Pojmy a "Co se jinam nevešlo", ale co sem jistě patří

16.10.2010 14:27

Pojmy 

Ještě zbývá doladit pár „nejasností“, které se poslední dobou objevily. Už jsem v některém z minulých článků trochu lamentovala nad nedokonalostí některých výrazů. Možná je to jen moje nedostatečná slovní zásoba. Pojďme tedy obecně vysvětlit některé pojmy nebo řekněme dualitní rozpory:

 

Světlo x Temnota:

Světlo o kterém hovoříme není jen zástupce dne a když mluvíme o Světle a jeho důležitosti, nechceme říct, že noc nebo tma je špatná. Miluji noc i tmu. Mnohdy je toho v noci „vidět“ víc než při denním světle!!! Světlem se spíš myslí Poznání, Osvícení, Zasvěcení, jednání z Plného Vědomí – ničím nezakryté, neskrývané, čisté...

Temnotou se myslí nevědomost a pocity z ní pramenící – strach, nenávist a jejich modifikace.

Lightworkerům (Pracovníkům Světla, Světlonošům) nejde o vymýcení tmy. Nechceme s nikým „bojovat“. Chceme jen osvítit cestu, dát ostatním možnost UVIDĚT a rozhodnout se. A nemusí nutně být čistě „jangoví“. (I jang má v sobě jin.) Naopak, jde nám o spolupráci. Jang nemůže být bez jinu a naopak. Má to jedinou mez – nechceme a nemůžeme dopustit, aby naopak převládl jin. Jde nám o rovnováhu a překročení duality. Všichni jsou vítáni. Pokud jdeme stejným směrem. Pokud jsme ochotni tvořit ve společném zájmu – Lásce.

 

Nahoře x Dole; Vyšší x Nižší

Vyšší Já a Vyšší stupeň znalostí berte trochu „s rezervou“. Prostě se jedná o posun a zatím nemáme lepší výraz jak vystihnout něco, co je posunem na další (řekněme, že lepší) level.

Čakry jsou také rozdělovány jako spodní a horní a rozhodně se tím nemyslí, že by spodní byly horší nebo méněcené. Miluji své čakry – všechny - nejvíc momentálně druhou, čtvrtou a sedmou, ale už ty ostatní mám také moc ráda ;-).

 

Jemněhmotné x Hrubohmotné

Jemnější vibrace nemusí být za každou cenu „lepší“. Zde platí totéž co u předchozích pojmů.

 

A opět ještě jeden citát od Jeshuy:

Když jsem já, Jeshua, žil na Zemi, chtěl jsem vám říci, že duchovnost není o boji mezi Světlem a Temnotou. Ta je o nalezení úrovně vědomí, která přesahuje dobro a zlo. Nalezení místa, ze kterého můžete pochopit a přijmout všechny věci.

 

 

Co se do ostatních příspěvků „nevešlo“

1) Na channeling.wbs jsem si nedávno přečetla jeden komentář, který mě moc pobavil. Pisatel (Petr) napsal: „Co jste tady všichni kouřili? Já to chci taky:-)“ Hodně jsem se nasmála. Musím říct, že jeho komentář chápu. Možná kdybych na některé z našich stránek zabrouzdala před pěti lety, napadlo by mě totéž. Mám jednu odpověď. Asi si jí nepřečte on, ale nevadí. Je to opět citát. Tentokrát z knihy „Záhadný rukopis“ od Thierry Maugenesta:

- Takže vy věříte jen rozumným věcem, Donovane?

- Ano, ve svých románech si vymýšlím jen proto, abych spolu se svými čtenáři unikl šedivému životu bez tajemství.

Thomas Harvey se teď obrátí ke kameře a znovu hovoří k televizním divákům:

- Ti z vás, kdo uvažují stejně jako Donovan Otey, nepochybně zapomněli, že všichni obíháme rychlostí nejméně sto tisíc kilometrů za hodinu okolo velké hvězdy, která se otáčí okolo středu Mléčné dráhy, jež se zas pohybuje směrem k sousedním galaxiím, mířícím k lokální galaktické hvězdokupě, která je přitahována novou soustavou masivních galaxií zvanou Velký atraktor, a to vše ve vesmíru, který vcelku neznáme. Je nekonečný? To je nepředstavitelné. Anebo je spíš konečný, omezený nějakou hypotetickou hranicí? To je těžko pochopitelné. A co říct o Čase, o němž si myslíte, že jej znáte, když sledujete ručičky na svých hodinkách? Vzpomeňte si, že na začátku minulého století dokázala kvantová teorie, že v nesmírně malém měřítku jsou čas a prostor jen iluze a že táž částice se může docela dobře nacházet ve stejném okamžiku na dvou různých místech. Takže zatímco se váš život odbývá v iracionálnu a fantasknu, vy sami věříte jen tomu, co je rozumné.

Nato se moderátor znovu obrátí na Donovana Oteye:

- Představte si, že do tohoto televizního studia slétne anděl, usedne vedle vás a pošeptá vám do ucha klíč k těm největším mystériím vesmíru. Dozvíte se tak, proč existuje spíš Bytí než Nicota a jaký je skutečný cíl existence. Myslíte si, že tuto teorii budete považovat spíše za rozumnou a dokonale racionální? Můžete přísahat, že vás to odhalení nepřekvapí a že nepředčí představivost těch nejodvážnějších fikcí, které jste už napsal? Věřte mi, že kdyby vysvětlení velkých tajemství života bylo zcela racionální, bylo by už dávno podáno. Ale právě proto, že je ohromující, nesmyslné, a dokonce nerozumné, tak nikdy nikomu ani nepřišlo na mysl.

Znovu se obrací ke kameře:

- Na závěr bych vás chtěl vyzvat, abyste nikdy nezavrhovali, co překračuje vaše chápání. Příliš často odsoudíme, co nemůžeme posoudit. A vy jste si zvolili naše vysílání právě proto, abyste se zbavili svých iluzí a předsudků. Sejdeme se spolu zase příští týden. Do té doby se pokuste uvažovat o této myšlence Teilharda de Chardin: „Jen fantaskno má šanci být pravdivé.“

 

2) Ať už jste kdekoli četli nebo slyšeli cokoli – ať už od někoho z lidí nebo Nanebevzatých Mistrů, Andělů, Archandělů, třeba i Boha – mějte na paměti, že Nikdo není neomylný a že věci se neustále vyvíjejí!!! Teď jsem si vzpomněla na Jarčinu přednášku o magii druidů – říkala tam, že druidi nikdy nezapisovali svá učení. Nejen proto, aby se jejich učení nedostalo k nepovolaným, ale právě proto, že se věci vyvíjí a když něco napíšete, stane se to jakýmsi dogmatem a přitom to už třeba za měsíc může být jinak!!! A jak zjišťujeme, věci se nejen mění teď a směrem do budoucnosti, ale že máme moc měnit i minulost!!! (Pokud pomineme to, že čas je jen iluze.) V poselstvích a proroctvích se skrývá veliká moudrost, ale jsou tvořeny v minulosti. Jak to opravdu dopadne, záleží jen na nás!!!

 

3) V současné době se nám odkrývají mnohá tajemství, stará učení a také velmi mocné nástroje. Ano, jsem velký optimista. Nicméně nejsem úplně naivní. Zaměřuji se na to pozitivní, ale nesnažím se popřít to, co by se snad dalo označit jako negativní. Nemám strach, ale přesto nějak cítím potřebu upozornit na jednu věc. V minulosti (ach jak lineární) bylo mnohých těchto učení a nástrojů zneužito. Buďme VELMI opatrní s jejich zacházením. A přestože věřím – vlastně jsem o tom přesvědčena - že vše dopadne „dobře“, přesto buďme opatrní i v tom, komu předáváme nejvyšší znalosti!!! Věřím, že je vše již zabezpečeno. Přesto – buďme opatrní. A ještě na jednu věc pozor! Abychom nevyrukovali s některými informacemi veřejně příliš brzy! Všichni víme, jak se to může zvrtnout. Pokud nejsou lidé „připraveni“, může i to největší pozitivum vyvolat strach, paniku a pak třeba i ničivou reakci. Nejde o to něco „zamlčovat“, ale pečlivě vážit, kdy je na co ten pravý okamžik. Říkám – nebojme se, ale buďme opatrní a poslouchejme skutečný hlas svého srdce i vyššího vedení a pokud si s ničím nejsme jistí, požádejme o pomoc.

 

Tak, to už je snad vše. Něco si musím „nechat“ na listopad!!!

 

S Láskou M.  

 

 

Pro www.posvatnesrdce.cz Marie Kuchařová