Tanec živlů

03.09.2010 17:48

Tanec Živlů 

V průběhu Aktivace 4. Brány v roce 1999 jsme požádali každou Ukotvovací Skupinu, aby vytvořila Tanec Živlů. Tanec Živlů byl od té doby prováděn při aktivaci každé brány. Pokaždé je tanec zcela přetvořen a posunut na novou úroveň. Během Master Cylinderu 8. Brány 1 jsme k tanci přidali Draky Živlů a při druhé Aktivaci 8. Brány se zrodil Bílý Drak. 

Každá Ukotvovací Skupina 11:11 může také vytvořit svůj vlastní unikátní Tanec Živlů. Doporučujeme, aby se na jeho vytváření podílela celá skupina namísto několika individualit. Nejlepší je, když ho vytvoříte v průběhu předaktivačních setkání a ne až při samotné Aktivaci.

 

Účel Tance Živlů

Tanec Živlů je extrémně uzemňovací tanec, který nás na buněčné úrovni znovu spojí s veškerým životem. Tento tanec je způsobem komunikace s celou planetou, která se usazuje v nových kvantových energiích, které přicházejí na Zem v průběhu Aktivace Brány 11:11. Spojuje nás, přírodu i vše ostatní do jednoho obrovského Sjednoceného Bytí na úrovni čisté zdrojové energie. Tanec Živlů přeskupí a zrychlí buněčnou strukturu všech živých forem, aby ji pozvedl a sladil s novým matrixem LÁSKY ČISTÉHO SRDCE.

 

Výběr Živlů

Zeptejte se, zda chce být někdo Elementem Země a přidělte mu roh v místnosti, který je určen pro tento živel. Poté ať si někdo vybere element Vzduchu a opět ať zaujme místo v rohu určeném pro živel Vzduchu. Pak postupujte stejně i s osobou pro Vodu a další pro Oheň. Každý živel by měl být umístěn v jiném rohu místnosti. Takhle pokračujte, dokud každý (kromě několika Strážců) nebude patřit k nějakému živlu. 

Jakmile jsou všichni zástupci živlů ve své skupině, je čas použít sarongy, parea, šátky a barevné oblečení, které si účastníci přinesli. Sarongy si uvažte diagonálně přes jedno rameno. Element Oheň bude nosit červenou, oranžovou či magentovou. Vodní Živel si oblékne modrou. Elementu Země je přidělena zelená a hnědá a Vzduchu žlutá a bílá. 

Ukotvovací Skupina ve Walesu při 6. Bráně vymyslela úžasnou věc. Děti vyrobily masky a kostýmy pro Slunce, Měsíc a Živly.

 

Tvorba tance

Každý ze skupiny Živlů by se měl nyní zaměřit na daný element, aby pocítil nejlepší způsob, jak ztělesnit podstatu svého živlu. Jakmile se všichni sladí se svým živlem, je čas vytvořit svůj speciální tanec. Tyto pohyby by měly být poměrně snadné a opakující se v kruhovém vzoru. Také můžete přidat zpěv či jiné zvuky. 

Až tance vytvoříte, měli by se všichni posadit a sledovat každou z ostatních skupin předvádějící svůj tanec před ostatními. Tyto nové tance jsou velmi působivé a krásné. 

Jako další potřebujete vytvořit Velké Finále Tance Živlů. Poté, co všechny skupiny dotvořily své individuální tance (které předvedou v průběhu Aktivačního Ceremoniálu současně), spojí se vzájemně jako Jeden. 

Například mohou všechny skupiny provádět své tance jako součásti větší mandaly. Poté se může mandala změnit při vytvoření kruhů v kruhu. Poté mohou vnější kruhy vtančit do středu. A až dosáhnou středu, sejmou své sarongy. Takto všichni tanečníci odloží své barevné sarongy a zůstanou jen v bílé, čímž vytvoří Jednu Bytost. 

Jakmile Tanec Živlů zorganizujete a několikrát procvičíte, jste připraveni jej předvést na živo jako velmi důležitá součást Aktivace 9. Brány.

 

Celé znění včetně odkazů na další fotografie a videa naleznete na www.nvisible.com.

Pro www.nvisible.com a www.channeling.wbs.cz přeložila Marie Kuchařová (www.sacredheart.cz). Kopírování a reprodukce tohoto článku povoluji pouze k nekomerčním účelům, a to za podmínek, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této “Poznámky” a to včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky. M.K.