh – dovolte, aby vše přirozeně plynulo, důvěřujte svému vnímání a srdci, připravte se na neočekávané.

* Na úvod k propojení a otevření vašich srdcí můžete udělat krátkou meditaci, pronést společnou modlitbu, společně se naladit.

* Umístěte strážce do pozic (pokud je budete mít).

* Všichni včetně strážců by měli provést rituál „GO“.

* Solara doporučuje přečíst nahlas nejaktuálnější seznam všech Ukotvovacích skupin. Slaďte se s ostatními Ukotvovacími skupinami 9. brány po celém světě jako Jedna Bytost (velká část z nás vnímá, že to naladění se a vědomé propojení stačí a je na tom celém nejdůležitější = pozn. MK).

* Proveďte „GO“, kdykoliv je třeba uzemnění a zlepšení soustředění.

* Proveďte Mudry 11:11 , Otevírání Lotosového srdce, XUÁ!!

* Zařaďte Hvězdný Průvodový (Procesní) tanec, protože zprostředkuje energie všech předešlých Aktivací Bran 11:11 a prováže je do přítomného okamžiku; tento tanec je účinnější, pokud ho tančíte na jeho původní hudbu. (Ne všechny skupiny jej budou provádět, záleží i na počtu účastníků a také na rozhodnutí každé skupiny, MK)

* Tančete váš jedinečný Tanec Živlů (nebo jiným způsobem „znázorněte a začleňte“ živly, MK).

* Tančete Lotosový tanec, protože vás sladí se vznešenými, křehkými energiemi Lotosového Světa (opět platí totéž co pro Hvězdný Tanec, ale ten Lotos se dost hlásí, takže jej možná zařaďte také svým vlastním způsobem – jak to ucítíte, MK).

* Zařaďte jakékoliv vlastní aktivity, tak jak to cítíte – vlastní tance, zpívání manter apod.

 

7) To nejpodstatnější:

Jakmile váš Obřad Aktivace 9. brány začne, zůstaňte v LÁSCE, nepřetržitě udržujte energii a záměr i během pauz na odpočinek.

Nastat může cokoliv! Absolutně cokoliv. A je naší naprostou prioritou zůstat soustředění na to, co děláme (Aktivace 9. brány, povstání jako Praví Celiství a Jedna Bytost v Akci) během Aktivačního Ceremoniálu.

Všichni musíme být bdělí, abychom neztratili ze zřetele náš záměr. Ať se země otřásá, prší, zhasnou světla..., musíme pokračovat s Obřadem Aktivace 9. brány, dokud to není dokončeno.

 

Během Aktivace 9. brány rozhodně opustíme mapu známého a vydáme se do neznámého. Toto se na Master Cylindru stává často. Pokud se to stane vaší Ukotvovací skupině, zůstaňte silně ukotveni v Jednotě a udržujte rezonanci Čisté srdeční lásky, ať už se děje cokoliv.

 

Může dojít k překvapením. Mohou se objevit vlny úžasně mocné LÁSKY. Můžeme zažít praskavé otvírání našich srdcí a příliv ČISTÉ, PRAVÉ LÁSKY, jaký jsme na této planetě dosud necítili. Ať se stane cokoliv, je důležité, abychom zůstali uzemnění, soustředění a SILNÍ V NAŠEM JEDNOM BYTÍ. Potřebujeme zůstat otevření neočekávanému a poskytnout si prostor, být spontánní uprostřed našeho soustředěného záměru.

 

Pokud zůstanete otevření a sladění s Master Cylindrem a se všemi ostatními Ukotvovacími skupinami tvořícími naši Jednu Bytost, rozhodně pocítíte, jakmile vás energie 9. Brány dostihnou. Je to jeden z důvodů, proč je tak užitečné sladit vaši skupinu s přesnými časy Master Cylindru. A když se k vám energie 9. brány dostanou, pak už je to vaše práce ukotvit je do země a poslat je po celé planetě.

 

Nemáme určený čas, kdy náš Aktivační Ceremoniál skončí. Prostě bude náhle zřejmé, že je to dokončeno. Všichni to budeme cítit. A často pak máme ještě tance a aktivity, které bychom rádi zařadili, ale Obřad je skončen.

 

Pamatujte prosím při čtení těchto pokynů, že jsou pouze doporučením od Solary. Jen na vás záleží, co použijete pro váš ukotvovaní ceremoniál. Řiďte se svým srdcem i energií místa, které jste si zvolili. Nic není špatně, pokud je to v souladu s tím, co cítíme. Dovolme Lásce, aby nás vedla.

 

Přeji vám všem statečným srdcím ty nejkrásnější prožitky a těším se, až se všichni společně budeme jako Jedno Bytí houpat ve vlnkách nebo možná pořádných vlnách oceánu Lásky J.

 

S láskou Světluška

 

Tento článek je možné šířit dál nekomerčním způsobem, v nezměněné a nezkrácené podobě, pokud bude připojena tato poznámka: pro www.cestakduze.webnode.cz napsala Světluška, včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.