Radost z kreativního života - B.B.

31.05.2012 22:27

 

 

 

Poselství Kryona přijala Barbara Bessen, květen 2007


 

Zdravím vás,

 

milí přátelé, jsem Kryon z Magnetické služby. Jsem opravdu rád, že tě tu vidím. Dovol, abych tě obejmul a předal ti kousek domova, trochu pocitu být nekonečně milován. A to také jsi, nekonečně milován pro svou službu být člověkem. Zhluboka se nadechni a užívej si hlubokého pocitu propojení, pospolitosti, jednoty a všeobjímající Lásky, která tebou teď  protéká. Je to jako dopis z domova, jako dopis od dlouho neviděné bytosti, kterou uchováváš hluboko ve svém srdci. Užívej si tuto energii, která teď k tobě  proudí  přímo ze Zdroje. Odlož na chvíli tyto řádky stranou a ponoř se do Lásky, do nekonečné Božské lásky. Je to absolutní láska té části Boha, která přebývá na druhé straně závoje v posvátném centru universa.

 

Zkus při dalším pročítání a přijímání tohoto poselství zůstat plně soustředěn ve svém srdci, tam, kde vnímáš pocit, který tebou nyní proudí. Jak bylo již často napsáno, při práci s Novou energií, jejím uváděním do tvého života a využíváním pro Novou cestu jde o to, aby ses prosvětlil, poznal sám sebe a žil všezahrnující láskou. Doprovázíme tě již nějakou tu chvíli, vlastně od té doby, kdy jsi dal najevo svůj záměr vstoupit do této Nové energie. Sledujeme všechny tvé snahy vnášet do svého života víc Světla, stabilizovat své božské vlastnosti, spojovat v sobě mužský i ženský aspekt, nikoho a nic nehodnotit a nežít už jen v dualitě. Sledujeme, s jakými obtížemi často prožíváš a uspořádáváš svůj život, jak se snažíš kráčet svou cestou vyrovnaně a projasněně, zatímco ještě přebýváš jednou nohou na pozemské úrovni a druhou nohou již v páté dimenzi. Chápeme, jak je pro tebe často těžké nenechat se vyvést z rovnováhy a nehodit všechno za hlavu. Jen tak mimochodem, to ani není možné. Není možné se „odmilovat“, „přestat milovat“. Rozhodl ses pro všeobjímající Lásku. Chceš ji prožívat stále víc a víc a nechat ji působit skrz sebe. Stejně tak jako tehdy před dávnými věky, než ses vyjádřil, že jsi připraven prodělat hlubokou zkušenost odloučení.       

 

Naším úkolem je podporovat tě, dodávat ti odvahu, abys všechny ty vlny vysoké energie, které nyní proudí na Zemi a obalují ji, prožíval s otevřeným srdcem, ale zároveň i stabilně. Tyto vlny vysoké energie, které k vám proudí ze vzdálené části galaxie, přinášejí vysoké vibrace lásky a jednoty a pro mnoho lidí i potřebu vnést do svého života víc Světla. Tyto vlny jsou jako zrcadlo, jež zároveň stimuluje k vyjasnění a změně všech dosud nevyřešených problémů a dualistických způsobů chování. Kdo tedy tyto vysoké vlny energie vnímá jako těžké tlaky,  potřebuje se projasnit a začít konat. Čím víc jsi projasněný a sám sebou, tím spíš tě budou tyto vlny ladit do pocitu štěstí; můžeš je integrovat a využívat pro svůj vlastní rozvoj.

 

Dnes chceme hovořit o tvé kreativitě. Kreativita, vycházející z druhé čakry a obsahující nyní silnější kvality srdce, touží po tom, abys ji mnohem víc využíval ve svém životě. Tuto tvůrčí sílu lze aplikovat na všechno. Může ti pomoci v osobním životě znovu kreativně vybudovat partnerský vztah. Může přetvořit tvou profesní oblast, aby ti přinášela víc radosti. Může oživit tvé další zájmy a aktivity, aby pro tebe byly požitkem. Kreativita může přispět k lepší stravitelnosti jídla. Může způsobit, že tě cesty do tvého nitra a vizualizace posunou o krok dál. Zkrátka: Žít kreativně znamená žít božsky. S Bohem dosáhnout nejvyššího potenciálu pozemské životní síly. Být kreativní také znamená přitahovat do svého života věci, lidi a události, které jsou pro tebe adekvátní. To samozřejmě souvisí i s rezonancí. Do svého života přitáhneš vždy to, co vyzařuješ. Vyzařuješ-li klid a pohodu, pak bude takový i tvůj život. Vyzařuješ-li projasněnost, pak k tobě budou přicházet i projasnění lidé i události. Vyzařuješ-li všeobjímající lásku, pak do tvého života vstoupí všeobjímající láska. Může se vztahovat k partnerovi, přátelům, pracovním nabídkám a dalším aktivitám. To vše rozpoznat a realizovat je proces, ve kterém se právě nacházíš.     

 

Žít kreativně znamená žít radostně. Předpokládejme, že máš přes den práci, která ti nepřináší zrovna moc potěšení, avšak kterou je třeba dělat, možná i z důvodů, které neznáš a které mají souvislost s tvou službou být „majákem“. Když nastane konec pracovní doby, těšíš se, že můžeš opustit pracoviště a věnovat se zajímavějším věcem nebo se sejít s rodinou či přáteli. Jaké by to bylo, kdyby ses v klidu podíval na své pracoviště z jiného úhlu pohledu? Posaď se, možná hned teď, vezmi si list papíru a tužku (mimochodem, moje partnerka Barbara, skrz kterou k tobě nyní mluvím, velmi vítá, jsem-li praktický) a prozkoumej své pracoviště a svou práci. Co tam děláš? Jak to děláš? Kdo to dělá s tebou? Jaké je tam prostředí, jací jsou tví kolegové? Co ti tam vadí? Co tě tam nudí? Co bys chtěl změnit? Co ti brání, abys to změnil? Objasni si to všechno a pokus se objevit, co je možné změnit, jak by mohlo být vše radostnější, pokojnější, veselejší a lehčí. Ty sám jsi svého štěstí strůjce, jak vy lidé trefně říkáte. Ty určuješ, jak se ti tam daří, ne ti ostatní. Najdi si něco, co ti bude dělat radost, ne však z touhy dělat něco jiného, protože přece víš, že je třeba, abys na svém pracovišti setrval. 

 

Máš možnost uzpůsobit všechny ty hodiny a dny, které tam trávíš, tak, aby byly pro tebe příjemné. Ti ostatní, kteří tam také pracují, neurčují, jak se ti vede. To si určuješ ty sám. Posviť si také na své křivdy. Kdo se tě dotknul, kdo tě urazil a proč? Není to jen zrcadlo? Neukazuje ti, kde ještě nejsi vyvážený? Často se to všechno zredukuje na chybějící sebevědomí, což koneckonců znamená chybějící důvěru v Boha. Proměň takovou situaci kreativním průzkumem a změnou. Jakmile s tím tady a teď v duchu začneš, je to již uvedeno do chodu. To je kosmický zákon. Pokud skutečně vyjde najevo, že tvé působení na tomto pracovišti se chýlí ke konci, že je zapotřebí provést lokální změnu nebo dokonce změnu povolání, zjistíš to při hlubokém prozkoumání situace. A pak bys měl nechat působit božskou kreativitu. Zeptej se svého nitra, svého Zlatého anděla: „Jaké další kroky mám podniknout?  Co mohu udělat, aby do mého života mohlo vstoupit něco nového?“ Takto by ses měl ptát. Možná již komunikuješ se svým Vyšším já nebo dostaneš nápad prostřednictvím své intuice. Najednou budeš vědět, co je potřeba udělat pro nový začátek. To je božská kreativita. 


Tohle můžeš libovolně rozšířit na všechny oblasti svého života. Hudebníci, básnící, malíři a další kreativní lidé všech dob to popisují tak, že je políbila múza. V této podivuhodné době však jde o to prožívat vlastní kvality. Kvality, které se ti stále víc odhalují. Považ, prožíváš nyní v tomto životě velký počet inkarnací. Karma je díky milosti Stvořitele zrušena. Nyní pracuješ společně se svými pomocníky na svých tématech, rozpouštíš staré vzorce a uvolňuješ ve svém Posvátném srdci prostor pro nové úkoly. Převlékáš ve svém životě pozemský šat, svlékáš ten starý a oblékáš nový šat pro nové, možná i velmi odvážné úkoly, které jsou vždy inspirovány Bohem. A ty je dokážeš stále lépe rozpoznávat. Víš, že jsi BOHEM na zahraniční misi. A úkoly od tvého šéfa už neznamenají „sbírej nové zkušenosti v dualitě“, nýbrž „naslouchej, jak zní fanfáry při návratu domů“.         

 

Kreativně žít znamená také užívat si přírody. Možná patříš k lidem, pro které pobyt v přírodě nic zvláštního neznamená. Nádherné bytosti přírodní říše však již na tebe čekají a chtějí tě přivítat. Posaď se v parku nebo u vody, naslouchej a vnímej s otevřenýma nebo i zavřenýma očima. Úplně se tomu poddej. Vnímej sílu živlů a často veselé inspirace přírodních bytostí jako jsou víly, elfové a další živlové bytosti Země, jež jsou kolem tebe, ať je vidíš nebo ne. Jsou tu vždy. Otevři se těmto světům. Máš-li problémy s cestami do svého nitra nebo s meditací, protože jsi neklidný, pak je příroda tím nejlepším místem, kde to můžeš znovu zkoušet. V přírodě můžeš mnohem snáz vnímat spojení s božským.  


Zpíváš rád? „Ach, Kryone, když zpívám, všichni utíkají pryč. Zní to hrozně.“ Pak experimentuj sám se sebou, zkoušej se otevírat vibracím tónů. Existují nádherné koncepce, jak najít svůj prapůvodní tón, jak překonat hlasovou indispozici nebo si jen jednoduše pobrukovat či naopak hlasitě vřeštět, abys provětral svůj vnitřní svět. Každý umí zpívat. Zpěv je božským nástrojem, jak se sladit s vibracemi universa.


Neumíš kreslit ani malovat? To určitě pochází z dětství, ze školy. Možná jsi neměl to štěstí, abys měl učitele s otevřeným srdcem, kteří by věděli o síle malířské tvorby. Takoví učitelé by věděli, jak důležitý je tento ventil pro vývoj dítěte a jak moc může časné procvičování kreativity formovat pozdější život. S malováním a modelováním se ocitáš na předstupni tvoření. Lidé s hlubokým nadáním pro vytváření tvarů mají usnadněné cestování do svého nitra a kreativní uspořádávání svého dalšího života.  

 

Umíš lenošit? Mám na mysli to, co jiní lidé v tvém životě považují za pohoršující a dokonce i odsouzeníhodné. Lenošit znamená být velmi kreativní. Pak máš totiž šanci dělat to, co chceš, co bys rád. Pozorovat oblohu, snít. Představovat si, jako by to bylo, kdybys byl včelou, která létá z květu na květ. Možná cestuješ v létajícím talíři k Síriu nebo cestuješ ve svém vlastním světelném těle. Vizualizuješ si, jak zkrášlíš svůj byt nebo si představuješ, jak přesvědčíš svého šéfa, aby ti dal novou práci. Mimochodem, takovou představu můžeš ještě podpořit, když si svého šéfa zahalíš do zlatého světla. Není to žádná manipulace, jen mu to pomůže, aby reagoval na božské úrovni. Ať to bude cokoli.

 

Pak jsou tu ještě hluboká přání srdce, o kterých jsem často hovořil. Měj odvahu vytáhnout tato dosud neprožitá, vytoužená a možná i hluboko pohřbená přání srdce, ujasnit si je a najít způsob, jak je realizovat. Možná je právě teď ta správná doba? 

 

Chtěl bych tě povzbudit, abys žil kreativně a radostně. To znamená žít ze srdce. Vše, co děláš, co bys chtěl dělat nebo co jsi ještě povinen dělat, dělej z celého srdce, s pocitem, že vše pochází z BOHA a vše je BOHEM. I to, co z dualistického hlediska vypadá jako temné a nepřiměřené. Všichni lidé jsou božskými jiskrami, které jsou tu na zahraniční misi a možná si pro sebe vybrali mimořádně těžký úkol. Z tohoto hlediska pak vše získává božský lesk a slávu, že? 

 

V hluboké lásce a sounáležitosti

 
KRYON

Přijala Barbara Bessen v květnu 2007. Článek je k volnému využití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu

https://www.kryon-deutschland.com/channeling_mai07.html pro https://www.novoucestou.cz/ přeložila Jana S.