Snatam Kaur

01.06.2010 19:19

Jsme jedním

Upřímnost, Radost, Energie, Celistvost, Vitalita, Statečnost, Důvěra, Láska, Jedno Vědomí

Být Láskou, Být Dobrem, Být Světlem

Mír, který hledáme přichází zevnitř

Láska/Harmonie/Jednota

Jsme jedním

Představuj si

Energie, Celistvost, Vitalita, Statečnost, Důvěra, Láska, Jedno Vědomí

The peace we seek comes from inside

Buď Láskou, Buď Dobrem, Buď Světlem

 ">

Afirmace Vnitřního Dítěte

Já jsem světlo své duše!

Já jsem nádherná!

Já jsem bohatá! (Žiji v hojnosti)

Jsem blažená!

Já jsem! Já jsem!

 

Jsem nadmíru skvělá! Já jsem!

Já jsem SVĚTLO své duše! Já jsem!

Já jsem důležitá pro Vesmír... Já tvořím rozdíl! Já jsem!

Mám právo být šťastná! Já jsem! JÁ JSEM!

Ctím Matku Zemi a ona MNE vyživuje (podporuje)!

Mohu dělat VELKÉ věci! Já jsem! Já jsem!

 

JÁ JSEM BLAŽENÁ!

Jsem přesně tam, kam patřím! Já jsem!

Cítím se bezpečně v náručí, ve kterém vyrůstám!

Jsem milována Anděly!