TŘI TAHÁKY K MUDRÁM

15.10.2010 11:11

15.10.2010, 09:11, Jaroslava Křížová

Mudry jsou velmi mocné energetické symboly. Nejdůležitější je u nich vnitřní prožitek a soustředění. Ale abychom se mohli plně koncentrovat na obsah, musíme se nejprve naučit mudry automaticky provádět (vědět jak vypadají, jak na sebe navazují). Pro tohle "naučení se" jsem zpracovala následující "taháky" . První je nejpodrobnější, druhý je určený pro Vaše vnitřní dítě (to moje taky) a třetí pro minimalisty nebo jen k závěrečnému připomenutí. Třeba se Vám hodí ...

 

MUDRY K BRÁNÁM 1 - 8  

1. LÉČENÍ NAŠICH SRDCÍ
ODHOZENÍ STARÉHO, ODEVZDÁNÍ SE - paže protažené co nejvíce nahoru nad hlavou, dlaně se na sebe dívají; švihem před tělem co nejvíce do zapažení s výdechem ŠUÁ zahodíme vše staré a nabídneme se (odevzdáme) prohnutím do luku a záklonem hlavy novému, důvěra 

 

2. DVA SE STANOU JEDNÍM
VYTLAČENÍ BOLESTI ZE SRDCE, ROZEVŘENÍ ESENCI LÁSKY ČISTÉHO SRDCE - dlaněmi před srdcem co nejvíce tlačíme proti sobě; poté je pomalounku od sebe oddalujeme. Následně přecházejí pokrčené paže s dlaněmi dopředu do stran nahoru až do úrovně uší (do pozice „volejbalové přihrávky“) 

 

3. ROZPÍNÁNÍ V JEDNU BYTOST
ROZŠÍŘENÍ VIDĚNÍ - BOŽÍ OKO - srdeční (levou) ruku položíme dlaní na vrchol hlavy, pravou na ni, lokty dozadu; rozhlédneme se - oči jako „na tenise“ a potom ruce pomalu odklápíme do stran a nataženými pažemi "se podíváme" až k bokům (uděláme kruh s dlaněmi dopředu) 

 

4. PŘENASTAVENÍ NAŠEHO EVOLUČNÍHO LABYRINTU
PŘEVRÁCENÍ OMEZENÉHO VNÍMÁNÍ REALITY, OTEVŘENÍ SE NEOMEZENÝM MOŽNOSTEM - zkřížíme ruce před sebe dlaněmi k sobě v úrovni krku, levou ruku (srdeční) - minulost máme blíž u sebe, budoucnost (pravá ruka) je za ní (teprve přichází), vzájemně se nedotýkají. Ruce se zanoří k tělu a jako rybky „vyplavou“ spodem překlopené dlaněmi dopředu. Roztáhneme „oponu“ - oddálíme ruce ve stejné pozici do jejich přirozených stran, neomezené možnosti jsou přístupné našemu vnímání. 

 

5. OSOBNÍ SVOBODA
OPRAVDOVÉ A ÚPLNÉ PROJEVENÍ SEBE - paže se z pokrčení svobodně rozlétnou do stran nahoru až ke hvězdám (mohlo by se říci leteckým žargonem: pravá paže na jedenáctou, levá na jednu hodinu), hlava jde přirozeně do záklonu, můžete vydechnout uvolňující zvuk. Ale je to o svobodě, vy víte jak to svobodně vyjádřit :-) 

 

6. JEDNA ZEMĚ - JEDNA BYTOST
PŘENASTAVENÍ ZEMĚ, POSUN K NEJVYŠŠÍ MOUDROSTI - levá (srdeční) paže zůstává nahoře lehce do strany, pravou spustíme dolů proti ní (tvoří společně úhlopříčku). Vytvoříme z dlaní mističky a s prsty mířícími dopředu natažené paže jemně přibližujeme k sobě před střed těla. Levá (srdeční) dlaň se zastaví cca 20 cm nad pravou. Vše a celou Zemi mezi dlaněmi “přepólujeme” - překlopíme spodní dlaň nad horní. Ruce znovu oddálíme do úhlopříčky - horní (pravou) nahoru, spodní levou dolů a VŠE ODEVZDÁME NEJVYŠŠÍ MOUDROSTI.

 

7. VIDĚNÍ NEVIDITELNÉHO
PLNÉ VNÍMÁNÍ PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU - s nataženými pažemi nad hlavou utvoříme z prstů diamant dlaněmi dopředu. Na chvíli zavřeme oči, přesuneme diamant před nos, otevřeme oči, rozhlédneme se a roztáhneme diamant až do stran za sebe. Rozhlížíme se do stran.

 

8. PROBOUZENÍ LOTOSOVÉHO SRDCE - LÁSKA ČISTÉHO SRDCE
JEMNÁ PÉČE O SNY, PLNĚNÍ PŘÁNÍ, LÁSKA ČISTÉHO SRDCE NITRU, SVĚTU - stále v rozpažení utvoříme misku z levé (srdeční) dlaně a vložíme do něj svoje osobní sny, vložíme je do své hrudi, prsty roztáhneme. Do misky z pravé dlaně vložíme sny světa (druhých) a vložíme je do svého srdce. Palce položíme na sebe levý (srdeční) na hrudi, pravý na něm.
Ruce švihem do tvaru poháru nad hlavou (U) a stáhneme energie z vesmíru. Ruce překřížíme na hrudi (levá - srdeční dlaň na těle, pravá na ní). Dlaně překlopíme před sebe (otevřené, směřují vzhůru, spojené) a nabízíme na nich světu lásku čistého srdce. Pošleme ji fouknutím na dlaně jako vzdušný polibek.

 --------------------- 

Jestli chcete, můžete projít mudrami s pomocí svého vnitřního dítěte. Pokud mu dovolíte, aby Vás vedlo, mám pro Vás následující pohádku.

 

Za devatero horami, devatero řekami a možná taky před devatero branami :-) žila lidská bytost, která v sobě vnímala obrovskou touhu a volání. Nevěděla z čeho pramení její neklid, ale všimla si, že se podobné volání ozývá i v dalších lidech. Postupně dospěla k názoru, že je jejím úkolem překonat strach a nejistotu a jít za tím hlasem. A tak vykročila na cestu, na které měla projít jedenácti branami: 

 1. V první zahodila vše staré, co by jí v cestě bránilo a dala důvěru.
 2. V druhé, aby jí nic netížilo, vytlačila ze svého srdce staré bolesti a otevřela se lásce čistého srdce.
 3. Ve třetí, aby nezabloudila, naučila se dívat otevřeně Božím okem.
 4. Ve čtvrté převrátila svoje staré představy o minulosti a budoucnosti a otevřela se neomezeným možnostem.
 5. V páté přirozeně a svobodně projevovala sama sebe.
 6. V šesté, aby život na světě byl krásnější a radostnější, přivedla z horní i spodní části Vesmíru Nejvyšší moudrost. Doslova převrátila Zemi vzhůru nohama a otevřela ji novému posvátnému přístupu.
 7. V sedmé se naučila vidět to, co vidět není a naplno vnímat každičký okamžik.
 8. V osmé probudila svoje srdce: jemně přistupovala k naplňování svých toužebných přání a vložila svoje nejtajnější sny do své hrudi. Protože soucítila s celým světem, vložila do svého srdce i jeho sny. * Potom mocně poslala všechna ta přání v poháru utvořeném ze svých paží ke světlu na nebi nad svojí hlavou. A z vesmíru následně proudily energie k naplnění těchto snů a ona je s vděčností stáhla dolů a vložila je do svého nitra. Otevřela se té nejopravdovější a nejčistší lásce a vše, co přinesla, nabídla s láskou svým dechem světu

Tři zbývající brány má ještě před sebou... 

--------------------- 

A ještě úplně stručná verze "taháku" pro minimalisty: 

 1. ZAHODIT STARÉ (ŠUÁ)
 2. VYTLAČIT BOLEST ZE SRDCE A OTEVŘÍT HO
 3. BOŽÍ OKO OTEVŘÍT (RUCE AŽ K BOKŮM)
 4. PŘEVRAT MINULOSTI A BUDOUCNOSTI (RYBKY), OTEVŘENÍ NEOMEZENÝM MOŽNOSTEM
 5. OSOBNÍ SVOBODA
 6. PŘIVEDENÍ MOUDROSTI, PŘEPÓLOVÁNÍ ZEMĚ, OTEVŘENÍ NOVÉMU POSVÁTNÉMU PŘÍSTUPU
 7. DIAMANT - OTEVŘENÍ OČÍ, PLNÉ PROŽÍVÁNÍ OKAMŽIKU
 8. SNY DO SRDCE (SVOJE,  DRUHÝCH) - POHÁR - STÁHNOUT ENERGIE - LÁSKA ČISTÉHO SRDCE - NABÍDNOUT SVĚTU

--------------------- 

A ještě jedna perlička na závěr. Když jsem zpracovávala tyto materiály, uvědomila jsem si, že původní zápis pro bránu je II : II. Znak II je současně znakem pro znamení Blíženců. Brána 11:11 je tedy branou blíženeckých duší...

 

Užívejte dne, milé blíženecké duše :-).

 

S láskou

 

Jarka

 

 

Poznámka pro kopírování:
Pro  www.projasneni.cz napsala Jaroslava Křížová. Tento článek je možné v nezkrácené a neupravené podobě volně kopírovat a dále publikovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně aktivního odkazu.