Přechod Venuše přes Slunce 6. června 2012

03.06.2012 22:43

Po prstencovém zatmění Slunce 20. května 212 nás čeká další zajímavý nebeský úkaz - 6. června 2012 budeme moci pozorovat Přechod Venuše přes Slunce. Tento úkaz patří do série jediných dvou přechodů 21. století (první z nich se odehrál 8. června 2004 a u nás jsme jej mohli spatřit v celém průběhu). K dalšímu transitu Venuše dojde až v letech 2117 a 2125.  Nyní spatříme jen poslední čtvrtinu úkazu v časných ranních hodinách po východu Slunce. To bude vycházet (pro Prahu) ve 4 hodiny 54 minut letního času a 4. kontakt (okamžik úplného výstupu Venuše před slunečním kotoučem) nastane v 6 hodin 55 minut (ve výšce kolem 16° nad obzorem). Venuše bude sluneční kotouč opouštět z pravého horního okraje. Z téměř 7 hodin tohoto transitu se v České republice poslední dvě hodiny úkazu odehrají nad obzorem. Úkaz se dá klasifikovat jako druh zatmění, neboť přes sluneční kotouč přechází neprůsvitný kruhový objekt, který ovšem oproti Měsíci ani zdaleka Slunce nezakryje. Na obloze přes bezpečný filtr spatříme na slunečním kotouči malý temný kotouček, jehož úhlový průměr je přibližně 30x menší než sluneční. (Zdroj informací: https://www.astro.cz)

 

Planeta Venuše je nejčastěji spojována s vibrací Lásky. Archetypem je Afrodité – starověká řecká Bohyně lásky, milosti, krásy a sexuality. Vyznačuje se také schopností přitahovat hojnost. Afrodita ve své původní podstatě znamená božskou lásku. V mystickém smyslu je nebeskou Pannou Sofií čili božskou moudrostí.

 Planeta Venuše byla středem pozornosti i u starověkých Mayů. Podle jejich výpočtů se přesně 13. srpna 3113 před Kristovým narozením objevil na zemském horizontu nový účastník vesmírné hry Venuše, kterou starověké národy pokládaly za dvojče naší Země.  Z pohledu mayské astronomie představuje posledních 5200 let dobu, kdy byla na horizontu jako Jitřenka či Večernice patrná planeta Venuše. Ta ale 21.12.2012  z našeho zorného pole zmizí a objeví se Plejády, což  údajně znamená počátek nového cyklu.

Mayové znali Venušin rytmus velmi přesně, její koloběh byl pokládán za vynikající vodítko pro dokonalé načasování různých aktivit. Venuše byla u Mayů svou symbolikou spojována s mužským bohem Kukulcanem (u Aztéků Quetzalcoatlem – Opeřeným hadem – podle tradice to byl velký duchovní vůdce, který je uznáván jako jeden z největších avatarů lidstva).  Fáze Venuše vnímali Mayové jako symboly procesu smrti a znovuzrození.

Když Venuše přechází přes Slunce, katalyzuje probuzení naší podstaty, kterou je Láska. 6.6.2012 proto všichni máme výjimečnou příležitost naladit se znovu na svou božskou duši. Během konjunkce Venuše se Sluncem můžeme přijímat zároveň lásku od Bohyně-Nebeské Matky a Boha-Nebeského Otce. Není na tom nic složitého. Stačí pouhý záměr a touha po spojení se se svou podstatou.  Usedněte do meditace, několikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte, uvolněte své tělo a požádejte ho, aby o sobě po dobu potřebnou k meditaci nedávalo vědět, poproste své Vyšší Já, aby přišlo a bylo s Vámi po celou dobu sezení. V duchu proneste následující slova: “Jsem připraven/a a ochotna přijmout všechnu lásku, kterou ke mně chová Bůh/Bohyně/Vše Co Je a kterou jsem si dosud nedovolil/a pocítit.”  A potom se pomalu a zhluboka nadechněte a otevřete se přijímání lásky, dýchejte a přijímejte …, dokud proudění lásky neustane.  Dejte tomu veškerý potřebný čas a potom pomalu otevřete oči a uchovejte si pocit, že jste velmi, velmi milováni a pokuste si udržet tento pocit i poté, co se začnete věnovat běžným činnostem. Neustále si připomínejte, že vás Bůh/Bohyně/Vše Co Je, všichni lidé, vaše pravé Já, vaši průvodci a přátelé z vyšších dimenzí milují. Dovolte si přijímat jejich lásku.

Dle poselství Arch. Michaela (channeling prostřednictvím Celia Fenn) dojde během přechodu Venuše přes Slunce dojde “k přenosu Venušiných Světelných Kódů Krásy a Harmonie do Centrální Mřížky Nové Země, které umožní plné probuzení a projevení se energie Lásky v probuzených lidech a v těch, jejichž srdce jsou otevřena, aby mohla obdržet tuto energii.”

Jak bylo již zmíněno, při přechodu Venuše přes sluneční kotouč dochází k částečnému zatmění – energie Venuše a Slunce budou po tuto dobu přicházet k Zemi promíchány a jakmile proniknou do elektromagnetického pole Země, zapletou energie lásky a jednoty do celého vědomí planety a tím také i do srdcí všech lidí žijících na Zemi!

Naší podstatou je Bezpodmínečná, nekonečná láska, z tohoto Zdroje jsme přišli a tam se každý dříve nebo později navrátíme. Jsou dny, kdy je brána do Království, pootevřena více než kdy jindy. Takovým dnem je 6. červen 2012. Proč jej tedy nevyužít k znovunapojení se na své Pravé Světlo?

S láskou,

Sofie

 

Článek je k volnému využití, pokud je uveden zdroj: https://www.novoucestou.cz/

Více info také na : (www.lunarplanner.com)