L.C.: Patagonie - den 3. - úvodní minichannelling a Velký obraz - nejsi sám

10.07.2012 18:46

Úvodní minichanneling

Tento živý channeling Kryona byl podán v Patagonii,

(nejjižnější části Jižní Ameriky),

3. února 2012

 

Zdravím Vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Můj partner vstupuje do napojení velmi jednoduše. Není to až tak těžké. Pokud je pravdou, že Vyšší Já je v každé lidské bytosti a že vzdálenost mezi vaší tělesnou stránkou a vaším Vyšším Já je velmi velmi malá, jen milimetry vzdálenosti, tak odhrnout závoj a být propojený s tím, co nazýváme portálem k Vyššímu Já, je právě to, co Vás zveme udělat při Vaší meditaci. Někteří z Vás ani nevědí, že meditují. Někteří z Vás vůbec nemeditují, ale i přesto přijímáte informace. Já vím, kdo se tu nachází.

Můžete natáhnout a zkrátit čas, můžete udělat to samé, co bylo řečeno Pracovníkům Světla „Procvičujte si čas“. Ale ani jedno nebudete potřebovat, protože na planetě se objevuje nové paradigma. Zachytávání moudrosti, zachytávání toho, co už ve vašem nitru je. Zachytávání vědomostí, které jste se už naučili, a teď jsou už ve vašem nitru. Tato pozvánka je pro staré duše, aby zachytili to, co už vědí.

Chci se zeptat na otázku. Chci, aby posluchači věděli, že jsme na lodi, která je v pohybu, a že cestujeme. Pluli jsme už kolem nejkrásnějších neposkvrněných míst, jaká tato Země má. Tady okolo Hornu jsou některá místa neobyvatelná. Možná už se nikdy nepřiblížíte k Antarktidě tak, jako teď. A někteří z Vás zachytili tuto majestátnost.

A po dobu tohoto procesu jsme ponechali počasí takové, abyste mohli obdivovat krásný výhled. Pokud jste si náhodou mysleli, že to byla jen náhoda... Klidně se na to zeptejte kapitána. Kolikrát při takovýchto výletech zažili počasí jako teď? Síla Staré duše. Vaše jméno je na manifestu této lodi. Vesmír věděl, že tu budete. Nacházíme se v channelingu, ti z Vás, kteří jsou se mnou na jedné rovině třetího jazyka, zanechávají za sebou čáru na vodách, jak se tak posouváme, 16 uzlů. Čáru tisíců námořních mil, která obkroužila spodek kontinentu. Je to kvantová síla starých duší, kolektivní energie, která se tu nachází a která dokáže změnit počasí. A tak se i stalo. Abyste mohli jasně vidět to, co je cenné. A když jste tak upřeně na to hleděli... co jste cítili?

Cítili jste se součástí? Anebo bylo to jen něco krásného. Cítili jste se součástí? A odpověď je „Ano, samozřejmě jsme to cítili“. Přistihli jste se přitom, jak děláte fotografie toho stejného záběru stále dokola. A proč byste něco takového dělali? Protože jste součástí. Jste spolu v kvantovém stavu. Hory věděly, že přicházíte. Nejstarší vulkány věděly, že je budete obdivovat. A ve vašem celulárním Já jste to cítili, věděli jste to. I voda se rozjasnila, utišila, abyste mohli mít pohodlnou cestu a dumat nad věcmi, které cítíte.

„Máte dojem, že Váš život je víc než jste očekávali? Co budete s tímto časem dělat?“

Lidé, důvodem tohoto výletu je, abyste cítili svoje propojení s Gaiou. Od začátku jsem hovořil svému partnerovi, že čas, který trávíte sami, je stejně důležitý jako ten trávený na semináři. A že čas, který trávíte s Gaiou, je tak velmi cenný. A když se podíváte na to množství fotografií, v kvantovém stavu můžete rozdmýchat všechno to, co už bylo a stalo se.... když jste pomalu proplouvali kolem nejúžasnějších míst této planety.

Povím Vám, co Vám hory hovořily. Probouzejí se s Vámi! Ony vědí, co děláte s mřížkami, jsou tu už tak dlouho; i když potenciál toho, co se právě stalo, se uskutečnil jen nedávno.

Uvědomění Gaii Vás obklopuje. A říká Vám: Dobrá práce, můj milý člověče, děkuji, že ses přidal a vytvořil to, o čem mnozí ohledně lidské rasy pochybovali.‘

Něco začíná a my jsme to už předtím viděli. A při následující zprávě, kterou nazýváte Channeling, Vám předám trochu historie Planety. Neočekávejte některé věci, které se už teď dějí. Proč se zdá, že se čas zrychluje? A tam, kam jdete, jdete se Svobodnou Volbou. A já se na to už těším.

Vězte, že tento výlet je jiný jako ten, co je vidět jen na fotografiích. Vězte, že je to dobrodružství, když takto ležíte na oceánu jako na koberci a část Vašeho uvědomění a úmyslu krouží okolo tohoto spodku kontinentu. Přiznání, že víte, co se tu děje, když si podáváte ruku s Gaiou.

A tak to je.

Kryon

Lee Carroll, https://www.kryon.com/ - MP3 nahrávka

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do slovenštiny přeložila Zuzana Blyšťanová (https://www.transformace.info/). Jazykovou úpravu slovenštiny provedla Jelka M. Ze slovenštiny do češtiny přeložila Šárka M. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

‘Velký Obraz - Ty Nejsi Sám - 2‘
Tento živý channeling Kryona byl podán v Patagonii,

(nejjižnější části Jižní Ameriky),

3. února 2012


Opět Vás zdravíme, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

A jak jsme už předtím říkali, magnetismus se mění. Ne jen tak zlehka. Ne tak, jak si myslí Vaši vědci. Je to vážná změna. Je to konec , který byste mohli nazvat „koncem dobrodružství“. A je to začátek toho, co bychom My nazvali, „Velké Dobrodružství“.


Dnešní poselství pro Vás nebude zkouškou vytrvalosti. Budeme však odevzdávat množství informací. Některé jste už slyšeli, některé ještě ne. Můj partner takto přináší zprávy už 22 let. Tak jako teď, když tu takto spolu sedíme. A hovoříme o potenciálech...


Rád bych Vám opět odevzdal informace o historii Země. Historii lidstva. Ve velmi jednoduché formě. Ne komplexně, ale tak, abyste ji mohli vidět v hotové a zkrácené formě. A pochopit…


Všechno se začalo před 13-ti miliardami let. Můj partner Vám dnes pověděl, že Jeskyně Stvoření existovala v čase, kdy byla stvořena Země. Je to kvantový moment. On tam byl, Vy jste tam byli, já jsem tam byl. Sledovali jsme formování Země a viděli jsme existenci potenciálů.


A tu, drazí, je informace, kterou opravdu potřebujete vědět: Neseděli jste jen tak se založenýma rukama a nepozorovali tuto planetu, jak se vyvíjí! Jak Vám to vysvětlit...


Nezdá se Vám zvláštní, že to vypadá tak, jako kdyby byli všechny lidské civilizace v poslední sekundě této existence? Všechny ty miliardy let a vývoj života na Zemi, který mnohokrát začal a skončil a začal… nezdá se Vám zvláštní, že jste se právě ocitli v jejím možná úplně posledním momentu? Nepřipisujete tomu žádný význam - takto se to jednoduše stalo. No a my to nazýváme synchronizace. Abyste tuto informaci pochopili, musím Vám povědět Příběh o Stvoření.


Neseděli jste jen tak se založenýma rukama a nepozorovali tuto planetu, jak se vyvíjí. Každý jeden z Vás se účastnil, ale každý jinde. Toto není první planeta, na které jste byli. Ale to už víte, že? Víte to. Přece jen, není to ve Vaší Akáši. Protože kronika Akáša je založena jen na Zemi. Tak jako intuice. A to, co byste dostali od svého Vyššího Já. A není to ve vaší DNA. Vaše DNA je založena na Zemi, je to Zemská DNA. S jedním rozdílem. A tu se opět dostáváme k Příběhu o Stvoření.


Vezmu Vás 4 miliardy let nazpět. Nacházíte se ještě stále v této galaxii. Nehledejte mimo této galaxie nic, co má něco společné s tím, co jste kdykoliv předtím byli. Každá galaxie má vlastní duchovní plán. A to ovlivňuje fyzikální zákony v dané galaxii. Proto se zdá, že vědci vidí jiné zákony fyziky ve vesmíru. A nerozumějí tomu... Zůstaňte ve své galaxii.


Nechejte se vzít na planetu, která prožívá to, co jste prožívali Vy před čtyřmi miliardami let. Vaše planeta se tehdy ještě pouze ochlazovala, život, jak ho znáte, ještě nezačal, ale semínka tam už byly. A to bylo všechno. Je to jiné, jak to znáte teď, že? A na další planetě byla skupina sofistikovaných lidských bytostí, byli lidští, humanoidní. Vypadají tak, jak jste vypadali Vy před čtyřmi miliardami let a překonali změnu, udělali Posun. Jako jediná planeta měli Svobodu Volby. A prošli přeměnou. Exponenciálně se změnili. A trvalo jim to jen tisíc let, přejít z tělesné formy na Vzestoupenou formu. Jen tisíc let. A stali se kvantovými. Život byl božský a jinak definovaný. Všechno se změnilo. Oni neumírali.


A podle plánu, v jistém daném čase, měli zasít život na jiné planetě. Zasít z jejich vědomostmi o Světle, o Temnotě a o tom, co je Božské. Tak i udělali. Udělali to na planetě, která je daleko od Vaší, na planetě v konstelaci Sedmi Sester. Plejády. A tam se to stalo, začátek Plejádské civilizace. Takto začali Plejáďané. A o milióny let později tu byl humanoid, který se posouvá k vlastnímu vzestupu...


Popisuji Vám historii galaxie, ne historii Života. Historii Božstva. Všichni jsou ovlivnění Centrem, v kvantovém stavu jsou všichni propleteni, všichni se Svobodou Volby.


A když se vrátíme zpět na tu planetu, 3 - 4 miliardy let nazpět, a ty se jich zeptáš: „Jaký je Váš příběh stvoření?“ začali by Vám vyprávět o jiné, další konstelaci...


Lidé se začali formovat na lidi se současnou podobou před sto tisíci lety. No a to je jen, to je jen včera! A tu bych Vám chtěl říci: „Ti, kteří Vás před sto tisíci lety přišli pomoci zasít, byli Plejáďané, kteří přešli do vyššího stavu, změnili svoje vědomí a stali se kvantovými, se svobodnou volbou. A to je to, co máte ve svojí DNA.“


Co je to vlastně ve Vaší DNA? Jsou to Plejáďané, jsou to ti před nimi a též i ti, co byli před nimi... Ale nemůžete si to pamatovat, protože je to jinak nastavené. Systém je nastavený tak, aby se paměť z Akáši ve Vaší DNA vztahovala jen na planetu Zemi. Ale božská paměť Vás vezme na úplný začátek, kde Systémy, jeden za druhým, vytvořili to, co dnes vidíte v božskosti vesmíru. Kdo jsou to?


Jsou to Vaši rodiče, Božští rodiče. Božské Semeno ve Vás. A navštěvují Vás. Nejsou to jen Plejáďané, pocházejí ze všemožných míst v galaxii. A stráží Vás, dávají na Vás pozor, drží Vás v bezpečí. A určitě byste to nechtěli změnit. Tento vesmír je plný života, jste obklopeni božskými bytostmi, které na Vás dávají pozor. A takto to bude pokračovat až do té doby, než se tato planeta Svobodné Volby, jediná svého druhu v tomto momentě, rozhodne.


Stojíte před rozhodnutím týkajícím se Vašeho vědomí. Oni všichni to vědí, protože tím už všichni prošli. A dobře si to pamatují. Och, drazí, vědomí dokáže být tak nízké. Doteď jste mohli vidět, že se mění jen velmi pomalu. Ale za chvíli se bude měnit rychle. Nebude to trvat generace. Uvidíte změny v reálném čase, lidé nebudou muset čekat na to, než se změny projeví u jejich dětí a dětí jejich dětí. Myslíte si, že věda se mění rychle? Tak pozorujte, jak rychle se mění povědomí. Stará energie na planetě bude bojovat z posledních sil. Mnozí si vyberou možnost opustit planetu, co znamená zemřít. Je nemožné překročit most uvědomění. Až Zem přestoupí na novou energii, stará energie už nebude přijatelná.


Lidské zvyky a způsoby a všechno to, co jste se za poslední století naučili, velmi posunulo. Vidíte to, že? Kolik z Vás řeklo: „No a po obědě půjdeme obětovat pannu k sopce.” Smějete se a povíte: „To je něco, co se dělalo už velmi dávno!” Ne, není, je to něco, co jste dělali ještě včera. Ale dnes to už neděláte, že? Jak to vidíte teď? Barbarské? Nelidské? Mimo integritu člověka? Neakceptovatelné… Přijde čas, kdy se podíváte na tuto planetu a války budete vnímat přesně takto. Myšlenka zabít jinou osobu: barbarská! Nepřípustná! Něco, co byl jen starý, dávný zvyk. A tam spějeme. Jste na prahu a v bodu zlomu, kdy zažijete kvantovou renesanci. Je těžké vysvětlit to.


Lidským bytostem chybí něco, něco vnitřní, něco, co by tam mělo být, ale vy si to ani neuvědomujete. Chci Vám něco vyjasnit.


Ti, kteří dobře znají království zvířat, žasnou nad tím, co se nazývá instinktem. Když se na prérii narodí zvíře, telátko, co právě vyšlo ze své matky, za pár hodin už běží se stádem, instinktivně ví, kdo jsou jeho nepřátelé, které rostlinky jsou jedovaté a kde najde vodu.


Nezdá se Vám to zajímavé? Že lidé mají děti a ty se musí naučit všechno úplně od nuly? Jak jíst. Jak v rukou držet předměty. Jak přežít. Co je nebezpečné a co ne. Jazyk, řeč. Přijdou na svět s ničím. A toto celé se začíná znovu při narození každého jednoho dítěte.


Vy si to vysvětlujete komplikovaností lidského mozku, který je vícerozměrný. Ale tak to není! Protože ještě nejste připravení na to, aby to bylo tak, jak má. A to je to, co se právě mění. Chci, abyste si spolu se mnou představili toto: Dítě se narodí a… ví všechno. Chodí a mluví do dvou let. Má vědomosti, netřeba ho učit. Naučí se číst a naučí se cizí jazyky. Protože má to, co my nazýváme „lidský instinkt.“ Má něco, co si ani neuvědomujete, že Vám patří.


A teď mi povězte, pokud toto je pravda a pokud se toto opravdu stane, můžete si představit, co se stane lidské rase – dojde k exponenciálnímu nárůstu a pokroku. Co se rodič naučil, ovládá a ví, bude předáno dítěti při porodu. Víc než dědictví z Akáši, víc než chemické dědictví, vědomosti a instinkty... A tuto informaci jsme doteď ještě nevzpomněli. Je to kvantový moment. Příběh stvoření.


Viděli jste to na Plejáďanech před sto tisíci lety, protože oni jsou takoví. Oni přes to už přešli. Měli ty samé atributy. Není zajímavé, že všechny příběhy stvoření na této planetě jsou podobné? I ty, které nazýváte doktríny, ty, co nesou duchovní poselství, události a historii lidským bytostem, co vypadali tak jako vy… Ne jako jeskynní předkové, ale jako vy.


V zahradě metafor, kterou naše Planeta Zem je, se podávají vědomosti ohledně polarity. To je to, co udělali Plejáďané všude na celé Zemi. Lemurská energie byla izolovaná a byla první, při které se zastavili. Protože Lemurie byla na ostrově, který přežil ve vyšším stavu a měl čistější formu než všechny ostatní. Ale Plejáďané přišli všude. A dnes se na Vás dívají a vidí ten bod zlomu, přes který sami přešli.


Drazí, toto je popáté, co se o to pokoušíte. V minulosti jste měli už čtyři příležitosti. Ale tentokrát... Potenciál ukazuje, že tentokrát Vám to vyjde.


Píše se rok 2012, slaďujete se s galaktickými seskupeními, dávnými předpověďmi o tomto momentu, a tu jste, na tomto začátku.

Někteří se ptají: „Co to bude za budoucnost, jaká věda náš čeká? Pokud je toto pravda, co můžeme očekávat?”


Chci, abyste se podívali zpět na Vaše prarodiče, jak byste jim vysvětlili internet, když nemají představu o tom, co je počítač? Jak vysvětlíte super rychlé auto někomu, kdo ještě nevynalezl kolo? Já Vám nedokáži vysvětlit to, co přijde. Protože Vám chybí představa toho, co Vás čeká mezi Teď a „Tím“.


Představte si, že událost, která nastane na jednom místě, se uskuteční zároveň všude. Dokážete si představit kvantový instinkt - co se naučí jeden člověk, vědí zároveň a v jednom okamžiku všichni? A když si dokážete představit takovouto realitu, máte tu příklad toho, co přichází.


Nemění to nic na Volbě. Mění to vědomosti. Přichází čas, kdy fyzika a věda splynou v uvědomění a uvědomíte si, že to, co Vám Stvořitel dal, je už v hotové a zkrácené formě, není to ve stavu, který ještě musí být přezkoumaný vědci. Je to jednotné a perfektně to zapadá do skládačky. A to se může stát za tisíc let a to se stane do tisíce let. Tak, jak se to stalo Plejáďanům. Tak, jak se to stalo těm, co je zaseli a i těm, co, zaseli je... Zem na Vás čekala. Jeskyně Stvoření i krystaly byly připravené pro Vás. Byl tam Potenciál každého života.


A kdo byli ti, co zaseli Vás a ty před Vámi a ty před těmito? Jsou to… Vy! Neseděli jste jen tak a nepozorovali, jak se tvoří Zem. Byli jste zaneprázdněni na jiných planetách tou prací, kterou děláte tu. Vzpomínky na to ale neexistují, jen potenciál. Jen určitá energie ve Vás, která Vám říká: „Ano, je to možné.“


Ti, co sedí tu v této místnosti, poslouchají můj hlas, čtou moje slova, tímto předtím už prošli. A takto, drahý člověče, to dnes ukončíme.


Pravím ti tato slova, sedíš na tom správném místě. Sedíš vedle těch, kteří prošli tím samým jako ty. Je čas na rozuzlení bezvýznamných lidských problémů. Na ukončení přešlapování na místě ve fyzických bolestech. Na nejistotu v lidském myšlení. Tyto věci Vám nebudou pomáhat!


Ocitli jste se v bodě zlomu, pro některé velmi pomalu... Jednoho dne se na něj bude vzpomínat jako na den renesance planety Země. A vy jste na jeho úplném začátku.


Vezmu Vás dopředu... Sto let, dvě stě... Sedíme spolu v místnosti a vy vypadáte jinak. Věci se velmi změnili. Ale vy tu budete. Protože to je to, co stále děláte.


A jistý člověk mi řekne: „Ale když já nevím, kolik životů mi ještě zůstalo?” (Kryon se směje). Měli byste se raději zeptat: „Kolik planet „Zemí“ mi ještě zůstalo? Kolikrát to ještě dokážete?Podstatou je zvyšování vibrací galaxie naplněné planetami, které mají možnost Volby. Dokud si nezvolí sebe samých a vlastní Vzestup a předávání této energie dále. A vy uděláte to samé.


Právě teď se začíná život na jiné planetě, další Jeskyně Stvoření se formuje a připravuje... Pro Vás, pro Váš příchod. Je to systém, a je krásný.

Stojíte tu v bodě změny. Odejděte odtud s porozuměním pro vážnost této doby. Dávejte pozor na změny na nebi, protože byli předpovězené. Nemějte strach ze změn, které jsou před Vámi. Nikdy nejste sami. Nikdy.


A tak to je.

Kryon

 

 

Lee Carroll, https://www.kryon.com/ - MP3 záznam

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do slovenštiny přeložila Zuzana Blyšťanová (https://www.transformace.info/). Jazykovou úpravu slovenštiny provedla Danuša (https://www.vzostup.sk/). Ze slovenštiny do češtiny přeložila Šárka M. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.