Surfreport na srpen 2012: Převrátit to

12.09.2012 20:12

 

 

Když se snažíme vyjmout pevný stožár usazený do země, uvolňujeme hlínu okolo jeho základu tak, že s ním cloumáme sem a tam. Takto uvolňujeme kotevní čepy, které nás udržovaly zaseknuté do duality. Celými našimi životy je teď kymáceno ze strany na stranu. Čas od času nám to přivodí návaly stavů nevolnosti, obzvláště když se blížíme k zvratu.

Průběžně to s námi hází ze strany na stranu, nikdy nevíme kdy přijde další otřes. Toto vytváří uvolňování duality. Báječné na tom je, že se nesnažíme na ničem udržet. Nechytáme se stožáru ani se nepokoušíme zachránit sama sebe provazy přivázáním se ke své staré pozici. Neklademe žádný odpor tomu, že jsme náhle hozeni na druhou stranu lodi. Nesoudíme, zda to, co se děje je "Dobré" nebo "Špatné". Jen tomu dovolíme, aby se to dělo. Když to tak děláme, zjistíme, že se dokonce ani nenamočíme.

Někdy narážíme na opravdu překonané staré zvyky, které se jeví ještě výrazněji a rušivěji. To se děje s obrovskou silou, takže jsme nakonec od nich odehnáni do nových, opravdovějších součástí našeho bytí. Toto kymácení sem a tam může být extrémně vyčerpávající, vzrušující, znepokojivé nebo radostné, ale nikdy není nudné. Nikdy to není tak, jak očekáváme. Nemůže to být připravené, ale je to vysoce účinné, aby nás to převrátilo do zcela nové reality.

Pokud jsou naše vnitřní i vnější světy uprostřed Ultra Perfektní Bouře, a když se lodička našeho života divoce kymácí ze strany na stranu, nemůžeme předpokládat, co se stane. Jednoduše nejlépe uděláme, pokud zůstaneme Opravdoví a Skuteční, zatímco ztělesňujeme ČISTOU OPRAVDOVOU LÁSKU, nezáleží na tom, co se děje. Pokud naše vnější rovnováha divoce osciluje, je důležité, abychom našli svůj vnitřní střed a vyrovnali sebe v této pozici. Vnitřní střed je centrální bod naší rovnováhy. Na lodi se jedná o pomyslný bod, kolem kterého se loď kolébá. Jakmile se spojíme se svým vnitřním středem, vše se otáčí kolem naší vnitřní stability a Pravdivosti a my zůstáváme v Oku Bouře, Centrálním bodu Rozšířeného TADY a TEĎ.

Náš vnitřní střed je místo, ze kterého budeme nejméně zasaženi kymácivým pohybem, který prožíváme. To udrží naši rovnováhu vyrovnanou. A je to právě toto kymácení sem a tam, toto překlápění, které nám odhaluje místo našeho vnitřního středu. Střed tu byl vždy, ale pokud se nepředvídatelně kymácíme, jen si ho uvědomíme. Je to také jediný bod, který zůstává stejný i poté, kdy dojde k úplnému zvratu. 

Když se věci zvrátí, systémy reality se převrátí vzhůru nohama. Zkolabují staré zvyky a systémy víry. Co je neviditelné, stane se viditelným a něco z toho, co bylo viditelné se teď stane neviditelným. Před námi se otevře celý nový svět. Celá skladba toho, co nás obklopuje se dramaticky změní. Neztratíme svoji Zónu Všednosti, stále ji budeme mít, ale posune nás to do míst, kde jsme nikdy předtím nebyli. Pokusíme se ji najít v její staré pozici, ale můžeme zjistit, že je pryč, jednoduše se přemístila na nové místo.  

Během tohoto převratu nevidíme jen druhou stranu toho, co zde bylo již předtím. Není to jako obrácení mince a projití od Hlavy k Ocasu. Namísto toho teď uvidíme obě strany zároveň. Jakmile se to stane, poodkryje se nová realita, která je nesmírně rozsáhlejší než naše staré světy. Zahrnuje Mapy Známého a Mapy Neznámého. Vstoupíme na půdu Diamantu Neviditelného.

Protože překlopení nás vytrhává ze staré reality, musíme začít noví a čerství. Objevení se nekonečně rozlehlejší reality dává naší krajině úplnost a našim životům to, co zde nikdy předtím nebylo. Když se pohybujeme do rozšířené sféry Diamantu Neviditelného, vynořuje se nová přirozená elegance. Značně se utišíme, protože se plně spojíme s Věděním našeho Srdce, že JE VŠECHNO V POŘÁDKU. 

Mezi nynějškem a koncem  roku se překlopí mnoho situací. Jak se to bude dít, větší počet prvků zapadne na své místo. Bude to pokračovat a zesilovat až do dokončení Aktivace Jedenácté Brány 22.listopadu tohoto roku, kdy bude plně viditelný Diamant Neviditelného.

 

Solara

 

 

https://www.nvisible.com/

 

Solařin kompletní surf report na na červenec 2012 a týdenní aktualizace jsou k dispozici za poplatek v angličtině, němčině, maďarštině, portugalštině, ruštině a španělštině. Objednání na stránce https://www.nvisible.com/

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Andrea L. (https://www.transformace.info/). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.