Rituál GO

03.09.2010 18:08

Rituál GO!

Jeden z nejmocnějších a zároveň velmi jednoduchých cvičení se nazývá „GO“.

Doporučujeme, abyste jej cvičili často, aby se pro vás stal zcela automatickým a provedli jste jej pokaždé, když zaujmete pozice.

Pokud GO včleníte do svého každodenního života, zůstanete více vyrovnaní, uzemnění, soustředění a sladění.

GO vám pomáhá integrovat nové energie a udržet vaše srdce otevřené.

 

GO se skládá ze tří částí:

 

1. Spojení s hvězdou země

Postavte se zpříma, ruce podél těla a silně pošlete energii hvězdě ve středu Země, až budete plně uzemněni a ukotveni.

2. PŘINESENÍ (STAŽENÍ) PAPRSKU

Zvedněte ruce co nejvýš. Prociťte ohromnou Hvězdu Jednoty nad vámi. Přineste dolů Paprsek Hvězdy a skrze své tělo jej vyšlete dolů Hvězdě v centru Země. Staňte se sloupem světla.

3. AKTIVACE JEDNOHO SRDCE

Abyste aktivovali své Jedno Srdce, sepněte pevně ruce jako při modlitbě, vytlačte všechny deformace lásky, které jste získali v průběhu času stráveného na Zemi. Nechte odejít strach, smutek i veškerá zlomená srdce dokud nezůstane jen nejčistší esence Pravé Lásky. Nyní velmi pomalu a vědomě roztáhněte ruce a dovolte této zvýšené esenci lásky, aby se rozšířila. Vaše paže nyní budou rozpažené, lokty pokrčené, dlaně otočené dopředu.

 

Pro www.nvisible.com a www.channeling.wbs.cz přeložila Marie Kuchařová (www.sacredheart.cz). Kopírování a reprodukce tohoto článku povoluji pouze k nekomerčním účelům, a to za podmínek, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této “Poznámky” a to včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky. M.K.