Probouzení Marie Magdaleny

22.07.2010 00:00

Probouzení Magdalény 

V průběhu věků jí bylo dáváno mnoho jmen... Isis, Afrodita, Ištar, Ani, Radha, Quan Yin, Freya a Máří Magdaléna – aby byla pojmenována, ale nejen to. Každá z nich reprezentuje, v každé kultuře, obraz dospělé ženy zaujímající místo někde mezi pannou a nevěstkou, Svatou Milenku. Probuzenou, vzdávající poctu a oslavující všechny své části, zejména Bohyni, která je v nás všech... 

„Tak velmi požehnaná jsem, že mohu milovat a žít v tak nádherném chrámu – ženském těle. Já jsem Magdaléna. Byla jsem nenáviděna, opovrhována, ctěná i vyzdvihovaná. Viděna jako obojí – Svatá i Hříšnice. Já JSEM Tanečnice, Léčitelka, Milenka, Kněžka, Bába, Sestra, Matka, Přítelkyně. Jsem žena. 

Sloužím oběma – Bohu i Bohyni, jednoduše proto, že vím, že jsou oba součástí jednoho a mnohem víc. To vše miluji a velebím. Ctím nejčistší Jednotu Protikladů. Toto poznání mne transformovalo do posvátné Nádoby naplněné tímto Poznáním Božské Podstaty. Můj život se stal tvořivým vyjádřením Pravého Bojovníka. Bojovníka Duše. Bojovníka za Srdce. 

Stojím pevně, hledím do tváří svých strachů a neustoupím. Protože můj milovaný je se mnou, naplňuje me Odvahou, Vírou, Statečností a Vděčností, a opravdu jen malou špetkou pózy :-). Neboť já jsem Magdaléna.“

 

">