Svatý Jan Křtitel

24.06.2010 21:55

Původně jsem pro Vás chtěla vybrat nějaký příspěvek k tzv. Svatojánské noci. Věřím ale, že jste tuto noc strávili daleko příjemněji. Je to opět jedna z těch "magických" nocí, tak snad jste ji prožili opravdu magicky...

Přesto jsem v noci měla zvláštní sny, ve kterých se mi jméno Jan neustále připomínalo a prolínalo. Cítila jsem jakési "poselství", ale ráno jsem si na něj nemohla vzpomenout. Dívala jsem se proto na Youtube, který příspěvek ke Svatému Janu by byl nejvhodnější a pak jsem na to přišla.

Již dlouho mám u sebe v "Oblíbených záložkách" 2 videa vycházející z Turínského plátna (bylo uchováno v Turíně v Katedrále Jana Křtitele). Jedná se o vyobrazení Ježíšovy tváře. Existuje mnoho podobných vyobrazení, ale tato 2 mají pro mne zvláštní význam, poselství jen pro mne. Jsou mojí srdeční záležitostí. A právě proto bych se o ně s Vámi ráda podělila. Nechci Vás však nijak ovlivňovat ani Vám brát možnost vlastního názoru. Proto je dále nebudu sama komentovat. Ještě před těmito 2 video příspěvky však najdete 3 různé články vyjadřující se k Turínskému plátnu a pokud Vás toto téma zajímá, přečtěte si je. Stojí za to.

Jen ještě pár vět k osobě Jana Křtitele pro ty z Vás, kdo si nejsou jisti tím, kdo byl:

"24.6. - Jan Křtitel byl podle Ježíše největším ze všech proroků. Podle Nového zákona se narodil kolem roku 1 n.l. Alžbětě, sestřenici Panny Marie a chrámovému knězi Zachariášovi, kterému narození syna předpověděl anděl. Ve svých 27 letech odešel do judské pustiny kázat a své následovníky (včetně Ježíše) křtil v řece Jordán. Díky kritice směřované na krále Heroda kvůli jeho cizoložskému svazku s bratrovou ženou Herodianou byl vsazen do vězení. Herodiana se rozhodla, že Jana sprovodí ze světa a k tomuto zneužila svou dceru Salomé. Herodes Antipa okouzlen jejím tancem jí přislíbil splnění jakéhokoliv přání. Na matčinu radu si Salomé vyžádala Janovu hlavu. Herodes musel svůj slib splnit a proto byl Jan kolem roku 30 n.l. sťat."

S láskou a vděčností, ze Srdce M.