Příprava Ukotvovacích Skupin

03.09.2010 17:41

 PŘÍPRAVY UKOTVOVACÍCH SKUPIN

Klíčovou myšlenkovou pro vzrušující 9. Bránu je JEDNA BYTOST V AKCI: Znovuzrození Pravých Celistvých. Jakmile povstanou Praví Celiství, můžeme konečně procítit svou přítomnost jako JEDNU BYTOST V AKCI. 9. Brána zplodí významný posun v dynamice, jelikož První Vlna, Druhá Vlna i Můstkoví Lidé se spojí, aby vytvořili Nové Paradigma. To přinese dramatické změny do všech aspektů našich životů.

Když se budeme podílet na mocné Aktivaci 9. Brány, ať už na Master Cylinderu na Bali či v Ukotvovací Skupině, bude zásadním krokem otevřené vystoupení jako Praví Celiství a ztělesnění LÁSKY ČISTÉHO SRDCE.

Tyto instrukce pro Přípravu Ukotvovacích Skupin 9. Brány byly vytvořeny, aby podpořily přípravná setkání vaší skupiny i Ceremoniál Aktivace 9. Brány. Tento návod pomůže posílit vaši Ukotvovací Skupinu při ukotvování nové dynamiky JEDNÉ BYTOSTI V AKCI, až se na Zem budou vlévat nové energie.

Prosím, nebojte se přidat svou vlastní tvořivost jakýmkoli čistým a pravdivým způsobem, který je v souladu s energiemi 9. Brány a LÁSKOU ČISTÉHO SRDCE.

Než začnete, prosím zaregistrujte svou Ukotvovací Skupinu, abyste mohli být umístění na Seznamu Ukotvovacích Skupin 9. Brány na těchto stránkách. Je to VELMI Důležité pro to, aby se s vámi 25. října mohl propojit Master Cylinder a všechny další Ukotvovací Skupiny po celém světě.

Máte-li jakékoli dotazy k Ukotvovací Skupině, prosím kontaktujte Layu, naší Koordinátorku Mezinárodních Ukotvovacích Skupin 11:11 na anchors@nvisible.com

 
Přípravná setkání ukotvovacích skupin
VNESTE LÁSKU!

Opravdu pomůže, pokud budete konat přípravná setkání, aby se vaše Ukotvovací Skupina mohla sladit s Jednou Bytostí a vytvořit super-silnou, čistou, milující ozvěnu LÁSKY ČISTÉHO SRDCE. Níže jsou uvedena extrémně užitečná cvičení, která se vaše skupina může naučit v rámci příprav na Aktivaci 9. Brány. Tato cvičení obsahují některé hluboce transformativní Posvátné Tance 11:11, stejně jako i Mudry 11:11.

Pro vaši skupinu je zásadní vyvinout rezonanci LÁSKY ČISTÉHO SRDCE. Aktivace 9. Brány je o Zrození Pravých Celistvých. Ztělesnění LÁSKY ČISTÉHO SRDCE nám pomůže vystoupit jako Praví Celiství. Přiveďte všechny do vaši Ukotvovací Skupiny co nejdříve. Přípravy na Aktivaci 9. Brány vyžadují odevzdanost a koncentraci, ale budou to Kvantové VLNY LÁSKY, které tuto Aktivaci učiní snadnou a zábavnou. Rozsévejte je všude kolem a nejen na vašich setkáních. Žijte ji! Milujte ji! Buďte jí! Rezonance LÁSKY ČISTÉHO SRDCE nám pomůže žít v Ultra Větší Realitě, abychom mohli být zcela přítomni jako Praví Celiství.  

Další důležitou součástí 9. Brány je JEDNA BYTOST V AKCI. Jakmile to učiníme, zplodíme dynamiku nové energie. To znamená, že vaše Ukotvovací Skupina potřebuje spolutvořit při vaší činnosti, spíše než aby byla jedna osoba v pozici autority, která rozdává instrukce ostatním. Je mnoho způsobů, jak to provést – od společného tvoření Tance Elementů až po zcela nový způsob konání věci. Buďte kreativní a bavte se!

 
AKTIVITY PRO SETKÁNÍ UKOTVOVACÍCH SKUPIN
INFORMACE PRO 9. BRÁNU 11:11

Vytiskněte si VŠECHNY informace k 9. Bráně, které najdete na Ninth Gate Ndex na www.nvisible.com a podělte se o ně s vaší skupinou. To nesmírně prohloubí pochopení vaší skupiny - o čem Aktivace 9. Brány je. Diskuze o klíčové roli Aktivace 9. Brány, Solařinu Surf Reportu pro Rok 2010 a o tom, co to znamená být Pravým Celistvým, uvnitř vaší skupiny extrémně pomůže při sladění s energiemi 9. Brány.

Také velmi doporučujeme předplacení Solařiných Měsíčních Surf Reportů, protože vyjasní energie, které právě prožíváme a zároveň obsahují mnoho užitečných informací k tomu, jak se plně zrodit coby Pravý Celistvý. Můžete si také vytisknout a sdílet Solařin Surf Report pro rok 2010 NA CESTÉ LÁSKY, abyste získali více informací o tom, co nám tento klíčový rok přinese.

 
MAPA SVĚTA

Je velmi efektivní sladit se vizuálně s Master Cylinderem na Bali v Indonésii, a všemi Ukotvovacími Skupinami s pomocí použití mapy světa. Použijte HLAVNÍ SEZNAM všech Ukotvovacích Skupin 9. Brány po celém světě (bude aktualizován denně až do rána Aktivace) a barevně vyznačte všechny ukotvovací skupiny na mapě. Můžete svou Mapu Ukotvovacích Skupin aktualizovat při každém setkání vaší skupiny a prosím, vezměte ji s sebou i na Aktivační Ceremoniál.

Máme také velmi cool Mapu Ukotvovacích Skupin 9. Brány na Google. Ta ukazuje umístění všech Ukotvovacích Skupin po celém světě, stejně jako i Master Cylinder.

 
MUDRY 11:11

Pro každou Bránu Vstupu 11:11 existuje speciální mudra. Mudry 11:11 jsou mocné a pomáhají nám hluboce ukotvit energie 11:11 do našich fyzických těl. Procvičujte Mudry 11:11 se svou Ukotvovací Skupinou a vysvětlete jejich významy, dokud se s nimi všichni nesžijí. Na www.nvisible.com je video, na kterém Solara Mudry předvádí (zatím jen v AJ).

 
XUÁ!!

XUÁ!! (ŠUÁ) je zvuk vlny. Je to extrémně efektivní nástroj pro očištění energií. Jsou tři typy XUA!! První se používá k vyčištění našich osobních matrixů. Druhý typ XUÁ!! očišťuje něco v planetárním matrixu. Třetí XUÁ!! je pro očištění cesty k Novému a Opravdovému. Používejte XUÁ!! společně pokaždé, když se vaše skupina setká. Na www.nvisible.com je video, na kterém Solara předvádí XUÁ!!

 
POSVÁTNÉ TANCE11:11

Ukotvovací Skupiny, které provádějí Posvátné Tance během Aktivace 11:11, vždy zjišťují, že to velmi usnadní uzemnění přílivu vysoce koncentrovaných a super intenzivních energií 11:11. Hluboce transformační Posvátné Tance jsou vytvořeny za přesným účelem a skutečně fungují.

Vaše Ukotvovací Skupina může provádět Posvátné Tance během vašich přípravných setkání, ale stejně tak si i vytvořit své vlastní unikátní Tanec Živlů. Hvězdný Průvod je jediný Posvátný Tanec, který byl prováděn při všech Aktivacích Bran 11:11 a proto jej velmi doporučujeme. Velmi hluboký a jemný Lotosový Tanec nám pomáhá se spojit s Lotosovým Světem Pravé Lásky. Posvátný Spirálový Tanec je tancem Milenců nad Hvězdami, kde se dva stávají JEDNÍM. A energický a divoký Tanec Země-Hvězda napomáhá splynutí našich vnitřních Zemsky-Hvězdných bytí.

 
TANEC ŽIVLů

Tanec Živlů byl důležitou součástí každé Aktivace Bran 11:11 od 4. Brány. Při každé Aktivaci je vždy vytvořen nově, aby přinesl Nové. Byl klíčovým tancem v průběhu obou Aktivací 8. Brány. Prosím, podívejte se na stránky Tanec Živlů pro více informací k vytváření nových úrovní tohoto pozoruhodného tance.

 
HUDBA K POSVÁTNÉMU TANCI 11:11

Velmi doporučujeme stažení hudby ke čtyřem z našich Posvátných Tanců, protože udrží hlubokou rezonanci samotných tanců a mohou být rovněž použity k tomu, abyste zůstali naladěni v energiích 11:11 během aktivit i přestávek na odpočinek.

Je dostupná hudba k Hvězdnému průvodu, Tanci Většího Centrálního Slunce, Posvátnému Spirálovému Tanci a Tanci Země-Hvězda. Určitě budete potřebovat hudbu k Hvězdnému průvodu a Tanci Země-Hvězda, pokud se chystáte tyto tance se svou Ukotvovací Skupinou provádět.

Také si na svůj Ceremoniál Aktivace 9. Brány můžete přinést výběr z world music kombinovaný s opravdovými love songy nebo přímo živou hudbu (muzikanty).

 

UKOTVENÍ S "GO!"

“GO” je jednoduché a přesto účinné cvičení, které vaší skupině pomůže se ukotvit a sjednotit jako Jedno Bytí. Použijte ho na začátku ceremoniálu a před tím, než začnete jakékoli aktivity, jako třeba Posvátné Tance. Je také životně důležité, aby vaši Strážci „GO“ použili před tím, než přejdou na své pozice. Energie během Aktivace 9. Brány budou nesmírně silné a provádění „GO“ udrží vaši skupinu plně přítomnou a ukotvenou, plus nebudete „válcováni“ intenzitou mocných energií.

 

PŘÍPRAVA VAŠICH STRÁŽCů

Strážci jsou důležitou částí každé Aktivace Bran 11:11. Každý ve vaší skupině může být vycvičen jako Strážce před aktuálním Ceremoniálem Aktivace. Prosím, přečtěte si a vytiskněte Pokyny pro Strážce.

 

Úplné znění včetně aktivních odkazů naleznete na www.nvisible.com.

 

Pro www.nvisible.com a www.channeling.wbs.cz přeložila Marie Kuchařová (www.sacredheart.cz). Kopírování a reprodukce tohoto článku povoluji pouze k nekomerčním účelům, a to za podmínek, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této “Poznámky” a to včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky. M.K.

Na veškerý materiál se vztahují autorská práva Solary 1989-2010. Všechny práva vyhrazena.