SJEDNOCENÍ

10.04.2011 22:33

přijala paní D. dne 21.06.2010 v 00:15

 

Sjednocení s Kristovým vědomím neznamená, že budeme všichni stejní, že to budeme stejně prožívat a vnímat, ale znamená to, že budeme skrze Lásku Srdce hledat styčné body, to, co nás s druhými spojuje, např. radost, nadšení, tvůrčí energie a činnosti, pohoda, meditace, modlitba, láska, tanec a zpěv, léčení a mnohé jiné dary…

Každý jednotlivec přinese svůj dar do společenství, pro celek, který se z toho bude radovat a těšit, včetně samotného dárce…

Ego hledá rozdíly a rozpory, JEDNOST je obejme LÁSKOU a skrze TOLERANCI a POCHOPENÍ s nimi umí žít v míru, chápajíc, že se skládá ze všech možných aspektů…

Každá INDIVIDUALITA obohatí CELEK svou JEDINEČNOSTÍ…

Ego chce být výjimečné, JEDNOST se těší z různosti a bohatosti každého a všech. Je to jako nádherná symfonie. Každý tón sám o sobě je krásný a jedinečný, ale zazní li najednou mnoho tónů v harmonii JEDNOSTI, je to balzám pro DUŠI. Je to probuzené Božství v nás – hudba sfér…

JEDNOST ZNAMENÁ, ŽE NIKDO NENÍ VĚTŠÍ ANI DŮLEŽITĚJŠÍ, než ten druhý, je zapotřebí VŠECH, aby se KRISTOVO VĚDOMÍ uvedlo v ŽIVOT !

Učitelé, průvodci a léčitelé NOVÉ ZEMĚ nejsou ti, kteří o sobě smýšlí s nadřazeností, ale ti, kteří tiše a pokorně slouží svým bratřím v LÁSCE, po vzoru JEŽÍŠE KRISTA, který umýval nohy svým učedníkům….TO JE JEDNOTA. TO JE VĚDOMÍ NOVÉ ZEMĚ.

„ VŠICHNI ZA JEDNOHO, JEDEN ZA VŠECHNY „

To je vzkříšený NOVÝ ČLOVĚK s proměněným egem. To je BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ V NÁS.

Pojďme si to všichni UVĚDOMIT a s láskou a trpělivostí se vzájemně podporujme a podepírejme. Buďme si láskyplnými bratry a sestrami v DUCHU a PRAVDĚ. To je náš CÍL i ODMĚNA. VELKÁ A NÁDHERNÁ DUCHOVNÍ RODINA..
***TAK JEST***