Ukotvení energie 9. Brány 11:11 v České republice - Výzva Mirky Petrovičové (www.vnitrnibohyne.cz)

03.09.2010 18:09

Výzva pro pracovníky světla: Připojte se k této iniciativě! Pojďme do toho společně, jako Jedna Bytost v Akci!

Milí přátelé, spřízněné duše…většina z vás pravděpodobně čtete  články a sledujete práci americké vizionářky Solary (více o její činnosti se můžete dozvědět zde: www.nvisible.com).

Solara se společně s mnoha dalšími lidmi od roku 1992 věnuje otevírání energetických bran 11:11.

Tato činnost zaujímá velmi významnou roli v procesu transformace planety Země a vzestupu lidstva. Postupně se k této iniciativě připojují další a další lidé – pracovníci světla, kteří to cítí a vnímají jako svoje poslání.  Každé nové otevření energetické brány 11:11 přináší lidstvu i planetě Zemi možnost postoupit na vyšší úroveň. Všem účastníkům tohoto světelného poslání a všem místům, která se zapojí do procesu ukotvení vysokovibračních energií brány 11:11, přinese tento proces možnost zrychleného kvantového posunu.

Až dosud bylo od roku 1992 otevřeno 8 energetických bran 11:11 a do tohoto poslání se zapojilo mnoho míst z celého světa. 

Letošní rok  - přesně 25. 10. 2010 se bude otevírat 9. Brána 11:11 na ostrově Bali. Od otevření 8. brány uběhly dva roky a během této doby došlo k velmi výrazným energetickým posunům na planetě Zemi.  Výrazně se zvýšily vibrace zemského krystalu, zrodila se Nová Země, aktivovalo a probudilo se mnoho nových pracovníků světla…  Lze tedy očekávat, že energie 9. Brány 11:11 ponesou velmi vysoké a zde na Zemi dosud neznámé vibrace. Na tuto práci se řada Duší již dlouho připravuje (často již během mnoha minulých inkarnací). Jako lidstvo jsme tedy připraveni přijmout a ukotvit energii 9. Brány 11:11.

Otevření a ukotvení 9. brány 11:11 je velmi významná a důležitá událost pro lidstvo a vzestup celé naší planety. Na této události se budou podílet a spolupracovat lidé z celého světa, různých národností a vyznání. Je to jedinečná příležitost, kdy se můžeme vzájemně spojit a přidat se k naplnění tohoto poslání.

Na otevírání 9. brány se spolu se Solarou bude podílet početná skupina dalších lidí při vytváření hlavního otevíracího sloupu této brány – tzv. Master Cylindru.

A mnoho dalších nadšenců a dobrovolníků vytvoří na různých místech světa skupiny, které budou ukotvovat energie 9. brány a vytvářet a aktivovat tím novou světelnou síť na planetě Zemi.

Nemusím zdůrazňovat jedinečnost tohoto poslání. Všem zúčastněným, kteří se připojí, přinese tato událost možnost rozvoje a zesíleného duchovního růstu. Není důležité, jak budou tyto skupiny veliké, důležité je nadšení pro věc a osobní zodpovědnost všech zúčastněných.

Všechna místa, která budou během otevírání 9. brány spolupracovat na ukotvení, budou energeticky velmi posílena.

 

Během procesu otevírání a ukotvení energií minulých bran se zatím Česká republika nezúčastnila. Přesto, že mnoho lidí zde činnost Solary sleduje.

Možná také cítíte, že nastal čas, abychom se přestali dívat jen z povzdálí, ale KONEČNĚ už se připojili k této významné světelné akci. Mnoho z nás už je připraveno. Podívejte se do svých srdcí, spojte se se svou Duší.  Pokud je to váš úkol, budete to tak vnímat a cítit.

Už mnoho bylo napsáno i řečeno o tom, že Česká kotlina a její obyvatelé budou hrát velmi významnou roli při vzestupu planety Země. Je zde inkarnováno mnoho vysoce vyspělých Duší. Mnohé se již probudily ke svému poslání a další se teprve probouzejí .

Nyní, v tomto čase, máme všichni zde velmi významnou příležitost.  Připojením se k této světelné aktivitě se naše malá země připojí k celosvětovému světelnému dění.  Ukotvení energií 9. Brány přinese našemu území a jeho obyvatelům velmi výrazný posun. Napomůže aktivaci a uzdravení mnoha dalších energetických míst, probudí celou řadu Duší k jejich světelnému poslání…

Na základě těchto vjemů a informací a za podpory a pomoci z vyšších duchovních sfér, jsme společně s dalšími přáteli přijali světelný úkol – ukotvit energii 9. Brány 11:11 i zde v naší republice. První  Ukotvovací skupina z České republiky je již přihlášena. Místo první kotvy je v srdci naší krásné země – v Praze na Vyšehradě. V místě, kde v duchovních sférách nad Prahou vznikl v loňském roce Světelný chrám Bohyně, a během letošní jarní rovnodennosti zde byl aktivován a ukotven světelný sloup.

Posíláme světlo do vašich srdcí z této „kolébky českého národa“.  Ať se jako paprsky Slunce rozlije do celé naší země a dotkne se těch, kteří jsou připraveni naplnit svůj světelný úkol.

Připojte se k této iniciativě! Pojďme do toho společně jako Jedna Bytost v akci!

Můžete se přidat  k Ukotvovací skupině na Vyšehradě nebo k dalším skupinkám, které chystáme ve spolupráci s přáteli (postupně zde budou přidávány místa a kontakty na organizátory Ukotvovacích skupin). Nebo můžete vytvořit a přihlásit další Ukotvovací skupinu. Zejména v těch místech, která jsou energeticky velmi výrazná a nebo jsou zde již aktivovány světelné sloupy. (Na stránkách www.nvisible.com je nyní možno vyplnit registrační formulář i v českém jazyce – pozor, nepište háčky a čárky) 

V současné době jedna ze spřízněných dušiček Maruška Kuchařová  pracuje pilně na překladech, které se týkají instrukcí pro  přípravu  Ukotvovacích  skupin.  Tyto překlady se postupně budou objevovat na jejích nádherných stránkách: www.sacredheart.cz

V rámci širšího propojení,  spolupráce a přípravy Ukotvovacích skupin je naplánováno celodenní setkání v Praze na Vyšehradě v neděli  17. 10. 2010 (od 10 do 17 hodin). Sejdeme se ve stejný den, jako začíná setkání účastníků Master Cylindru na Bali. Navrhuji, abychom se všichni zúčastnění a všechna ukotvovací místa propojili a pracovali společně.  Podařilo se nám rezervovat prostory v budově Starého purkrabství na Vyšehradě, což je jen pár kroků od místa, kde je aktivován světelný sloup. Zde se mohou účastníci jednotlivých Ukotvovacích skupin společně připravit a propojit. Společně se zde naladíme, očistíme a energeticky propojíme, abychom se připravili na čas otevření a ukotvení 9. brány 11:11. Součástí tohoto setkání bude i meditace a naladění venku pod širým nebem na Vyšehradě v místě světelného sloupu.  Kdokoliv přijde a zúčastní se, může pak odvézt světelné vlákno a spojit se mostem světla se svou skupinkou. Z Vyšehradu – z té kolébky českého národa – se jako paprsky světla rozprostřeme po celé zemi, propojeni světelnými mosty lásky. Každá skupinka se pak opět sejde na svém stanovišti 25. 10. 2010, aby zde po předchozím propojení a aktivaci světelné sítě všech zúčastněných skupin konečně naplnila svůj úkol – ukotvila energii 9. brány 11:11.

O této akci ještě přidám další a podrobnější informace. Sledujte stránky www.vnitrnibohyne.cz.

Rádi uvítáme jakékoliv nápady, návrhy či pomoc. Pokud by někdo z vás byl finančně schopen a ochoten se zúčastnit přímo ve skupině Master Cylindru na Bali při otevírání 9. brány, uvítáme vzájemné propojení a spolupráci. 

Nalaďte se na svoje srdce! Pokud cítíte volání Brány 11:11, připojte se k nám!

 

K ukotvovací skupině Praha - Vyšehrad se můžete hlásit zde:   Prague - Vysehrad
The Bridges of Light - Mirka Petrovicova, Marie Jungmannova

phone: Mirka Petrovičová: 00420 606105499,

                Marie Jungmannová: 00420 737748198

emaily: m.petrovicova@seznam.cz, mariemarta@seznam.cz

 

Další informace na výše uvedených kontaktech nebo se můžete obrátit také na Marušku Kuchařovou: Kucharova.Marie@seznam.cz

 

S láskou a nadšením v srdci zdraví Mirka

Pro www.vnitrnibohyne.cz napsala Mirka Petrovičová. Tento článek je možné a dokonce doporučené volně šířit a předávat dál, pokud bude připojena celá tato poznámka i se všemi aktivními odkazy. Děkuji za pochopení