Sami Yusuf - Worry ends where faith begins

14.10.2011 00:13

Trápení končí, kde víra začíná - písnička zde.

 

 

Překlad:

Nebuď sklíčený tím, co vidíš

Množstvím lží a zrad

Život je krutý, ale neboj se

Ve tvém srdci leží klíč

K uvolnění všech tajemství

tohoto života, které potkáme

Pokud cítíš, že jsi všechno ztratil

 

Když nevíš, kdo je tvůj přítel nebo nepřítel

Když se divíš, proč jsi tak sám

Trápení končí, když začneš věřit

Nebuď smutný z toho, co vidíš

Je pravda, že skutečný život má svá trápení

Ale jedna věc mi vždy pomáhala

Trápení končí, když víra začíná

 

Nebuď sklíčený tím, co vidíš

Vím, že život může být šílený

Ukázka šílenství

Forma zbožnosti

Je jen jedna velká záhada

Pro tebe i pro mě

 

Když nevíš, kdo je tvůj přítel nebo nepřítel

Když se divíš, proč jsi tak sám

Trápení končí, když začneš věřit

Nebuď smutný z toho, co vidíš

Je pravda, že skutečný život má svá trápení

Ale jedna věc mi vždy pomáhala

Trápení končí, když víra začíná

 

Našel jsem svůj mír hluboko v sobě

Vnitřní volání

Jdi za tím, o čem cítíš, že je pravda

Důvěřuj svému srdci a jdi vpřed

Neztrácej vhled

Následuj hlas uvnitř

Když cítíš, že jsi všechno ztratil

 

Když nevíš, kdo je tvůj přítel nebo nepřítel

Když se divíš, proč jsi tak sám

Trápení končí, když začneš věřit

Nebuď smutný z toho, co vidíš

Je pravda, že skutečný život má svá trápení

Ale jedna věc mi vždy pomáhala

Trápení končí, když víra začíná

 

Pokud jsi slabý, není to zločin

Nevíš, že je to požehnání v převleku

Vědět, kdo je upřímný a kdo šíří lži

Trápení končí, když víra začíná

 

Nebuď smutný z toho, co vidíš

Je pravda, že život má svá trápení

Ale jedna věc mi vždy pomáhala

Trápení končí, když víra začíná

 

A originální text:

Don't be saddened by what you see
By all the lies and treachery
Life is cruel but don't worry
In your heart lies the key
To unwind all the secrets
Of this life we see
When you feel you've lost it all
 

When you don't know who's your friend or foe
You wonder why you're so alone
Worry ends when faith begins
Don't be sad by what you see
It's true life has its miseries
But one thing's always worked for me
Worry ends when faith begins
 

Don't be saddened by what you see
I know life can be crazy
A showcase of hypocrisy
In the form of piety
It's just one big mystery
For you and me
 

When you don't know who's your friend or foe
You wonder what you're so alone
Worry ends when faith begins
Don't be sad by what you see
It's true life has it's miseries
But one thing's always worked for me
Worry ends when faith begins
 

I found my peace deep within
Calling inside
Follow what you feel is right
So trust your heart go ahead
Don't lose sight
Follow that voice deep inside
When you feel you've lost it all
 

When you don't know who's your friend or foe
You wonder why you're so alone
Worry ends when faith begins
Don't be sad by what you see
It's true life has it's miseries
But one thing's always worked for me
Worry ends when faith begins

 

If you're weak it's not a crime
Don't you know it's a blessing in disguise
To know who's honest and who spread lies
Worry ends when faith begins
 

Don't be sad by what you see
It's true life has it's miseries
But one thing's always worked for me
Worry ends when faith begins