Sananda - Vytváření hojnosti a blahobytu

21.02.2011 23:50

Prijala Rev. Michelle Coutant, február 2011

 

Milovaní,
 

Ako náhle prežijete všetko, čo ste túžili zažiť v tretej dimenzii zistíte, že sa posúvate veľmi rýchlo k láske, radosti, pokoju, harmónii a hojnosti piatej dimenzie. Príde čas, keď sa to stane každému z vás. Líši sa to v závislosti od množstva duchovnej práce, ktorú každý z vás vykonal, vášho odhodlania, vašej vytrvalosti pri uvoľňovaní všetkého, čo už viac neslúži vášmu najvyššiemu dobru. Uvedomíte si, že ako stále viac vecí uvoľňujete a prepúšťate, nezostane žiaden priestor pre negativitu vo vašom Bytí. Dosiahnete ten stav a presuniete sa k toku, rovnováhe, harmónii a budete prúdiť v Rieke Života s láskou vo svojom posvätnom srdci. Zistíte, že už nemáte nečisté myšlienky, budete mať všetko pod kontrolou, plne ovládnete svoju myseľ a svoje emócie a rozhodne zastavíte všetku negativitu v mysli a emóciách. Stanete s majstrami s plnou kontrolou.

Prosíme vás, aby ste sa pokúsili pochopiť, že mať niečo, byť v rovnováhe, harmónii, byť majstrom, mať hojnosť, všetko, po čom túžite pre svoje najvyššie dobro, že všetko toto sa začína vo vašom vnútri. Najskôr tým musíte Byť. Musíte myslieť na to, že tým ste, vidieť to vnútorným zrakom a cítiť to spolu s najväčším potešením. Musíte si podržať túto myšlienkovú formu so silnou vierou a vedieť, že majstrovstvo a hojnosť sú vaše Bohom dané práva. Musíte ju udržiavať a nikdy sa nevzdať tejto viery, tohto vedomia. Keď si podržíte túto myšlienkovú formu, ktorou spoluvytvárate Univerzum spolu s Bohom, uvedomíte si, že ak si predstavujete, rozmýšľate a cítite tieto pozitívne myšlienkové formy vášho tvorenia so zámerom, vďaka Zákonu Príťažlivosti pritiahnete viac myšlienok a intenzita celého procesu za zvýši. Keď vidíte, cítite a myslíte na svoje tvorenie s cieľom manifestovať, musíte sa okamžite zbaviť myšlienok, ktoré neslúžia vášmu najvyššiemu dobru a toho, čo tvoríte zo svojej mysle. Ak takáto myšlienková forma vzniká, musíte ju okamžite nahradiť myšlienkovou formou, ktorá zodpovedá tomu, čo chcete vytvoriť. Keď budete v tomto procese pokračovať zistíte, že si udržíte myšlienkovú formu, predstavu a pocit s úžasnými emóciami, ktoré sprevádzajú vašu túžbu po tom, čo chcete vytvoriť. S vierou a istotou, že vaše tvorenie sa prejaví vo vašej realite, dosiahnete veľký úspech a stanete sa stvoriteľom vašej reality.

Naši drahí, ste scenáristi, herci, režiséri a producenti vašej reality. Vytvárate ju celú. Univerzum preusporiada seba, aby zodpovedalo vášmu obrazu reality. Ak je váš obraz reality plný nedostatku a obmedzení, budete to aj zažívať. Ak sa rozhodnete vytvárať zámerne, všetka hojnosť, láska a radosť, pokoj a harmónia, ktoré sú vašimi Bohom danými právami, sa budú prejavovať aj vo vašom živote. Vnímajte to, myslite na to, cíťte to so silnými emóciami a príde to ku vám. Buďte jasní vo svojich zámeroch a držte si myšlienkovú formu dovtedy, kým sa neprejaví. Je to jednoduché milovaní. Buďte vytrvalosťou, obetavosťou a statočnosťou, buďte vierou a istotou. Každý jeden z vás dostal všetky dary a každý má schopnosť tvoriť a žiť v bezpodmienečnej láske, kráse a blahobyte. Toto všetko je vaše, naši drahí. Žiadajte o to teraz. Volajte nás z vyšších svetov, aby sme boli s vami a dávali vám silu a odvahu a my budeme hneď vedľa vás.

Pamätajte, vy ste Bohom a Boh pozná iba nekonečný blahobyt, nekonečnú, neobmedzenú hojnosť. Neexistuje žiaden nedostatok, neexistujú žiadne obmedzenia. Neexistuje žiadna núdza. Existuje to iba v ľudskej mysli. Zbavte sa odporu, zbavte sa útrap, odovzdajte ich Bohu. Odovzdajte svoju záťaž Bohu a anjelom a vzostúpeným majstrom. Sme tu, aby sme vám pomáhali na vašej ceste k majstrovstvu. Sme tu, aby sme vám pomohli dosiahnuť rovnováhu, bezpodmienečnú lásku a majstrovstvo vo vašom pozemskom živote. Žite ho s nadšením, žite ho v úžasnej radosti. Milujte pozemský život, pretože je to najvzácnejší dar. Dar, ktorý si môžete vychutnávať každým aspektom vás. Žiadame vás, aby ste žili umiernene a našli rovnováhu vo všetkom, dokonca aj v tvorení s veľkou vášňou a radosťou.

Neexistujú žiadne limity. Univerzum je bezhraničné, pulzuje srdečným tepom Boha, tepom celého stvorenia. Vy ste bezhraniční, ste veční a môžete mať, robiť a byť čímkoľvek, po čom túžite. Vy všetci ste stvorenie. Otvorte dvere do kozmu a ochutnajte potešenia srdca naši drahí. Je to švédsky stôl so všetkým, je tam oveľa viac, než si dokážete predstaviť a čaká na vás, aby ste sa ponúkli. Pamätajte, že musíte tvoriť iba pre svoje najvyššie dobro a pre najvyššie dobro celého stvorenia a musíte tvoriť s láskou a radosťou a zostať v láske vo svojom posvätnom srdci. Ak tak urobíte zistíte, že adamantinové častice budú k vám a cez vás voľne prúdiť, pretože tvoríte a napĺňate svoje túžby. Pochopte, že ste Bohom a tento prúd a vyžarovanie nekonečného blahobytu je večným vyjadrením vášho Božského Ja. Dovoľte si zažiť to. Dovoľte si prijať to. Otvorte sa, každý aspekt vás a prijmite tento večný prúd blahobytu.

Milujte sa naši drahí a zažívajte lásku, radosť, hojnosť, pokoj a harmóniu, ktoré sú na požiadanie vaše.

Som tu s vami, aby som vám pomáhal pri tvorení vašich impozantných túžob pre vaše najvyššie dobro a najvyššie dobro všetkých. Som s vami, keď sa nechávate unášať Riekou Života s láskou vo vašom posvätnom srdci.

Ja som Sananda

Môžete kopírovať a zdieľať s Láskou a požehnaním. Prosím kopírujte túto správu v jej celistvosti, vyjadrite vďačnosť Sanandovi prostredníctvom Rev. Michelle Coutant a poskytnite odkaz na: www.transformingradiance.com

 

Michelle
Všem moje Láska a Požehnání

 

Pre všetky pútnikov na Ceste Lásky, do slovenčiny pre stránku  vzostup.sk preložila Danuša. Túto slovenskú verziu je možné v neskrátenom a neupravenej podobe ďalej kopírovať a rozširovať nekomerčným spôsobom, ak bude pripojená celá táto poznámka vrátane všetkých zdrojov is aktívnymi odkazmi.