Týden vyžadující bezpečnostní pásy

29.11.2011 22:05

Jennifer Hoffman

 

Ve Spojených státech tento týden slavíme Díkuvzdání, den, kdy vzdáváme díky za všechno, zač bychom měli být vděční.  Ačkoliv někdo může namítat, že se tento svátek stal velice komerčním, přehnaně dramatizovaným vstupem do období vánočních nákupů, stále je to čas, kdy se scházíme – v rámci komunit, rodin a přátel. 

Zajímavé je, že 24. listopadu přechází Merkur  na retrográdní dráhu, a navíc připadá na stejné datum také novoluní a sluneční zatmění. Myslím, že některé rodinné sešlosti budou velice dramatické - a také velmi  léčivé. Od 11-11-11 jsme prošli několika velice silnými energetickými přísuny, které podporují naše odhodlání k transformaci a vzestupu, a jestliže jsme zatím nenašli správný čas, abychom to umožnili, může nám to být doručeno – nepřehlédnutelným způsobem – tento týden.

Včasné poselství a  téma zpravodajství tohoto měsíce nám poskytuje informace, jež nám mají pomoci změnit chápání  našeho místa ve vesmíru a způsobu, jímž jsme doposud omezovali svou sílu a schopnosti. Tak často se toto děje prostřednictvím lidí, u nichž bychom nečekali, že se stanou našimi nejvlivnějšími a nejdůležitějšími  učiteli, a kteří mají karmický závazek, že nám pomohou růst. Jestliže se nám zdá, že pracují usilovněji, než kdy jindy, je to tím, že se potřebujeme posunout za svou karmu a k životu v přítomném okamžiku. Země, lidstvo a vesmír potřebují, aby naše vlohy a naše energie byly užity novým a odlišným způsobem, což však nemůže nastat, když jsme  ve své karmě a karmických cyklech ponořeni.

Tento týden můžete shledat, že v některé oblasti svého života (nebo ve vícerých) se nacházíte na ,,konci cesty”, kde již nejste schopni pokračovat v tom, co jste dosud dělali, a víte, že je možné něco jiného… přestože si nejste jisti, co to je. Existují tři způsoby, jak něco dělat  - starý způsob,  starý způsob s větším vynaložením úsilí nebo lze dělat něco odlišného.  Učit se,  lekci zaintegrovat a vyrovnat se s ní, to trvá jednoduše tak dlouho, jak to trvá, a každý z nás to dokončí svým vlastním způsobem a dle našeho vlastního načasování. Často své výsledky posuzujeme podle toho, co si myslíme, že se odehrává v životech jiných lidí, což se často ani zdaleka nepřibližuje  pravdě toho, čím procházejí. Energii tohoto týdne můžeme využít k tomu, abychom k sobě byli mírnější, abychom omezili posuzování sebe sama a naučili se sami sebe ocenit.

Nakonec dojdeme k novému a rozdílnému výsledku.  Slovo transformace znamená ,,změna formy”, a  přesně to všichni činíme, ať již ztrácíme práci, vztahy, protestujeme  v hnutí OWS, zkoumáme nové možnosti nebo se nacházíme v počáteční fázi zvažování našeho celkového smutků a nespokojenosti. Celý týden  cítím, že se ,,něco děje”, ale nejsem si jista, co to je nebo co se stane. To, že mám určitý záměr ohledně svého života,  směruje  proudění energie k žádoucí manifestaci. Připouštíme-li ,,toto nebo něco lepšího”, dovolujeme, aby se projevil ten nejlepší možný výsledek. A pokud věříme   a důvěřujeme v laskavost vesmíru, udržuje nás to neustále v souladu s naším nejvyšším dobrem a umožňuje to, aby se vše odehrálo tím nejdokonalejším způsobem.

Copyright ©2011 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc. www.urielheals.com

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen odkaz na původní zdroj a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)