Satsang

27.01.2011 19:30

Můj první satsang (kdyby se vám neobjevily titulky, tak přes ten trojúhelníček dole a "tlačítko" cc)

 

">

 

 

A co je Satsang? Tady je informace od Pavly Kalyany Maškové (web Cestou Domů):

 

Modrá Přítomnost


Co je Satsang?
Spočinutí v Přítomnosti, kde je možné nechat vstoupit otázky, které se vynořují z nitra. Pak vnitřně přímo nebo jejich vyslovením, obdržíte odpověď. Nebo zjistíte, že se otázka rozplynula. Odpověď je vždy pro přítomný okamžik. Tento čas a prostor je vždy uzdravující, léčivý. Nikdo nic nekoná, je konáno ...... není hledání či zkoumání ... je Bytí. Není mistr, není žák. JE BYTÍ SPOLU. Promlouvá řeč SRDCE.

Obecně je satsang vnímán jako veliká podpora na Cestě. Kamkoli ... prožitá zkušenost dává vnímání Sebe nový rozměr, mysl se zastavuje pro iluze, otevírá se Skutečnosti – Jasné Přítomnosti. Otevírá prostor, který třeba ještě v nitru čeká na probuzení nebo JE sdíleno, CO JEST.

Proč právě nyní? V současnosti lidé hledají, nalézají, ztrácejí, objevují, rozvíjejí se, či svíjejí se a často s tím bojují. Jde to i bez boje. A pak……je možné objevit, že za tím vším je klid. Klid uvnitř. A to se děje při satsangu. V roce 2011 můžeme rozvinout v Sobě Přirozenost na nových úrovních. Pro TO.

Tímto je vytvářen prostor pro Vás, pro Vaše otázky, pro prožitek, že JSTE ...... viděni, slyšeni, ZŘENI ...... takoví, jací ve své přirozenosti JSTE. JSME MY VŠICHNI.

Co Vám to může přinést do Života?
To je to, co nevím …... to víte Vy, každý v Sobě ...... a v nabízeném prostoru můžete ZŘÍT, můžete nechat vstoupit do ŽIVOTA.

Proč Modrá Přítomnost?
Po návratu z pouti k posvátné hoře Kailash a jezeru Manasarovar v Tibetu se tato slova objevují v srdci. A zde je nabízeno vše, co JE v SRDCI. Včetně řeči SRDCE. „Když jsem byla v dětství - Slunce pro mne bylo Modré, obloha Zlatá… abych si porozuměla s dospělýma přistoupila jsem na hru, že je to jinak….nyní je to JEDNO.„
Kalyani

Jak se při Satsangu chovat?
To je častá otázka. Je přínosné si uvědomovat, že vstupujeme do prostoru, který léčí a povznáší. Že bytost, která Satsang nabízí, prošla dlouhou vědomou Cestou, aby nyní mohla říci MOHU. Není to cesta pouze jednoho života, ani pobývání pouze v jenom těle. Že prošla cestou zkušeností, vědomostí i schopností, cestou dosahování titulů, úspěchů, her i proher, moci i bezmoci, aby to vše mohla odevzdat a nyní JEN Být. Je přínosné v celém průběhu prostě Být a o nic se nesnažit. Jedno-Duché slovo k tomu, jak se CHOVAT je Sami Sebe CHOVAT ...... CHOVAT se v úctě Sami k Sobě. Vzá-jemně. Děkuji.
 

A ještě motto stránek Cestou Domů (fantastické):


    Nevnucujte mi to, co víte, 
    Já chci zkoumat neznámé 
    a být zdrojem svých vlastních objevů. 
    To, co už známe, ať mě osvobozuje, ne zotročuje. 

    Svět vaší pravdy může být pro mě omezení;
    a vaše moudrost mým popřením. 
    Nepoučujte mě, kam jít; pojďme spolu. 
    Ať moje bohatství začne tam, kde vaše končí. 

    Ukažte mi, jak bych mohl stát
    na vašich ramenou.
    Odhalte své bytosti, abych já
    mohl být něčím jiným. 

    Věříte, že každá lidská bytost
    může milovat a tvořit.
    Pak chápu, že se bojíte, 
    když vás žádám, abyste podle své moudrosti také žili. 

    Nepoznáte kdo jsem, 
    když budete poslouchat jenom sebe. 
    Nepoučujte mě, nechte mě být. 
    Když budu stejný jako vy, bude to vaše selhání. 

    Losada, M., Dariny
    inspirováno básní : Maturana, U., The Student´s Pratet.