Přejít přes most - BB

19.03.2012 20:20

 

Poselství Kryona přijala Barbara Bessen v únoru 2011

 

Zdravím vás, milí přátelé,

 

Já jsem Kryon z Magnetické služby. Je to vzrušující doba, že? Nic není tak, jak bývalo dřív - vše, co již neodpovídá Božské pravdě, se rozpouští. Možná by ses chtěl zeptat: “Co je to Božská pravda?“ Božská pravda je nekonečná jednota. Vše, co existuje, je Jedno, neexistuje žádné oddělení. Vše patří k sobě, je to jako jedna velká buňka, neoddělitelný celek. Tento celek žije v harmonii. Neexistují žádné hádky, spory, vykořisťování, vymezování, žádná šikana, jen láska. Existuje jen Božská láska. Nic jiného tam nemá místo. Teď se možná ptáš: “Proč je tady na Zemi kolem toho takové divadlo? Proč jsou tady tak rozdílné životní podmínky? Proč existují chudí a bohatí? Proč musí lidé hladovět?“ Je to experiment, moji drazí. Velký experiment, se kterým jsi souhlasil a s tebou pochopitelně mnoho dalších duší. Zvláštní výběr padnul právě na toto časové období a tuto inkarnaci. Mnoho duší chtělo být při tom, jak se Země posouvá na novou úroveň a novou oběžnou dráhu ve sluneční soustavě a galaxii. Bylo to tvé přání, aby ses vyprofiloval, vybrousil, vyhladil a vyleštil, jako když sochař dokončuje své dílo. Zbývá ještě něco vypilovat, propracovat jemné detaily.

Tento proces je nyní v konečné fázi tvoření. Odložil jsi staré karmické otisky, stále zpracováváš své vzorce a stále víc se přibližuješ ke svému jádru. To je to, co se nyní děje. Je to fáze pravého poznání, pronikání do vlastního bytí. Je to přijetí tvého božského jádra. To je právě to, co se nyní děje. Jak jsme již mnohokrát zmiňovali, nic není takové, jak se to jeví. Pozoruješ-li současné politické dění zvnějšku, může to působit velmi dramatickým dojmem. Podívej se na Egypt, Súdán, Afghánistán a další menší nebo větší symboly změn. Vypadá to jako bouře, avšak za bouří září pravé Božské jádro. Všechno ostatní je jen dobře zahraná divadelní hra. Aktéři jsou v závěrečném jednání, ve kterém se všichni herci snaží vydat ze sebe to nejlepší a předvést všechny aspekty své herecké role, aby se pak na závěr společně, dobří i „zlí“, uklonili a vychutnali si s radostí závěrečný potlesk.

Dovol mi, abych tě nyní vzal za ruku a doprovodil tě o něco dál přes most na druhou stranu závoje. Chystáš se překročit most iluze. Uvědomuješ si, že závoj se odhaluje. To, co jsi považoval za nepochopitelné, mlhavé nebo nemožné, je pravdou. Díváš se za hranici pozemského dění, vidíš jiné světy. Stále víc si uvědomuješ, že není nic, co bys nebyl schopen vidět. Nedíváš se jen svýma vnějšíma očima, spatřuješ skutečné Bytí svým vnitřním zrakem a svými pocity.

Dovol nám, abychom udělali malý experiment. Zavři oči. Rád bych ti představil jednu důležitou bytost současné doby. Je to archanděl Michael. Hleď jednoduše do dáli se zavřenýma očima, ne však na svá vnitřní víčka. Dívej se do dáli, která leží za víčky a pozoruj, jak se tam objevuje postava. Možná nejprve jen jako nejasný obrys, možná jen jako modrá skvrna. Pak popros Michaela, aby se ti ukázal jasněji. Buď zcela uvolněný a pozoruj, jak se Michael ztvárňuje a zjasňuje. Můžeš si vzít na pomoc i své duchovní ruce, i když ti to teď zní možná divně. V duchu se dotýkáš jeho postavy, jeho obrysu a vnímáš ho jako materiální bytost. Chci, abys navzdory svým pochybám věděl, že Michael se může stát kýmkoli před tvým vnitřním zrakem. Proto jej lidé vidí různě. Možná ho uvidíš jako velmi vysokého bojovníka v rytířské zbroji, nebo naopak v jemnější podobě v rozevlátém šatu. Někteří jej vnímají jako mladého vitálního muže, jiní zas jako moudrého starce. Představí se ti v takové podobě, jakou potřebuješ. Předpokládejme, že potřebuješ utěšit a dodat odvahu, protože jsi zrovna v obtížné situaci. Pak ho uvidíš spíš jako moudrého starce. Jsi-li však ve stavu nadšení, kdy si říkáš: „Nic mi nemůže zabránit, abych si vytvářel svůj život tak, jak to považuji za správné,“ pak se Michael jistě představí jako silný rytíř, aby tě podpořil. Nyní se na něj dívej a pozoruj, jak láskyplně a povzbudivě k tobě přistupuje blíž. Díváte se z očí do očí. Stojí naproti tobě a chce ti předat poselství. Pravděpodobně ti bude dodávat odvahu a řekne: „Jsem vždy s tebou. Ničeho se neboj!“ Nebo ti sdělí: „Těší mě, že se tu s tebou mohu potkat. Jsem ve vyšší dimenzi a právě se bavím s tvým Vyšším já. Nech nás společně promyslet, co pro tebe můžeme udělat.“ Takto či podobně může k tobě hovořit. Komunikace probíhá pomocí myšlenkového proudu nebo prostřednictvím pocitů. Věř, že to, co jsi slyšel, je skutečné. V případě pochybností, a že mnoho lidí pochybuje, se ptej, hledej možnosti, jak se ujistit a přesvědčit. Buď vynalézavý, například popros o tabulku, na které je něco napsáno, a tak podobně. Užívej si tohoto spojení a klaď otázky, které tě v daném okamžiku napadnou.

Patříš-li ke čtenářům, kteří mají nějaké tělesné problémy, pak jej popros, aby ti pomohl jako průvodce k sebeuzdravení. Možná bude dobré, když si toto cvičení uděláš v leže na pohovce nebo v posteli. Popros jej, ať na tobě pracuje. Možná shledáš, že na tvém tělesném systému pracuje pomocí svého meče, většinou to můžeš přímo cítit. Možná toto léčení potrvá určitý čas a ty při něm usneš. Po probuzení se budeš cítit mnohem lépe. Zeptej se jej také, co můžeš na pozemské úrovni dělat, abys celý proces urychlil. Možná tě trápí nějaká obecná záležitost, třeba změny na Zemi. Může na tebe působit i to, jak se Země momentálně čistí.

Často člověk pociťuje stavy vyčerpání nebo ho bolí hlava či záda, protože se na něm  z duchovního světa pracuje. Pak věz, že pokračuje proces prosvětlování, rozšiřování sebeuvědomění. To může pro tvůj tělesný systém znamenat citelné vedlejší účinky. Možná jsou to bolesti kyčlí, kolenních kloubů, oblasti šíje nebo celých zad. Hodně lidí může slyšet pískání a bzučení v uchu, způsobené silným rozšiřováním vyšších smyslů vnímání. Mnoho lidí má bolesti v oblasti čelisti, zubů a čela, pocit hluchoty a silného tahu. Někdy mohou mít lidé pocit, jakoby se jim nafukovala hlava. Myslíte si, že je větší, než je. Možnosti vnímání jsou rozmanité. Často si myslíte, že slyšíte cizí hlasy, pak naopak máte pocit duté hlavy. To vše jsou znamení, že se člověk mění. Spící vyšší smysly se probouzejí. Je to práce na vláknech vaší DNA nebo lépe řečeno, poznáváte své kvantové schopnosti. Stále víc jste si vědomi, že nejste pouhý člověk, ale světelná bytost úzce propojená se vším ostatním. Vaše telepatické schopnosti se rozvíjejí. Na někoho pomyslíte a už vám telefonuje. Těšíte se, že jste poznali určitého člověka a chtěli byste se s ním opět brzo setkat. Vyjdete z domu a potkáte jej. Možná to vypadá podivuhodně, ale ukazuje to, že jste ve vzájemné interakci. Nikdo nežije a nedělá nic jen pro sebe samého, ale je při tom spojen s ostatními. Kdo si je toho stále víc vědom a aplikuje to ve svém každodenním životě i myšlení, dělá hodně pro Zemi a pro lidstvo.

Rád bych vás povzbudil, abyste si upevňovali kontakt k duchovnímu světu. Nejlépe po celý den. Kam jdeš, kde stojíš, komunikuj, ptej se, pros, navazuj dialog. Občas si najdi chvíli klidu a naslouchej, co k tobě přijde. Tak se můžeš stále zdokonalovat. I když neradi používáme rčení „cvičení dělá mistra“, protože by to mohlo působit příliš přísně, avšak v tomto případě to platí. Můžeš si pro komunikaci zvolit nanebevzatého mistra nebo archanděla, který tě nejvíc oslovuje. Můžeš je i často měnit. Chceš-li objevovat a poznávat hodně nového, pak tě bude rád doprovázet archanděl Michael. Chceš-li se soustředit na svou transformaci, pak oslov Saint Germaina. Chceš-li víc otevírat své srdce, kontaktuj Jeshuu a Marii Magdalenu. Chceš-li pracovat s mnoha lidmi, zejména s dětmi, pak je vhodnou partnerkou Marie. To vše si můžeš vyzkoušet. A nemusí to být jen večer nebo v klidné chvíli při hluboké meditaci.

Závoj se odhaluje, moji milí, jsme tu pro vás pořád. Podáváme vám ruku a těší nás, když vám můžeme ulehčit život. Nemusíš jít po cestě k mistrovství sám. Rádi kráčíme po tvém boku. Víš, jsme tu vždycky, tak jako tak. Nejsi osamělý, jsi kvantově propojený. Jsi tedy s námi ve velmi úzkém kontaktu. Jen si toho nejsi zatím vědom, nebo si myslíš, že bys pro to musel moc udělat, nějak si to zasloužit nebo moc prosit, aby ses s námi spojil. Jsme ti stále k dispozici, avšak ty jsi ten, kdo říká, co můžeme udělat. Nezapomeň, my se nevnucujeme, čekáme, až nás oslovíš. Využij této možnosti ulehčit si cestu vzestupu!

Pak jsou tady ještě další milí duchovní pomocníci, kteří jsou denně kolem tebe, kteří dohlížejí na všechny tvé soukromé i obchodní záležitosti a mohou tě často nasměrovat, když si například někde založíš klíče. Místo abys je dlouho hledal, zkus se zeptat. „Moji milí, pomozte mi. Kde jsou mé klíče?“ Pokud sis už troufnul být s nimi v kontaktu, pak nejspíš obdržíš slyšitelnou odpověď, nebo budeš naveden na místo, kde klíče leží. Ano, tak funguje kontakt s námi. Máš chuť si zaexperimentovat? Pak si zadej nějakou časovou lhůtu, dejme tomu měsíc. Zkoušej se s námi spojovat každý den ve svém každodenním životě. Ať jdeš třeba s dětmi do školky, k zubaři, na poštu nebo do kanceláře, zkontaktuj se s námi a ptej se na nejbláznivější věci. My budeme odpovídat. Pokud budeš na pochybách, ptej se dál, nech si to vysvětlit. Objevuj neobyčejné možnosti, které ti umožní důvěřovat. To vše je možné a není to již hudbou budoucnosti. Nezapomeň: Nikdy nejsi sám, to není možné. Jsme všichni součástí Vyššího Celku!

 

V hluboké lásce a sounáležitosti

 

KRYON

 

Přijala Barbara Bessen v únoru 2011

Článek je k volnému využit, změny v textu nejsou dovoleny.  Z německého originálu na https://www.kryon-deutschland.com/channeling_feb11.html pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.