Rekalibrace Tmy a Světla - L.C.

07.08.2012 19:47

Tento živý channeling byl přijat v San Antoniu v Texasu, 25. února 2012

Aby čtenář mohl lépe porozumět, Lee a Kryon přepracovali tento channeling. Často jsou živé přenosy provázené energií nesoucí komunikaci, která se lehko ztratí na vytisknutých stránkách. Užijte si proto tuto vylepšnou zprávu podanou v San Antoniu, Texas.

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

 

Hovořím k Těm, jejichž moudrost má eleganci. Možná si nemyslíte, že hovořím o Vás, protože jsou tu tací, kteří se takto cítí doslova poprvé, ale v této místnosti se vznáší elegance. Elegance soudnosti. A ta se tu nachází kvůli Vám, abyste mohli rozsoudit to, co je pravda, a to, co není, včetně této zprávy.

 

Na planete se zvelebuje moudrost. A pro všechny Ty, co teď pochybují o sobě nebo o tom, co se tu dnes stalo (Kryon Seminář), a nebo si myslí, jestli náhodou nebyli zmanipulováni vědomostmi či energií, měli by se podívat do sebe a cítit tu prostou, čistou energii lásky od Boha. Pravou a nefiltrovanou lásku. A vnímat ji takovou, jaká je. Vhodnost všeho se jednou projeví - včetně Vašeho místa tu na Zemi – způsobem, jakým žijete mezi ostatními, a tím, co jste se už naučili. Vaše moudrost Vám odpoví, že všechno je správně a vhodné a že jste neudělali žádnou chybu. Jste moudřejší, než si myslíte.

 

Tato místnost je plná starých duší. Jen velmi málo je Vás tu těch, kteří nejsou. Stará duše je ta, která byla na této planetě i 100-krát a víc. Můj partner strávil poslední hodinu učením o minulosti a dal Vám možnost pozorovat planetu vyvíjet se tak, jak to nikdo neočekával. Lidské bytosti dostanou strach, pokud nemají proroctví o tom, co se stane, když staré předpovědi o záhubě nevyšly. Avšak nehledají na správném místě, i když z toho, co Vaši předkové předpověděli, se toho děje tolik.

 

Staré duše ovlivňují tuto planetu. Nesou energetické závaží s jejich moudrostí. A Vy jste ty staré duše, milí lidé. Ale nezadávejte čas, kdy by se tyto změny měly udat, vždyť ani Duch a ani Gaia nereagují na Váš čas. Místo toho pociťte Božský soucit, když se zaměřujete na tuto změnu. Uvidíte to, co je vhodné pro Váš život teď, a potom se na to zadívejte jakoby z dálky, abyste to mohli vytvořit. Vnímejte to. Sledujte,  jak se to vytváří. Vydejte se na výlet do budoucnosti, kde se to stává skutečností. A pociťte to ve svých životech.

 

Požehnaní jsou ti lidé, kteří vědí, že jsou součástí plánu a systému, a budou to právě oni, co rozesejí semínka míru na Zemi.

 

Energie Rekalibrace

 

Přejeme si pokračovat v sérii, kterou my nazýváme ‘Rekalibrace Všeho’. Už jsme Vám předali informace ohledně rekalibrace planety, lidstva i vesmíru. Dnes hovoříme o rekalibraci Tmy a Světla a co to pro Vás bude znamenat.

 

Předtím, než začneme, musím definovat, co myslím pod Tmou a Světlem, a také vysvětlím, co myslím pod pojmem Nová Energie 2012. Když Vám vyprávím o Tmě a o Světle, nad čím přemýšlíte?

Povím Vám, jak jsou mnozí vytrénovaní myslet: Jsou vycvičení si představit zlo a dobro. Snaží se zařadit tyto věci do skupin tak, jak byli zvyklí používáním lineárního myšlení. Obrátí se na mytologii, která jim představila bytost s ocasem kradoucím duše a jiné záhadné bytosti, které pracují pro tu ďábelskou.

 

A tak Vám to zopakuji; ta bytost, která se Vám snaží ukrást duši, je jen mytologie, moji drazí. Neexistuje ve Vaší realitě. Avšak Vy mi povíte: ‘Ale počkej, Kryone, tvrdíš, že ďábel neexistuje?’  Ne, drazí, to netvrdím. Co tvrdím, je, že veškerá temnota na této planetě pochází z lidských bytostí. Nemusíte obklopit mytologickou bytost energií, abyste měli ďábla na Zemi. Nejtemnější ze zla se vytváří lidmi, když si to budou přát. Tmavá moc dokáže vzniknout, protože lidé jsou mocní a umí ji manifestovat. Manifestovat tmu není až tak těžké.

 

Přece jsme už Vám říkali, že nastává čas pro rovnováhu Tmy a Světla. Ti, kteří nesou světlo v temnotě, nebudou obklopeni tmou, protože definice tmy je nedostatek světla. Ale když je málo těch, co nesou světlo, bude tu mnoho temnoty. A neboť Vy budete ti, kteří kráčejí v harmonii světla vytvořeného lidmi, toto se Vás týká.

 

Můžete to nazývat ‘Systém’. Ten se vztahuje na všechno živé, jakmile se lidé rozhodnou, jak vyváží rovnováhu mezi Tmou a Světlem. Definice Tmy a Světla je ovlivněná harmonií lidského vědomí, neboť je to právě člověk, co vytváří tmu či světlo pro tuto planetu. Je to koncept. A toto je téma této zprávy: ‘Co pro Tebe osobně znamená rovnováha zemské energie dnes?’

 

Druhá definice: Energie 2012 je ukazatel zdánlivě chápaný jako čas, do kterého jste vešli a který přináší nával souhlasné energie potřebné na změnu  reality. Zem, neboli bytost Gaia, se začne sama měnit. Měnit se spolu s Vámi a energie planety se tak postupně dostane na místa, kde ještě nikdy předtím nebyla.

 

 

Pohyb Kundalíní na Zemi.

 

Přinesl jsem poselství v místě, které nazýváte Peru. Vyprávěli jsme o proroctví předků, které se nazývalo Vývoj okřídleného hada. Též se to nazývalo centralizace moudrosti na planetě. Někteří to nazývali vývoj Kundalíní. Kundalíní je energie, která se vždy týká vývoje. Též se často týká zplození a metafora se tedy týká znovuzrození lidstva.

 

V sázce tohoto vývoje stojí právě celá civilizace a vy jste už přešli k ukazateli – seskupení, o kterém mnozí pochybovali. Je to Vaše pátá příležitost a teď, drazí lidé, směřujete k potenciálu míru na Zemi.

 

Před dvaceti třemi lety jsme Vám říkali, že se toto může stát a že tento potenciál je velmi silný. A teď se všechno okolo vás tomu vzpírá, i když Posun je tu. Toto opakuji stále dokola: Stará energie temnoty umírá těžce, křičí a bojuje o to, co je zvyklá mít, a bojuje s vlastním koncem. A to je ta energie, o které teď hovoříme, a téma je ‘Rovnováha lidského vědomí mezi Tmou a Světlem’.  Mnozí to nazývají: Duálnost.

 

A jak Vás tato nová rovnováha ovlivňuje?

 

Začneme o jednotlivci, potom přejdeme na něco větší a potom na něco ještě větší. Ukončíme pak proroctvím, které jsme ještě nikdy nepředložili, potenciálem, který nastal teprve nedávno.

 

Drazí, já jsem Kryon. Podávám Vám informace o lásce planety a o Vaší energii. Podávám Vám jen ty informace, které byly vytvořené potenciálem lidského vědomí. Dost často se stává, že proroctví je podané a uskuteční se. V takovém případě to nazýváte věštectvím. Ale není to tak. Je to energie v náhodném chaotickém místě nazývaném kvantovým, zvažování potenciálů týkajících se Vašich životů na Zemi. Takže budoucnost je poháněná potenciály, které jste sami vytvořili vlastním vědomím jako civilizace této planety, tedy ne věštectví, ale rozměr toho, co vytváříte.

 

Před dvaceti třemi lety jsme viděli potenciál dneška, když jste začali vytvářet právě tyto věci a byly vysazeny semínka toho, co vidíte dnes. Je to krásné a těžké zároveň. Změna je vždy provázena těžkostmi. I ten nejvíce vyrovnaný člověk poví: „Našel jsem svou rovnováhu a jsem s ní spokojený“. A nato přijde někdo jiný a oznámí: „Pojďme udělat nějaké změny“. A v tom momentě vyvážený člověk křikne: „Ne! Já jsem právě v rovnováze! Neměňte nic!“ Protože změna znamená položit zátěž na jednu ze stran váhy a naučit se nové rovnováze. A to je stále nepříjemné a stojí to mnoho práce. Ale není to to, co Vás čeká i tentokrát. Tentokrát to bude ještě těžší! A to my nazýváme rekalibrace.

 

Rád Vám to vysvětlím pomocí zkrácené zprávy (channeling), kterou jsem nedávno podal. Ve staré energii jste si zvykli se před temnotou chránit. Pokud jste byli léčitelem, chránili jste se před těmi nevyrovnanými, těmi s psychologickými problémy, těmi, co nesli nemoci v tělech. Dělali jste několik věcí, abyste se před nimi ‘ochránili’.  Měli jste na to celý proces procedúr. A teď Vám pravím, že to už tak není.

 

Toto je shrnutí: jak pořád vytváříte Světlo, Tma nemá šanci. Zopakovali jsme to už několikrát a teď se Vám osobní kruh zavírá: Kamkoliv jdete, Temnota se Vás nemůže dotknout. Posloucháte mě? Nemůže dotknout. Esence Vašeho Světla je Boží láska a Vy ji vysíláte, Nosiči Světla, vysíláte! Žádná temná věc se tam nedostane, pokud vysíláte Světlo!

 

A teď Vám povím o metodě, která Vám garantuje zastavení ‘vysílání Světla’ a otočí Vás dozadu zpátečkou, namísto dopředu. Stane se tak, když povíte ‘Já to nedokáži’. Kdo jsem já? Nezasloužím si to’. Je mnoho duchovních vůdců, kteří Vám poví, že si to nezasloužíte. Poví Vám, že jste se narodili špinaví a nezasloužíte si, abyste s Bohem rozmlouvali. Poví Vám, že na to, abyste mohli Boha zaujmout či být ním uznaný, musíte trpět. Ale Bůh je ve Vás a i Mistr lásky Vám to řekl. Takže ne! Nejste narozeni špinaví, ale vznešení. Když je Bůh ve Vás, Světlo je ve Vás.

 

Přesuňme se k druhému bodu: Drama, zlost, frustrace. Je tu toho mnoho. A když opustíte tuto místnost, na kolika z těchto energií se zúčastníte? Závisí to na duálnosti, že? Pokud Ty jsi Nositel Světla, maják na této planetě, který mění rovnováhu Světla všude tam, kam vkročí, budeš mít okamžitou sílu nad zlostí, frustrací i dramatem. Moc nad tím! Ale i tak nedokážete změnit lidi okolo sebe. Jednoduše se to nedá. Ti budou okolo sebe mlátit a dělat to, co chtějí, možná se namočí i do zlosti a dramatu. Možná se též pokusí nakazit Vás. Vy víte, o kom teď mluvím. Já vím, kdo tu je a kdo tato slova čte. Pokusí se o to, aby mohli získat nad Vámi kontrolu a když Vás to ovlivní, tak jste se tomu poddali, že?

 

Pokud člověk dramatizuje, pokud je dostatečně zlostný a pokud Tě dokáže nakazit, tak právě vyhrál boj Světla/ Tmy. Mnohé roky to byl doslova zápas o chlup, protože rovnováha Světla a Tmy se houpala těsně uprostřed vah, a tak často sklouzla k Temnotě. Tma je jednoduchá a slepá. V těchto dobách museli Nositelé Světla těžko pracovat, aby se dostali výše, aby nebyli ovlivněni ostatními. Doufám, že rozumíte tomu, co hovořím. Pro Nositele Světla to byla plavba proti proudu.

 

Teď se ale k Vám energie dostává při posunu planety, co Vám ulehčí práci, drazí Nositelé Světla, abyste měli kontrolu nad emocemi kdekoliv. Můžete tam zůstat stát… s anděly nablízku… pokud se ostatní budou pokoušet Vás ovlivnit, ale Vy nebudete muset reagovat. Vyzývám Vás! Protože jsou tu ti, co za několik dní vkročí na své pracoviště a budou čelit výzvě. Tak se to stává. Stará rovnováha se bude stále prosazovat starými zvyky, nevidíc, jak jste se změnili. A jaká bude Vaše reakce? Jste ochotní uchopit vlastní sílu?

 

Co se stane, když se jeden člověk vydá na vyšší cestu? Časem se stane, že se ostatní na ní také ocitnou! Bude dobře osvětlená a přitažlivá. Nezměníte se tím, že vytváříte světlo. To, co tvoříte na této planetě, vidí všichni. Každá malá výhra, ať už doma a nebo v práci, Vám pomůže kráčet na mírumilovné cestě, kterou jste dosud nepoznali. Každý vidí takovou výhru a Vás v lepší rovnováze.

 

Všichni na této straně vědí, co všechno jste už udělali! Poslouchejte náš potlesk, když vykročíte a vězte, že jste to dokázali: Tentokrát jste se tomu nepodmanili a nejste ovlivnění. Někteří z Vás vědí, o čem hovořím. Hněv, frustrace, drama - už se ve Vašem životě nemusí nacházet.

 

Možná jste se rozhodli, jak tak kráčíte z místa na místo, že musíte vypadnout z města, rozejít se s někým nebo odejít z práce, aby se Vaše věci lépe usadily. A teď bych byl rád, abyste si to ještě jednou promysleli. Co se stane, když se věci začnou měnit a ti, co si Vás zvykli trápit, Vás už netrápí? Mění to situaci, že? A teď můžete být v té samé situaci jako předtím a zároveň bude úplně jiná. Už nejste frustrovaní. Necítíte hněv, i když ti okolo Vás pokračují v rozdmýchávání dramat a nepokojů. Ve skutečnosti víte, že máte lepší vědomosti a to i o mnoho lépe projevujete.

 

A já Vám povím, co se může stát. Ti, co rádi rozdmýchávají energie, k Vám nakonec přistoupí a řeknou: Jak to děláš? Přeji si, abych už tolik nerozdmýchával. Vidím, že ty jsi se změnil. Z nějakého důvodu se Tě to už netýká. Z nějakého důvodu máš na tváři úsměv a vidím v Tobě Božský mír a i já ho chci. Ty nepomlouváš. Nekřivdíš.  Uznáváš všechny, o kterých vyprávíš. Cítím to. Něco se v Tobě změnilo a já si to velmi přeji poznat’. A potom, můj drahý člověče, jen potom by ses měl otevřít a říct: ‘Našel jsem něco, o čem jsem nevěděl, že existuje. Našel jsem Božský mír v sobě samém’. To je mocné a Vaše činy to můžou potvrdit.

 

Třetí definice: Jste si vědomi toho, jak se mění Vaše tělo? Umožňuje Vám nejen vyléčit sebe sama, ale dokonce cítit se výborně v čase tohoto procesu. Vytváří se tu celulární komunikace a nestárnete. Vaše tělo zůstává mladé, když se chemie nemusí trápit se strachem.

 

 

Planetární Rovnováha

 

Shrnutí: Na této planetě nastává rovnováha toho, co lidé dokázali. Je to uložené kvantovým způsobem v tom, co my nazýváme ‘Krystalická mřížka’. Všechno, co se odehraje na této planetě, co lidé vytvoří, zůstává tu jako energie. Veškerá energie, která se vytvoří při každé situaci, zůstává v Krystalické mřížce.  Když se vytvoří temná energie, mřížka vyzařuje Tmu. A když je tu energie Světla, vyzařuje Světlo.

 

Už 23 let a hlavně za posledních 18, měníte tuto rovnováhu Tmy a Světla Gaii. Přitom též probíhá posun Vaší DNA. Ta je totiž kvantově naladěna na Krystalickou mřížku. To znamená, že se posouvá nejen ve Vás, ale také v každém novorozenci. Dalo by se říct, že lidská DNA se při porodu okolo sebe rozhlédne a vybere si energii, kterou mu dává Krystalická mřížka. A to je to, jaká bude její počáteční energie do života. Takže to, co děláte teď, ovlivňuje energii Země a také i vědomí nastávajícího lidstva. Zamyslete se nad tím. Celé eóny se tu nic nezměnilo. Lidská povaha byla stále ta stejná a tedy jste neviděli nic, jen války a frustraci. Teď se to začíná měnit a to je to, co Nositelé Světla na planetě vytvořili.

 

Děti se mění. Jsou jiné. Některé z nich mají kvantové vlastnosti. Je mnoho rodičů, kteří se tomuto konceptu smějí, když si tak klidně sedí a užívají lepší Zem, nezamyšlejíc se nad tou velkou změnou, která se před nimi děje, když se nacházejí ve vlastní omezené realitě. Ale děje se to právě teď, když rovnováha Tmy a Světla na Zemi ovlivňuje DNA novorozenců. Historie se neopakuje a namísto toho, aby se lidstvo rozdělovalo a opět dávalo dohromady, pomalu se pokouší spojit. Ale to trvá celé generace a tedy není to až tak očividné jako něco, co se stane z týdne na týden, co by lidé mnohem raději viděli s jejich nedočkavostí a intelektuálním pronásledováním rychle se měnící reality.

 

A tedy ať Vám bylo řečeno cokoliv, znamená to, že tu můžete zůstat déle. Delší život je na dosah, o mnoho delší. A hovořím teď k někomu, kdo to opravdu potřeboval slyšet. Už jsme podali instrukce, jak vytvořit nepodmínečný úmysl. Pověděli jsme Vám, že když začnete proces víry, když doslova nahlédnete do svého nitra a splynete s tím, co je Vám vrozené (to vrozené je kvantová inteligence Vaší biologie), začnete proces změny na multidimenzionálního člověka, na pravou realitu veškeré hmoty ve Vesmíru. Být 3D není normální realita. Je to realita uzavřeného systému přemýšlení, co plodí jen to, co zná, namísto toho, co si dokáže sama představit.

 

Vrozená inteligence? Proč byste používali kineziologii, když byste nechtěli něco vědět? Vrozená je ta energie, kterou kontaktujete, když testujete svaly. Vrozené je klíč. Rovnováha Tmy a Světla se začíná posouvat k světlejší straně a potom bude kontaktování vlastní celulární struktury pro Vás jednodušší, než proces, který běží sám o sobě, pokud to, co si přejete, je mít Světlo ve Vašem životě.

 

Přestaňte odevzdávat Vaši moc Vnější Síle!

 

Je na čase, abyste přestali dávat zásluhu tomu ‘něčemu‘ mimo Vás a začali si cenit to všemohoucí ve Vás, tak jako to dělali Mistři. Co když je božskost a energie planety ukrytá v lidech namísto andělech na nebesích či obrovských budovách s impozantními fasádami? Lidé se rádi zbavují vlastní vůle v prospěch jiných lidí či jiných bytostí, protože většina z nich si nevěří. A co když rovnováha ve zdraví může být Vaše a můžete zastavit stárnutí? Drazí, můžete žít 200 let, přinejmenším! Omládnete! Takový je Váš dizajn, který ale nepracuje na plné obrátky kvůli rovnováze Tma/ Světlo na této planetě za poslední eóny let. A teď se to mění.

 

Na následující generaci a na té, co přijde po ní, si něčeho všimnete; prodloužený život bez použití vědy. Naběhne to automaticky a pro biology to bude velký hlavolam. Proč by lidé měli začít žít déle? Oni Vám na to odpoví: „Možná je to stravou. Snad je to to a nebo tamto. Možná je to nedostatek nemocí, protože je tak dobře léčíme“. Budou mít mnoho různých důvodů, ale žádný z nich nebude akorátní, protože nevědí o energii, kterou jste vytvořili a jak tato ovlivňuje DNA. A i přes intuici, která Vám říká o znečistění, které doslova pumpujete do prostředí okolo Vás, lidé začnou žít prodloužený život.

 

Vlády

 

Chci Vám říct o státní moci, protože uvidíte určité změny. Nejprve ale nahlédněte do historie: Celé roky, i za časů Vašeho života a života Vašich prarodičů, vlády zemí dobývali jedna druhou jen z toho důvodu, že mohli! Vládl nevyslovený barbarský postoj a to: Když jsme mocnější, tak můžeme dobývat ty slabší a obrat je o jejich zem’. To jsou dějiny a nejsou až tak staré.

 

Chci Vám připomenout, že posledních 30 000 let Vašich dějin je plných takovýchto případů. A to jsou doslova a do písmene dějiny lidstva. Kdokoliv měl dostatek moci, napadal toho, kdo ji neměl, všimli jste si toho? Ti silní ani nemuseli na to mít důvod. Pokud zem neměla armádu, tak časem přišla i o území! Dnes se toto ve Vašem vědomí už nenachází, aspoň ne v dnešních vládách. Ale tu a tam se to ještě stane a když si to uvědomíte, třeba jen na menším území, pohoršuje Vás to, že? Celý takovýto přístup už nemá dnes svoje místo a je dost šokující, když ho vidíte. Dnes vládne respekt nezávislosti a svrchovanosti a idea dobývání je ideou minulosti.

 

Vlády se mění. Přístupy se mění. A můžete říct: ’Ale už jsme přes to přešli. Zažili jsme tu už něco’. A budete mít pravdu, planeta už přešla čímkoliv. Tak co bude následovat? Co je další cíl vlády, které ‘norma’ se tak velmi liší od té předešlé... při které jste vyrůstali? Uvidíte změny ve způsobu, jak se vlády chovají. Ať tomu věříte či nevěříte, uvidíte víc integrity! Budou tu tací, co jí doslova vyžadují, a tací, kteří se jí straní, ale bitva bude právě tu.

 

A snad za času Vašeho života zažijete konec nadávek a pomlouvání při volbách! No nebylo by to skvělé, když určitý kandidát vstane a vyhlásí: „Nesouhlasím s mým oponentem, ale je to patriot, a vidím, že miluje svoji zemi tak jako já. Nesouhlasím s ním a tu Vám povím, za čím stojím já a proč!“? Toto je víc než vykročit po té správné cestě. Je to nový vzor myšlení.

 

Právě teď  jste víc nakloněni k tomuto: ‘Můj oponent je zlý člověk. Podívej se, co udělal, a podívej se na jeho chyby, podívej se, jaký je nečestný a jaké má osobní problémy’. To je starý vzor, moji drazí. Chci, abyste očekávali tyto změny. První, který to udělá na hlavní politické scéně, vdechne nový dech do Vaší politiky a systém se navěky změní. Nový vzor se bude zdát životaschopný hlavně těm, kteří tyto věci studují. A když si toho všimnete tu, tak potom uvidíte, že je to opravdu. Směřujete k volbám (tento channeling je z února 2012). Ale neočekávejte mnoho změn, protože stará energie je ještě silná. Může Vám to trvat i 4 roky, než uvidíte nějaký rozdíl, možná i déle než 4. Ale objeví se někdo a ten začne nový standard tak odlišný, že všem to bude okamžitě zřejmé, že to funguje.

 

Když Indigo budou kandidovat do voleb, nastane posun v tom, jak to dělají a v integritě, kterou mají. Jsou to konceptuální bytosti a vidí reakci vědomí těch, s kterými hovoří, něco, co ti staří teď nedokáží. Takže Vám hovoříme, že rovnováha Světla a Tmy změní co? Změní to, koho volíte! A už je ten čas. Neočekávejte to okamžitě, ale přijde to. Očekávejte použití zdravého rozumu při kampani, zanechávajíc 200 let starý styl za sebou.

 

Finanční systémy

 

Toto je shrnutí tohoto předmětu:  Za posledních 5 let jste napadli vlastní finanční systémy a pokusili jste se je udělat čestnými, očistit je od lakomosti. Dnešní dějepisci by Vám pověděli, že by to byla nemožná situace, když velké peníze jsou většinou nedotknutelné. Navzdory tomu jste vyplašili hnízdo a začali sadit semínka lepšího systému.  Recese, v které se nacházíte, je rekalibrace velkých peněz. Vyzvali jste je k činu a my jsme Vám o tom říkali skoro rok dopředu. Říkali jsme Vám, kdo padne první (pojištění) a též, že to bude jedna z největších pojišťovacích firem na světě (a též i byla). 

 

A tak se nad tím na chvíli pozastavte. Viděli jsme to přicházet, protože taková je energie. Vytvoří pomalý, silný potenciál, který dokáže být předvídatelný. Ještě to ale neskončilo, protože starý systém se chce opět nastolit. Jak jste si toho všimli, Vaši bankéři jsou zmatení. To, co tvrdí vláda, že můžou dělat a kolik peněz na to dostanou, už nic neznamená. Oni to neudělají! Zkameněli pod světlem nového paradigmatu a nevědí, jak zareagovat. To by Vám mělo napovědět, že nové věci se dějí nejistě, ještě jste nic takového neviděli.

 

A to, moje drahé lidské pokolení, je posun Tmy a Světla. Vidíte to? Integrita vyhrála nad přebytkem a mocí a systém se změní. Může se změnit opět a opět, ale přijde den, kdy ti, co mají peníze na půjčky, budou muset vytvořit profitové situace, namísto systémů založených na lakomosti. Ještě jste takové systémy neviděli, ale uvidíte. Nebudete věřit některým návrhům, s kterými přijdou Indigo lidé pro banky, návrhům, kde každý profituje a už nebudou žádní zaostávající, škrábajíc se na hlavě a divíc se ‘Kde mám dům? Nové systémy jsou na cestě a nebudou to ty, které máte v ekonomických učebnicích.

 

Ekonomie Planety

 

Na této planetě nastane čas, kdy tu bude ne víc jak 5 různých peněžních měn. Shoda je ta správná cesta, struktura, co vytváří stručnost v integritě, sílu v obchodu a lehkost práce. Celé kontinenty se seskupí jako obchodní společnosti, bude méně pravidel a detailů, přes které je třeba se brodit, takže to bude víc efektivní, zahrnujíc o mnoho méně směnáren. Tento systém také vyloučí ty nejchudobnější, protože ti se budou věnovat děním ve vlastních zemích. K tomuto se budí Planeta Zem. Může to trvat i 2 generace, než se to zrealizuje či správně pochopí, ale jednoho dne se vzbudíte a uvědomíte si, co jste udělali. Namísto rozdělovaní dáváte věci dohromady. To je proti–instinktivní, proti starému lidskému procesu.

 

V následujících 20 letech někdo se jednou probudí a vyhlásí: ‘Hej, my jsme neměli světovou válku. Není to něco úžasného? A ani nebudeme, protože každý obchoduje s každým. Snad jsme našli rovnováhu, která funguje !’. A snad někdo přejmenuje ‘Den posledního soudu’ na něco jiného, protože se zdá, že čas se otočil.

 

Je to pozitivní přístup Polyanny, že? Mnozí si to myslí a cítí, že je to dětinské. Stále tu budou ti, co se nedají přesvědčit a říkají ‘Kryone, není to přesné a je to naivní. Je to jen otázkou času, kdy nastane Armagedon a zmizíme z planety. Vždyť to je to, co lidé stále dělají.‘ Ale, moji drazí, to je to, co si lidé zvykli dělat! Je to úplně na Vás, jestli budete poslouchat tyto reprezentanty ‘tak jak to bylo’ a nebo ne. Budou Vám říkat ‘Konec Světa přichází’. A budou tu i tací, kteří do poslední možné chvilky budou tvrdit, že 21. prosince (rok tohoto channelingu, 2012) nastane konec světa.

 

Mám pro Vás tip, co pro ně můžete udělat. 22. prosince 2012 jim klidně zavolejte a připomeňte jim, jak dramatizovali, a že Zem je ještě stále tu! J A snad se potom přidají k Vám, sadit semínka míru na Zemi, namísto vyvalování se v tom, co vytváří starosti, strach a úzkost. Někteří z nich se přidají. Jiným bude chybět drama a začnou hledat nové starosti, kterých se bát. Vždy tu bude několik konspirátorů a snovačů komplotů. Jim se zpráva od Kryona nebude líbit.

 

 

 

Proroctví

 

A teď proroctví: Následující informaci Vám podávám, protože se na ní už pracuje. Nedokáži Vám zadat čas vyplnění tohoto proroctví, protože Duch nemá hodinky. My nevíme, kolik je hodin. Čas je Váš vlastní 3-dimenzionální výtvor.  Potřebujete ho na přežití a musí tu být. V 3D se nedá dostat z A do B bez času. Ale v kvantovém stavu nejsou ani A či B. V kvantovém stavu jste stále a vždy na obou místech zároveň, takže čas neexistuje. Bůh nemá hodinky. A proto, když jsou Vám Duchem podané informace ohledně toho, co byste měli udělat, třeba počkat na tu pravou synchronizaci a ne bezhlavě se vrhnout pokusit se všechno udělat hned a najednou. Duchovní proroctví nenesou aspekt okamžitého činu. Namísto toho jsou to zprávy proroctví potenciálů, které zažijete v tom správném čase pro Vás skrz lidi, které potkáte, synchronizace, které Vy vytvoříte.

 

Ve Vaší zemi (země channelingu, USA) se teď nachází něco nevhodné. Je to velké, týká se to velkých peněz a padne to. Snad se ten pád odehraje zvláštní cestou. Nedokáži Vám povědět, kdy, ale dokáži Vám povědět, že čas potenciálu na tento pád už dozrál. Pověděl jsem Vám několik let nazpět, že až všichni budou moci komunikovat s ostatními, bude to konec konspiracím. Podobné atributy jste mohli vidět roky nazpět v tabákovém průmyslu, průmyslu velkých byznysů. Ale pod kapucí, jak by se to dalo nazvat, se nenašla žádná integrita, nabádali mladé lidi na závislost na jejich produktu, který nezdravě poškozoval celou populaci a dokonce je ohrožoval předčasnou smrtí.

 

Jako výsledek Vaše zem přestala nakupovat tento produkt v těch obrovských množstvích a dnes tento průmysl přežívá jen díky tomu, že předává krajinám, které si to ještě neuvědomili. Co se ale opravdu stalo, je to, že síla integrity byla větší než síla peněz. A to Vám hovoříme kvůli tomu, že se to může zopakovat a to je naše proroctví. Velká Pharma (výrobci léků v Americe) se budou muset buď změnit, a nebo padnou. Průmysl, který udržuje lidi nemocné pro finanční profit, nedokáže přežít v novém uvědomění.

 

Obrovské peníze, které se nacházejí v tomto uzavřeném kruhu, jsou velké hodnoty a nedostatek integrity bude brzy pomalu odhalen. Životy, které byly ztraceny na úkor profitů, budou spočítány a uvidíte mnoho zahanbených tváří a i několik sebevražd. Průmysl, který udržuje lidi nemocné namísto toho, aby je uzdravoval, bude velká rána pro uvědomění v tom, co je správné a co humánní.

 

Takže ti padnou a všichni poznáte jejich jména a oni budou muset dohánět svůj vývoj za ostatním světem, který nemá náklonnost k lakomosti a nenasytnosti. A to právě pro ty, kteří padli. Změní to i vnímání zdravotních inovací v jiných zemích a mnozí v této zemi se na ně obrátí se svými zdravotními problémy.

 

A to je proroctví. A když se to celé začne dít, drazí moji, snad to začne díky filmu (tomu, na kterém se pracuje a který je tajemství) (nejspíše se jedná o film „Sírius“ – pozn.překl.) a chci, abyste si pamatovali, kde jste to poprvé slyšeli. Snad to, že jste tuto informaci dostali dopředu pomůže k tomu, abyste uvěřili pravdivosti toho, co se děje - že channeling, který jste dnes slyšeli, pochází ze zdroje, který my známe, zdroje ve Vás.

 

Když tu nejste, jste nadále se mnou. Znám Vaši tvář a vím, kdo opravdu jste. Znám Vaše opravdové jméno, ne to, které máte teď. Toto je Pravda na dnešek. Rekalibrace se děje okolo Vás. Budeme pokračovat v této informaci, tomto cyklu zjevení, a mnoho jiných věcí bude odhaleno. Je čas. Toto je energie 2012.

 

A tak to je.

KRYON

 

Lee Carroll, https://www.kryon.com/

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do slovenštiny přeložila Zuzana Blyšťanová (https://www.transformace.info/). Jazykovou úpravu slovenštiny provedla Jelka M. Ze šlovenštiny do češtiny přeložila Šárka M. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.