Růže Marie Magdaleny

27.04.2010 19:33

Skutečný zázrak....

Fotografie růže se dvěma středy, opravdu neobvyklá hříčka přírody, odkrývá překvapivé boží poselství. To, co bylo nečekaně zachyceno v jednom zázračném okamžiku božského sdělení (prostřednictvím objektivu obyčejné digitální kamery), může vidět téměř každý. Zejména ti, jejichž srdce jsou otevřená a jejichž mysl je probuzená. 

Upřeně se zadívejte do středu růže a všimněte si dvou malých postav. (Jedna v každém z obou rozkvétajících poupat.) Jsou to Ježíš a Marie Magdalena. Kromě toho vnější lístky levého poupěte vytvářejí andělskou postavu a vyzařují svatého ducha, jež objímá Marii.

Pozoruhodný příběh jednoty... dvoj-paprsku a dvou božských vzájemných součástí spojených v lásce.

Sjednoceni posvátným svazkem, bůh a bohyně, Ježíš a Marie Magdalena.

Ježíš byl znám jako „Nazaretský - posel pravdy“... ...povznesen k božství a oslavovaný jako „beránek boží“.

(Začátek věku „Berana“, Ježíš zrozen 23. března, 0007 př.Kr.). 

Marie byla uznávána pro svou moudrost a Ježíš pro své zázraky a svá slova. Pohaněna a opovrhována, její obraz byl očerněn. Přesto všechno byla jeho rovnocennou polovinou.

(Vodnář, Marie se narodila 31.ledna 0004 př.Kr.). 

Složili hvězdný slib sloužit lidstvu bok po boku po všechny časy... ... aby nám pomohli povznést se z pádu a aby nás dovedli zpět k jednotě, která zde byla na samém počátku. 

Díky posvátnému svazku a Mariině péči a oddanosti.... ....Ježíš vstal z mrtvých – tělo, duše i duch – znovuzrozen do svého božství – Kristus Král.

 

Růže Marie Magdaleny nabízí další důkaz duševního i lidského svazku, který existoval mezi Ježíšem a Marií Magdalenou. Byli spřízněné duše se společným osudem.

Odkazu jejich spřízněných duší jsem věnovala kapitolu ve své knize Divine complement: The spiritual Terrain of Soulmate Relationships. 

Většina obrázků byla pořízena z původního záznamu. Nebyly nijak digitálně vytvořeny nebo pozměněny s výjimkou těch, které jsou označeny (hvězdičkou). 

Bez pochyby, jako boží poselství, představuje růže dar a požehnání všemi očekávané.

 

Vytvořila: Ariadne Green, autorka knihy Divine complement

Pro Sacred Heart volně přeložila:  Marie Kuchařová