Pokyny pro Strážce

03.09.2010 17:52

STRÁŽCI

Strážci jsou zásadní součástí každé Aktivace Bran 11:11. Bez ohledu na to, co se stane v průběhu Aktivace, Strážci jsou podstatnější než aktivity v centru.

Při každé Aktivaci uvidíte některé silné bytosti stojící mimo kruh našeho posvátného prostoru. Tito Strážci jsou zde, aby sloužili jako stabilizační jednotka pro vytvoření Jednoty. Jsou zde proto, aby ukotvovali Větší Realitu a chránili posvátnost našeho shromáždění. Důležitost Strážců nepřeháníme. Strážci přináší stabilní, vysoce převyšující energetické pole.

Počet Strážců závisí na velikosti vaší skupiny. Byly časy, kdy všichni v Master Cylindru byli Strážci nebo kdy jsme jich měli jen pár. Při Master Cylinderu se nyní snažíme mít minimálně 11 Strážců od začátku až do konce. (Samozřejmě to nejsou stejní lidé po celou dobu; vzájemně se střídají v průběhu ceremoniálu.) I když máme malé přestávky, Strážci zůstávají na svých místech.

Pokud máte velmi malou Ukotvovací Skupinu, můžete se vzdát fyzických Strážců nebo se můžete střídat na pozici jediného Strážce. Také, pokud je někdo, kdo se fyzicky nemůže účastnit tanců nebo stát dlouhou dobu, může sedět na židli a sloužit jako Strážce. Ale vždy je ochrana silnější, pokud Strážce stojí, je-li to ovšem možné. Také můžete použít kámen nebo sošku Budhy a požádat je, aby byli vaším Strážcem. Pokud budete venku, můžete o totéž požádat blízký strom.

Pokud chcete sloužit jako Strážce, zjistíte, že potřebujete velikou oddanost a soustředěnost. Strážci jsou ztělesněním čisté energie spíše než individuálními lidmi. Když se stanete Strážcem, je čas odložit svou osobnost a být čistou, neutrální energií. Masivní množství energie se bude vlévat do vašeho fyzického těla, takže určitě nezapomeňte provést rituál „GO“ než přejdete na svou pozici.

Použijte své ruce k jemnému směřování energie s použitím jakékoli posvátné mudry / pozice o které cítíte, že je správná. Můžete měnit pozici svých paží kdykoli cítíte, že je to vhodné, ale prosím, dělejte to VELMI pomalu a v souladu s energiemi. Zejména v průběhu Posvátných Tanců bude jakýkoli prudký pohyb Strážců silně pocítěn a mohl by celý proces narušit.

Důležitá poznámky:

Strážci nikdy nemluví! Pokud potřebují komunikovat, pak komunikují svýma očima či srdci nebo velmi, velmi jemnými pohyby.

Strážci mají vždy otevřené oči.

Jakmile zaujmete pozici Strážce, musíte v ní zůstat až do okamžiku, kdy budete nahrazen jinou osobou. Pokud potřebujete být vystřídán, ukažte znamení pro výměnu Strážců - Diamant Neviděného.

Prosím, nezapomeňte předem vysvětlit své skupině, co toto znamení znamená. Jeden ze Strážců potřebuje být vystřídán pokaždé, když toto znamení ukáže, jinak bude vyčerpán!

Strážci musí být vždy zcela bdělí a sladění se všemi dalšími Strážci jako JEDNA BYTOST. Vždy by mezi Strážci měly být rozestupy. Tyto rozestupy můžete tiše přizpůsobit kdykoli je to nutné.

Strážci se zcela soustředí na udržení posvátného prostoru pro Aktivační Ceremoniál. Nikdy neodvracejí pozornost k ničemu mimo kruh. Takže pokud se vyskytnou nějaké problémy jako příchod neočekávaných osob, problémy s hudbou nebo náhlý příval deště, Strážci se stále soustředí, ať se děje, co se děje.

Dobrým příkladem je úplně první provádění nejposvátnějšího tance zrození Bytí Většího Centrálního Slunce při našem Shromáždění na Tahiti v roce 1994. Připotácel se opilý Tahiťan a začal obtěžovat Strážce tím, že je šimral větvičkami na obličejích. Všichni Strážci udrželi své soustředění a zůstali stát jako Jedna Bytost. V takových případech je dobré nechat jednu osobu mimo kruh, aby řešila případné problémy – někoho, kdo si poradí s neočekávaným.

Být Strážcem je úžasný zážitek. Stanete se nekonečným a získáte úžasný celkový přehled o dění. Tato pozice je velmi žádaná a pokud sloužíte jako Strážce, můžete očekávat kvantový skok vědomí. Každý ve vaší skupině by měl být alespoň jednou Strážcem.

 

Umístění Strážců

Než začne váš Ceremoniál Aktivace 9. Brány, umístěte své Strážce na jejich pozice. Jakmile jsou ve větším kruhu, všichni provedou rituál GO, aby se zcela uzemnili ve svých pozicích. Dále se vzájemně sladí jako Jedna Bytost a otevřou společně Jedno Srdce. Pak mohou rukama zaujmout jakoukoli pozici u které ucítí, že je vhodná, pohodlná a udrží čistotu energií. Všichni Strážci nemusí mít ruce ve stejné pozici, i když se to často stane naprosto přirozeně.

Je důležité, aby Strážci drželi energie ryzí a čisté. NENÍ vhodné používat magické symboly, posvátnou geometrii pomocí prstů či paží nebo používat Reiki symboly, když slouží jako Strážci.

Jakmile se energie v průběhu Aktivace posunou, mohou vaši Strážci pocítit volání jemně přesunout své pozice na místa, kde jsou energie nejsilnější. Musí se tak stát velmi pomalu, aby nenarušili ceremoniál. Také pohyby rukou mohou v průběhu ceremoniálu měnit, pokud to udělají velmi pomalu a přiměřeně.

 

Výměna Strážců

Než začnete svůj Aktivační Ceremoniál, musíte všem lidem vysvětlit, jak vystřídat Strážce. Kdykoli potřebuje Strážce vystřídat, přesune ruce do pozice Diamantu Neviděného – před svým srdcem, palce dolů a dlaně ven. (Palce a ukazováčky se dotýkají.)

Celá skupina musí stále sledovat Strážce a kdykoli Strážce utvoří znamení, že potřebuje být vystřídán, někdo ho musí na jeho místě zastoupit. To se samozřejmě nemůže stát, pokud jste uprostřed Posvátného Tance.

Při výměně se střídající osoba postaví před strážce a provede rituál GO. Pak také vytvoří Diamant Neviděného a spojí jej s Diamantem Strážce. Pak se jako Jeden otočí ve směru hodinových ručiček, dokud nový Strážce nestojí čelem ke kruhu. Původní Strážce provede nepatrnou úklonu novému a pomalu odejde.

Někdy Strážci budou potřebovat výměnu a neuvědomí si to. Je to proto, že jsou zachyceni v energiích. Pokud si všimnete Strážce, který má strnulý pohled a zcela ztuhl v jedné pozici, houpe se dopředu a dozadu a je duchem nepřítomný, musíte jej nahradit ať chce nebo ne. 

POKUD STRÁŽCE UPADNE, nepanikařte. Někdy, když jsou energie silné, se to stává. (Na Master Cylinderech jsme na to zvyklí.) Jednoduše vyšlete potichu někoho, kdo ho nahradí a někoho, kdo Strážce odvede mimo kruh.

Když jsou energie super intenzivní nebo když jsou podmínky náročné, mohou Strážci potřebovat častější výměnu. V průběhu prvních dvou nocí při Aktivaci První Brány museli být Strážci střídáni každých patnáct minut.


Příběh Strážce Druhé Brány

Zde je příběh z Aktivace Druhé Brány v Ekvádoru:

Náš ceremoniál trval od východu do západu slunce a konal se na velké zarostlé louce na úpatí kráteru sopky Pululahua. Právě jsme skončili Posvátný Tanec a už byl téměř čas na oběd a já už nechtěl začínat žádné další aktivity než se najíme.

Seděli jsme na trávě v malých skupinkách a čekali jsme než přivezou jídlo. Všichni až na Strážce, kteří stáli na svých pozicích a udržovali energii ve velkém prázdném kruhu na louce. Zatímco jsme čekali na oběd, někteří pocítili volání připojit se ke Strážcům, tak jsme zaujali pozice v rozestupech mezi Strážci.

Jakmile jsme se postavili, všimli jsme si, jak obrovsky mocná energie je. Byla příliš silná než abychom opustili svůj post Strážců a říkali cokoli zbytku skupiny. Ačkoli nikdo nic neřekl, pomalu toto volání pociťovali stále další a další a jeden po druhém přicházeli do kruhu, aby se stali Strážci, Brzy se polovina skupiny stala Strážci! Nikdo nic neříkal; lidé jen pocítili energii a přišli. Druhá polovina naší skupiny zůstala sedět na trávě, povídala si mezi sebou a čekala na oběd.

Poté přišla nejúžasnější energie a ukotvila se uprostřed našeho kruhu a my všichni Strážci jsme věděli, že energie Druhé Brány je tu! Později mnoho z nás konstatovalo, že to bylo nejsilnější částí ceremoniálu. A polovina naší skupiny to zmeškala, protože nic nebylo „ohlášeno“.

Tento příběh můžete sdílet se svou Ukotvovací Skupinou, protože je to velmi dobrá lekce v tom, jak důležité je zůstat bdělí v průběhu celé Aktivace 9. Brány. Buďte připraveni na neočekávané po celou dobu. Zůstaňte soustředění na účel vašeho setkání v každý okamžik. Buďte připraveni vystoupit z mapy známých zkušeností v kterémkoli okamžiku. Někdy přijdou nejlepší chvíle tehdy, když je vůbec neočekáváte!

 

 

Kompletní článek včetně ilustračních fotografií naleznete na www.nvisible.com

Pro www.nvisible.com a www.channeling.wbs.cz přeložila Marie Kuchařová (www.sacredheart.cz). Kopírování a reprodukce tohoto článku povoluji pouze k nekomerčním účelům, a to za podmínek, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této “Poznámky” a to včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky. M.K.