Small Pyramid

16.03.2011 19:13

 

Co je projekt Small Pyramid? (Luxor)

 

“Small Pyramid” (Malá Pyramida) byla založena roku 1998 v Trieru (Německu), aby pomohla a poskytla podporu sirotkům a chudým či nemocným dětem žijícím v oblastech kolem Luxoru v Egyptě.
Systém sponzorství byl vyvinut pro potřebné a nemocné děti. V průběhu let se počet dětí, o které je zde pečováno, rozrostl.

Od dubna 2005 je projekt Small Pyramid v Egyptě oficiálně registrován. Egyptskými úřady byl označen za nevládní organizací (NGO). Oficiálně se nazývá “The small pyramid organization Luxor”. Od té doby mají v Luxoru svou vlastní kancelář. Později přibyl i lékař, který děti ošetřuje.

Začátkem roku 2007 SP (Small Pyramid) otevřeli na Západním Břehu své centrum, kde poskytují dětem terapii a vzdělání. Je zde tým zaměstnanců (pediatr, terapeut, právník, sociální pracovník a další), který převzal zodpovědnost za problémy potřebných dětí, ale i jejich rodin.

Humanitární, sociální i lékařská pomoc pro SP je financována z darů. Jedním z hlavních úkolů mateřské německé charity v Trieru (která má více než 100 členů) je zajistit dotace. Pořádají mnoho aktivit - jako charitativní koncerty, bleší trhy a informační schůzky, aby upoutali pozornost na tuto charitu, získali prostředky a dodali odvahu lidem, kteří chtějí pomoci.

Program péče byl následně rozšířen a vylepšen, aby zahrnul širší oblast aktivit – nejde jen o jednoduché zacházení s léčebnými prostředky. V Luxoru plánují nové rehabilitační centrum.


Co SP poskytuje?

 

Naše práce je zaměřena na veškeré potřeby dětí spojené se zdravím či vzděláním. Ochrana těchto lidských práv je naším nejvyšším zájmem. 

Úkol a cíl:

Nalezení sponzorů v Německu (či jiných zemích) i v Egyptě zejména pro potřebné děti a jejich rodiny. Dary od kmotrů a kmoter (v angl. godfather and godmother) jsou používány primárně na financování základních potřeb sponzorovaných rodin, na zaplacení školního vzdělání a zajištění odpovídající lékařské péče o děti. Zde jsou některé z našich aktivit:

 • Nabízíme plnou lékařskou péči našich vlastních specialistů a zároveň hledáme i externí specialisty nebo specializované kliniky, což pomáhá nejen dětem, ale i dalším členům jejich rodin.
 • Vybavujeme handicaopvané děti ortopedickým zařízením a technickými pomůckami jako jsou umělé končetiny, kolečková křesla, naslouchátka, dlahy atp.
 • Naši specialisté poskytují individuální terapii handicapovaným dětem v organizacích lékařské péče v Luxoru i na Západním Břehu Luxoru.
 • Nabízíme další finanční pomoc v naléhavých případech i pro potřebné děti a jejich rodiny, které nejsou v našem sponsorském programu.
 • Našim dětem poskytujeme oblečení, hygienické potřeby, školní notebooky, hračky atp.
 • Provádíme sociální práci a poskytujeme zákonem danou péči o děti a jejich rodiny.
 • Zřizujeme výukové a pomocné programy, speciálně pro děti a matky, jako např. 
  • kurzy gramotnosti pro matky v programu
  • kurzy angličtiny a počítačové výuky
  • kurzy šití a vyšívání, soukromé lekce, mateřskou školku, atp.
 • Pomáháme zlepšit domácí situaci – přivádíme rodinám do domů vodovodní potrubí, stavíme koupelnu, stavíme další prostor pro bydlení, poskytujeme postele, matrace, pokrývky atp.
 • Poskytujeme informace o první pomoci, nemocech a preventivních opatřeních, o hygieně atp.
 • Spolupracujeme s místními podpůrnými organizacemi a s národním systémem zdravotního pojištění.
 • Následně vyvíjíme různé typy péče, obvykle v našem centru na Západním Břehu.
 • Distribuujeme výrobky, které vyrobily matky a děti v kurzech v našem centru.
 • A v neposlední řadě: 
  Přispíváme k rozvoji změn v kulturních možnostech a také mezinárodnímu porozumnění mezi zeměmi.

Náš projekt podporuje UNESCO.

Co také děláme
Pokud obdržíme dostatečné speciální příspěvky, snažíme se zlepšit často dramatickou situaci našich rodin. Do jejich domů přivádíme potrubí, poskytujeme jim toalety a sprchy, instalujeme zařízení na teplou vodu, renovujeme domy či stavíme přístavby. Jeden z našich dalších úkolů nazýváme “hřejivé dary” – poskytujeme rodinám dostatečně teplé přikrývky a matrace pro chladné zimní noci.


Jak přispívá společnost AH?

Z každé Cesty za dobrodružstvím či Dobrovolnické cesty jde 20% z celkové částky přímo na projekt SP plus zveřejňujeme seznam potřebného vybavení a zasíláme ho cestovatelům, takže s sebou mohou něco z tohoto seznamu přivézt. V průběhu cesty také jeden či dva dny strávíme prací v této organizaci, abychom pomohli a podpořili místní... Takže pokud je někdo z vás lékařem či sestřičkou a může nabídnout den pomoci této organizaci, je srdečně vítán.  

 

 

Pár slov od MK (co jsem si zapamatovala z minulé návštěvy)

Na této organizaci mě velmi zaujalo, že pomáhají nejen dětem, ale celým rodinám. Jen málokdo si dokáže představit, s čím se tyto rodiny často potýkají. Mnoho z nich bydlí doslova v ruinách, nemají leckdy nejen koupelnu, ale vůbec ani čistou natož teplou vodu. Situace se už mění, přesto v Egyptě existuje velmi mnoho žen, které nemají ani základní vzdělání. Kolikrát nemají ani rodný list, protože se bohužel často stále ještě stává, že žena je zde považována nejen za méněcennou, ale leckdy i za přítěž. A tak ačkoli matky své děti velmi milují, samy nemají ani minimální vzdělání a tak nejen, že nemohou dále vést a učit své děti, jak je tomu často u nás, ale někdy ani nevědí, jak se o ně postarat. Zejména pokud se jedná o děti handicapované. Pokud se navíc narodí handicapované dítě, pak se stává (bohužel nejen v Egyptě, že?) že muž od rodiny zcela odejde a najde si novou rodinu a o původní se vůbec nestará. Takže žena zůstane sama se všemi svými dětmi a je naprosto bez prostředků. Nyní zde ženám navýšili přídavky – z 90 na 120 egyptských liber měsíčně (jestli jsem to dobře pochopila, tak bez ohledu na počet dětí)!!! Pro představu – kilo masa stojí 50 EL. Dovedete si představit, co jedí...?!?! A protože mnoho žen zde nemá ani základní vzdělání, leckdy si ani tuto minimální podporu nedokáží zařídit – mnohdy nemají ani rodný list, neumí číst a psát a tak se s nimi často na úřadech ani nebaví. A proto lidé z SP doslova vezmou takové ženy za ruku a oběhají s nimi veškeré úřady a snaží se je naučit, jak se o sebe a svou rodinu postarat – nejen že je učí číst a psát a také jim nabízejí různé kurzy, ale také je učí starat se o své děti a dům (pokud nějaký mají) a najít si práci. Vzdělání se snaží zajistit i dětem, které sice splňují minimální limit IQ pro školní docházku, ale přesto je do školy nepřijali – třeba proto, že má dotyčné dítě nějaký tik či mu z koutku vytéká slina a to ředitel školy vyhodnotil jako odpuzující a pohoršující pro ostatní děti... Další srdeční záležitostí této organizace jsou autistické děti. Ingrid - žena z SP, která nám o nich vyprávěla (je původem z Německa), tyto děti velmi miluje. Vyprávěla, jak veliké pokroky dělají, když jim poskytnete dostatek péče a lásky. Jak úplně rozkvetou.

Některé rodiny žijí daleko od Luxoru a dostat se sem není nijak jednoduché, ale mají i matky, které přišly se svými dětmi (naprosto nepohyblivými) v náručí i několik kilometrů. Protože ale takovéto cesty nemohou podnikat stále, tak samozřejmě k nim lidé z SP pravidelně dojíždějí. A čas od času navštěvují všechny rodiny, aby zjistili jejich situaci, zda se něco zlepšilo a aby tyto rodiny věděly, že o ně má někdo zájem.

Dále se snaží zlepšit celkovou situaci v okolí. Ingrid říkala, že když k nim někdo přijede ze zahraničí, snaží se zorganizovat výlety po okolí – jsou zde dechberoucí scenérie – dokázala by zařídit desetidenní pochody po okolí, aniž byste na jediný metr stoupli 2x a nabízela místním úřadům, že vyškolí průvodce, takže by se sem daly pořádat pravidelné cesty a měli by z toho přínos nejen místní lidé – průvodci a také obchodníci a hotely- ale i státní ekonomika, ovšem zatím bezvýsledně. Cesty po okolí jsou zakázané a pokud se chcete kamkoli vydat, přináší to s sebou obrovskou spoustu administrace. Přesto se nevzdává. Na druhou stranu, když hledali prostor pro nové centrum, našli se i úředníci, kteří je naopak podpořili a vypadá to, že jim vyjdou velmi vstříc s cenou pozemku. Jako všude – je to z velké části i o lidské vůli, nedá se paušalizovat.

SP se v současné době stará o bezmála 200 rodin – trvale (plus pomáhá i několika dalším). A tady jsou pouze dva příběhy z mnoha:

Jednou navštívili rodinu s tzv. “postiženou” holčičkou. Nedokázala se sama pohybovat a když přišli, našli jí uprostřed jedné místnosti se slepicemi, jak leží na zemi ve vlastních výkalech. Ne že by ti lidé byli zlí, jen nevěděli jak se o ní starat a ani jak jí mají umýt! Tak jim zařídili přívod vody, koupili speciální vaničku, ve které mohou holčičku zafixovat a umýt jí a také jim pravidelně poskytují pleny a další potřeby.

Dalším příkladem je rodina chlapce, kterému je 18 let. Když byl mladší, odešel od nich otec a později i matka, protože nezvládla to, že je nemůže zajistit. Zůstali tedy s prarodiči, ale nedokázali se uživit. Tento chlapec tedy asi v 15 letech, aby pomohl své rodině, nastoupil do místní továrny (myslím, že to byl cukrovar). Tam jsou však otřesné pracovní podmínky a pracovní úrazy jsou tam na denním pořádku. Tomuto chlapci stroj utrhl nohu. Byl už naprosto zoufalý a chtěl všechno vzdát. Z SP mu zařídili lékařskou péči a protézu. Také mu zaplatili speciální řidičský kurz a nyní se snaží sehnat pro něj speciálně upravené auto a chtějí jej zaměstnat jako řidiče. Měli byste vidět jeho oči – to, že se tím vším prokousal a že bude mít práci a že to zvládl! A že není odkázán na milodary, ale dokáže se postarat nejen o sebe, ale pomůže i svým sourozencům! V jeho očích je hrdost na to, co dokázal a důvěra v lidi a také láska. Předčasně dospěl, ale přesto se nezatvrdil. Stále je tam ještě kus chlapce...

 

Kdybyste chtěli jet se mnou, máte šanci již 11. dubna t.r. Ale podobné akce se jistě budou opakovat. Od května do září je tam příliš velké horko, ale pokud vám to nevadí, mohu vám zkusit zařídit cestu i v těchto měsících a nebo to můžeme zkusit zopakovat na podzim a v zimě.

 

Bankovní spojení (100% těchto peněz bude použito na přímou podporu rodin a dětí - ať již finanční nebo v podobě vybavení):

Banka:            National Bank of Egypt - Luxor Branch

Číslo účtu:      360 723 913 95

SWIFT:          NBEGEGCX 524

 

Také je možné podpořit tuto organizaci věcnými dary - požádala jsem Ingrid o informaci, co vše potřebují a odpověděla toto:
"Právě jsem mluvila s naším týmem: Co skutečně urgentně potřebujeme právě teď je malá digitální kamera pro sociální pracovníky - s její pomocí podávají zprávy o rodinách (adoptivním strýčkům a tetičkám a také tyto záběry používají při různých akcích na získání dalších finančních prostředků). Ta původní je rozbitá a v současné době nemáme žádné peníze, abychom koupili novou. Doufám, že to není příliš mnoho.... Velice děkuji za vaši ochotu pomoci."