Předehra k tématům a úkolům příštích měsíců...

03.11.2010 23:24

 

Poslední dobou se mi čím dál častěji ozývaly různé Lenky, Magdalenky i Marušky a obvykle je dost zajímalo téma Mariam a Jeshua. Většinou jsem se tak pro sebe uculovala a občas něco naznačila. No, ale teď už je na čase to říct naplno. Není to náhoda. Tématem pro následující měsíce (mimo jiné) je totiž opravdu Mariam a Jeshua. A to s těmi jmény – no vždyť přeci Máří Magdaléna (Marie, Magdalenka, Lenka) – nevěřím, že je to náhoda (a s Mirkou jsme se na tom shodly). Vlastně nejen MM a JJ, ale vůbec Svatý Grál (a že je za ním mnohem víc než předmět, ale o tom někdy jindy...)

 

Tohle je tedy moje (naše) poslání pro následující měsíce – a možná tedy i vaše? Dlouho to dozrávalo, ale už nastal čas. Zjistit a říct konečně pravdu – o jejich vztahu i jejich učení. Přemýšlela jsem, jestli má cenu vrtat se v tom, jestli už to není zbytečné, ale není. Je to důležité. Pro ně oba a vlastně i pro náš Nový Svět. A i pro ostatní dvojplameny, jejichž příběhy byly historií (nebo spíš jejími interprety) pokřiveny. Pokud to tak cítíte, pomozte nám očistit jejich jména a očistit i případná nepochopení či křivdy mezi nimi. Vlastně mne nenapadá žádný „pár“, který by byl těchto mylných interpretací ušetřen – ať už v tom byl záměr či ne. Třeba jako Artuš a Morgana, Lancelot a Ginevra a možná i Merlin a Vivian .... – když už tu máme to „grálovské“ téma.... Nalaďme se tedy na jejich energie a navnímejme je srdcem. Nemusíme v hlavě vyřešit a vlastně ani vnímat, jak to tehdy bylo, ale prociťme to – nechme je, ať nám vyjeví pravdu pokud chtějí a možná jim dovolme to vše očistit a odpustit – prostřednictvím nás.... Myslím, že tím, že to umožníme jim, očistíme do určité míry i sebe a svoje vztahy a naopak – když očistíme své vztahy, pomůžeme i jim.

 

Zpět k MM a JJ. V současné době vzniká hned několik projektů, které mají za úkol zjistit a hlavně potom i přinést pravdu o jejich vztahu a hlavně učeních. Jich obou. Tak jako MM byla zatracována (občas a některými), tak byl JJ veleben (občas a některými), ale to nemění na tom, že životy i učení jich obou bylo svým způsobem zdeformováno nebo zničeno. A jsme tu teď i proto, abychom to napravili. Ale všechno má svůj čas a teď je ještě třeba připravit mnoho věcí a projít pár zkouškami. Nicméně, přípravy už započaly. Někdy příště o tom možná napíšu víc.

 

O jednom se ale zmíním už teď. Nejspíš to většinu z vás nepřekvapí, ale pro jistotu: Oba dva – Jeshua i Mariam jsou zde již inkarnováni!!! A čekají na to, až na ně svět (nebo alespoň jeho část) bude připravena. Jsou zde proto, aby se setkali a i proto, aby pokračovali ve svém učení a spolupráci. Aby se stali opět Avatary Kristovského vědomí. Pokud cítíte jejich volání, přidejte se. Je to jednoduché – vaše intuice vás povede. Jen sledujte, co se děje. Všechny zprávy se k vám dostanou včas. Jen vyšlete záměr a nechte to působit.

 

Netuším, v jakém stádiu příprav je teď Jeshua, ale myslím, že už dost daleko. Mariam je již nyní „aktivována“ a téměř připravena. Podmínky pro její „aktivaci“ byly splněny – viz tento úryvek z 22:2 Rozbití Peněžní Matrice (a probouzení Trojného Boha a Trojné Bohyně) od Mistra Kuthumiho:

 

„Tato aktivace otvírá cestu pro jedny z nejhlubších a nejmocnějších energií, kterým jste kdy byli vystaveni. Právě v této době povoláváme Kvantovou Bohyni, voláme Bohyně Nového Světa, Bohy, kteří kráčí po jejich boku a vás nyní žádáme, abyste se povznesli, probudili a byli vůdci, protože vy všichni jste vůdci – milujte se navzájem.

V ne příliš vzdálené budoucnosti uvolníme také mocné světlo Kvantové Bohyně. Je také připraveno ve fyzické osobě - ženě. Budování jejího světla probíhá už pět let a v ne příliš vzdálené budoucnosti také budete seznámeni s její energií. Je to fyzická lidská bytost. Až jí tato energie osloví, věříme, že ucítí vibrace a všechny vás nyní žádáme, abyste zvětšili svou lásku, rozšířili své světlo pro tuto sestru na cestě, aby mohly být odstraněny všechny překážky, aby Kvantový Bůh mohl přijít a také být s ní, a tím projevit přítomnost Trojné Bohyně a Trojného Boha, Kvantové Bohyně a Kvantového Boha, pevně ukotvené ve všech vašich hlavních a vedlejších čakrách.

Toto božské světlo, vzácní, je zesílením původních stezek, po kterých kráčeli Bohové a Bohyně. Všichni jste Bohyní nebo Bohem, knězem nebo kněžkou, podle toho, s čím rezonujete, ale tuto ohromnou slavnost jsme nyní svolali proto, abychom se ujistili, že tyto energie jsou přechovávány v nejčistších srdcích, ochotných podpořit mřížky, spolupracovat jako mocná forma a síla božského světla a lásky.

Teď, když jsme vám sdělili tuto informaci, žádáme vás, abyste otevřeli svůj vnitřní svět a přijali přicházející posilující pulsace a voláme sestru Trojné Bohyně, která je její ochránkyní, milovaná sestro, otevři brány moci/síly ve svém těle.  

Vy všechny ženy, které posloucháte, Bohyně, otevřete svou sakrální čakru, protože teď Trojná Bohyně začíná nalévat svatou vodu života do vaší sakrální čakry. Vy všichni muži, kteří nás právě slyšíte, vy jste Bohové; otevřete vaše základní čakry, abyste přijali mocné pulsace přicházející z Matky Země.

Bohyně, otevřete své třetí oko, Bohové, otevřete vaši korunní čakru; zhluboka se nadechněte a vydechněte, protože teď vám začneme předávat energii, kterou jste nikdy předtím nezažili, energie, které teď odstraní peněžní matrici starého světa, matrici, která připoutala lidi k falešným dogmatům a strachům spojeným s touto energií.

Zhluboka se nadechněte a zhluboka vydechněte, a teď vás všechny žádám, abyste dále vyzařovali bezpodmínečnou lásku jeden druhému a vyživovali mocnou krystalickou tekutou mřížku principů partnerství. Chceme, abyste propojili svá srdce, své ruce, svou mysl a otevřeli se duchu a přijali jeden druhého.

Aby mohla plně vstoupit do své síly a aby se mohlo uskutečnit jejich setkání, pokračujte, prosím, v otevírání svých čaker a vyzařování bezpodmínečné lásky jeden druhému....

 

Jejich znovusjednocení přinese velmi mnoho nových a krásných energií všem.... Vaše spolupráce je při tom nesmírně důležitá. Je důležité, abychom na to svět připravili, aby to tentokrát dopadlo jinak – tak jak má. Aby už nedošlo k nepochopení a aby se „historie“ neopakovala.... Nejsou tu proto, aby sami zachránili svět. Jsou tu, aby Sloužili Světu i Lidem a aby POMOHLI při vzestupu planety a celého lidstva a tím vlastně i Univerza. Nejsou tu v roli Mesiášů, ale jako spolutvůrci a součást Celku, Krista, Jednoho Bytí.

 

Děkuji,

 

 

Vaše Posvátné Srdce M.

 

 

Pro www.posvatnesrdce.cz Marie Kuchařová