Sanat Kumara - Nádherná doba pro růst lidskosti

23.12.2010 21:02

 

Poselství Sanat Kumary prostřednictvím Rev. Michelle Coutant, prosinec 2010

 

Milovaní,

 

   je pro mne velkým požehnáním, že k vám mohu hovořit. Mnozí z vás slaví vaše tradice, což vyvolává velké otevírání srdce. Slavíte událost narození Krista a v té době zjišťujete, že to je nádherná příležitost, která vás svádí dohromady s vašimi rodinami. Spojuje vás s ostatními. Vede vás do vašeho srdce a do míst, kde nesoudíte, kde je laskavost, láska, přijímaní druhých. Vede vás k soucítění, ochotě porozumět a odpouštět. Je to skvělý čas k osobnímu růstu a nádherná doba pro růst lidskosti.  

   Věnujte zvláštní pozornost tomu, abyste si vzpomněli, co jste sem přišli vykonat. Dopřejte si na to čas, i když jste zaměstnáni přípravami, které provázejí vaše svátky. Udělejte si čas na meditaci, vstupte do posvátného prostoru svého srdce, až procítíte lásku a moudrost, která je vaším Božským Já a je propojena s vámi, vaší osobností, vědomím i lidským egem. Dopřejte si ten čas, milovaní, protože vaše srdce jsou tak otevřena. Je zde ochota nechat přijít nové, ochota být vstřícní k druhým. Je to v toleranci, že můžete najít mír a moudrost a velkou lásku, po které tak toužíte. Je to v toleranci, že posuzování mizí. Kritika se stává minulostí, netolerance se ztrácí, protože vstřícností se srdce naplňuje láskou a soucítěním a člověk se může nakonec dostat do stavu bytí, kde uplatňuje svou osobní sílu právě v lásce a soucítění. 

   Vesmírný tlukot srdce ve vás se rozšiřuje láskou, bezpodmínečnou láskou, která vytváří požehnání a úžasnou moudrost a stav bytí, po kterém tolik toužíte. Rozšiřování vesmírného tlukotu srdce ve vás vám pomůže v soustředění se na toleranci bezpodmínečné lásky. Pokud se zaměříte jen na ten tlukot, nic jiného k vám nepronikne. Neproniknou k vám žádné nižší vibrace, žádné nižší emoce; je jen láska Svatého srdce, láska vesmíru, rozpínání vesmírné moudrosti. Toto šíření vesmírného tlukotu srdce v každém z vás, vás otevírá novým začátkům a novým příležitostem, jak pozvedáte své vědomí do nových úrovní moudrosti a porozumění. Je to v této době skvělá příležitost, která je vám nabídnuta nejen v době vašich svátků, ale je vám zpřístupněna i skrze vzestupnou energii zimního slunovratu a zatmění měsíce. 

   Astrologické události vám zprostředkovávají skvělou příležitost, pokud se jí chopíte. Uchopte ji, abyste posílili porozumění své jednoty se Zemí, všemi formami života a vaším planetárním systémem i Sluncem. Zaměřte se v tuto chvíli na rozšiřování svého pole, abyste do něj zahrnuli všechna tělesa vašeho slunečního systému. Je čas, abyste získali širší vědomí a skutečné pochopení svého dědictví a spojení s veškerým životem. Dovolte rozpínání vstoupit do vašeho pole a dovolte, aby naplnilo vaše srdce a posílilo vesmírný tlukot ve vás. Nechť tlukot najde svůj přirozený rytmus a tep a prostě jím buďte. Jak pulzujete s planetárními tělesy slunečního systému, zvykáte si na sílu tlukotu. Dopřejte si čas a otevřete své srdce tomuto propojení v lásce a radosti. 

   Poté, co jste toto nějakou dobu dělali, nechť tento tep a tlukot prostoupí i vaši jednotu se Zemí a všemi formami života. Prociťte kosmický pulz, naplňte jím Zemi a všechen život. Jen seďte a vše prociťujte. Je to nádherná chvíle. Vesmírný pulz, okamžik, kdy víme, že každá duše hovoří, jedná, cítí a myslí a je jedním s každou další formou života i Matkou Zemí. Díky tomuto pulzu to můžeme procítit a pochopit a přichází i úžasné vědomí propojenosti všeho života. Rozšiřujte toto vědomí, vyzařujte ho ke všemu bytí a k Zemi. Je to pro každého z vás velký dar - moudrost, která může přetransformovat vás a vaše vztahy s druhými a vaši vzájemnou vazbu se Zemí a všemi formami života. 

   Vaše požehnaná Země očekává každého z vás, že se stane jejím tlukotem, tak jako je i ona vaším, jako i veškerý život je tlukotem vašeho srdce. 

   Zavolejte mne, abych vám pomohl. Jsem tu s vámi, nikdy jsem vás neopustil. Tlukot mého srdce pulzuje v každém z vás i ve vaší Zemi.

 

   Já jsem Sanat Kumara.

 

   S láskou a požehnáním

  

   Michelle

Můžete kopírovat a sdílet s láskou a požehnáním. Prosím kopírujte celou zprávu a dejte zásluhu Sanat Kumarovi prostřednictvím Rev. Michelle Coutant a poskytněte odkaz na:

 www.transfromingradiance.com/cosmicblog/

 

Do češtiny přeložila pro www.transformace.info Hanka B. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy