Společné meditace

18.06.2010 20:20

V následujících třech dnech (19.-21.06.) se chystá mnoho meditačních setkání po celé Zemi (Glastonbury, Stonehenge, Egypt – Gíza, Tibet...). Můžete se ovšem „připojit“ i z domova. Každá pomoc je vítána! Hlavní „témata“ těchto meditací jsou dvě:

1) Propojení s Matkou Zemí a naše práce a léčení energeticky významných míst planety. Mnoho míst, která kdysi sloužila jako energeticky významné body a tvořila sítě, bylo v minulosti poškozeno. Poslední roky se znovu tato posvátná místa opět aktivují a obnovují. Kolem letního Slunovratu bude sama planeta Země napomáhat obnově a aktivaci dalších energetických míst. Je důležité pobývat touto dobou co nejvíce v přírodě, propojit se s Matkou Zemí skrze srdeční čakry. Toto vzájemné propojení je oboustranně vysoce léčivé a napomůže procesu vzestupu celého lidstva. Můžeme takto pracovat sami, ale ještě lépe ve skupinách spřízněných duší. Pobyt v těchto dnech v přírodě nám také umožní pozorovat nezvyklé jevy a úkazy na nebi, které se v době kolem Slunovratu budou ve větší míře objevovat. Zůstaňte vnímaví a dívejte se i srdcem.

2) Meditace pro oceány na planetě Zemi za pomocí vodních elementálů (undin), delfínů a velryb.

Příklad meditace s delfíny (Celia Fenn): Zavřete oči a opět se soustřeďte na srdeční čakru a na slučovací bod Vyššího srdce. Vdechujte do této oblasti a prociťujte proud Lásky a Soucitu, a spojení se Vším, co je, jako Jednotu. Nyní zavolejte k sobě delfíny a požádejte je o spolupráci ve spolutvořícím partnerství. Společně s delfíny si vizualizujte mocné světlo Delfíní Matrice vyzařující do oceánů a vytvářející rychlé čištění a transmutaci všech nižších energií v oceánech planety. Představujte si oceán, jak se stává čistý a vibrující za pronikání světla do jeho hloubek. Prociťujte Radost a Mír delfínů (i svou) nad tím, jak jsou oceány navráceny do svého původního stavu Krásy a Čistoty. A tak tomu je! Vnímej vděčnost v Hloubi Svého Srdce. Poděkuj delfínům, že s tebou spolupracovali.

Způsoby meditace, které uvádím výše jsou ale jen možné příklady. To, jakým způsobem (pokud) se připojíte je jen na Vás. Realitu tvoří naše myšlenky. Stačí se jen uvolnit a tvořit.... Být přítomni ve svém Srdci a vysílat Láskyplné Myšlení směrem, kterým chceme.

(Pozn.: Elementálové jsou různé druhy personifikace sil přírody sloužící vůli tvořivé Hierarchie a uskutečňující Velký Plán Universa v materiální manifestaci. Jinými slovy, jsou to způsoby, kterými duchovni esence života vyjadřuje ideje v mysli skrze formu, tedy jsou inteligencemi, jejichž existence a činnost vyjadřuje normální koloběh Zemských cyklů a aktivit přírody. Těchto sil je veliké množství a velmi se od sebe liší, nicméně globálně je můžeme zařadit do čtyř základních kategorii, pričemž každá z nich je řízená velkým Mistrem přináležejícím jedné z tvořivých Hierarchii. Těmito čtyřmi kategoriemi (královstvími) jsou Země, jejímiž elementály jsou Gnómove; Voda, jejímiž elementály jsou Undiny; Vzduch, jehož elementálové jsou Sylfové a Oheň, jehož elementály jsou Salamandři. Každá z těchto čtyř velkých skupin se dále dělí na mnoho ras a národů, každý s vlastními charakteristikami.)

 

Pro inspiraci připojuji 3 krásná videa:

1) Zvuk delfínů a velryb, které vás „naladí“. Můžete si vybrat – poslouchat jen zvuk a nechat se unášet nebo se i dívat (a všimněte si, kolik je v něm spojeno krásných námětů: oceán, delfíni, velryby, Noemova Archa, Atlantida, Země, Stonehenge, kruhy v obilí, věž (Magdala), nebe spojené s vodou a zemí, Undiny-Nymfy...)

 

">

 

2) Výlet do Glastonbury, ostrov Avalon

 

 ">

 

3) Pokud se vám zdají předchozí 2 „cesty“ příliš krátké, můžete vycestovat ještě dál.... do jiné Galaxie, jiné dimenze. Ale pamatujte, vše je spojeno, vše je Jedním...

 

">