Otevření hvězdné brány Růže - MM a Archanděl Michael

26.09.2010 21:49

 Otevření hvězdné brány Růže

11:11:11

Energie na listopad 2009

Archanděl Michael prostřednictvím Celie Fenn

Meditace předaná Marií Magdalénou

 

Milovaní pracovníci světla, vstupujete do posvátného okamžiku, jelikož světlo nabývá na intenzitě.

To je okamžik, kdy se hvězdná brána Posvátné Růže začíná otevírat a vy si začínáte uvědomovat kosmický vznik Matrixu (základní hmota) a jeho přípravu k transformaci (přeměně), rozhodujícímu kroku ve vaší současné vývojové etapě.

 

Tento vstup 11:11 je především silný, proto je ve výsledné podobě 11:11:11. Trojitá energie představuje začátek bodu energií Božského Kristova světla. V tuto dobu nastane exploze intenzivního záření a vy začnete aktivovat hvězdnou bránu Růže nebo její vstup jako spojovací bod do kosmického vědomí.

 

Nejdražší, v tomto posledním stadiu vaší přeměny máte aktivovat váš původní dokonalý vzor vaší DNA, vyvážit svou vnitřní mužskou a ženskou energii a aktivovat vaše vnitřní světlo. Máte aktivovat šišinku (podvěsek mozkový) a uvnitř ní nastane proces změny v novou, křišťálovou formu energie a to tak, že můžete přijímat a přenášet vyšší frekvence křišťálového světla.

 

Nyní se začnou rozevírat „okvětní lístky“ Růže uvnitř vašeho energetického pole a začne tvorba zlaté „hvězdné brány“ ve Vaší auře tím, že přímo k sobě vpustíte kosmické světlo „Jednoty“. Jak začnete vyjadřovat uvnitř vaší tělesné energie tento ucelený vzorec krásy, tak také planeta začne přes oblast jižního pólu otevírat hvězdnou bránu.

 

Milovaní, toto je vyvrcholení Mystéria Posvátné Růže a dvojplamene (duchovních dvojčat) a aktivace kódů svatého Grálu. Posvátná růže je symbolem vzestoupeného Kristova vědomí, je v ní posvátná pravda o tom, kdo jsme, a posvátná pravda o procesu vzestupu.

 

Pojďme si vysvětlit tuto cestu. Kód světelného grálu aktivuje uvnitř naší bytosti potenciál nést Zlatý plamen Kristova vědomí. Toto je také symbol Zlatého kalichu. Vy, vy sami, ve svém osvíceném fyzickém těle jste tím „kalichem“, který v sobě nese zlaté a nekonečné světlo posvátného ducha.

 

Posvátný symbol učení vzestoupeného Krista je Růže uvnitř kalichu. Milovaní, Růže je spinálním kanálem Vašeho světelného těla, kulminujícím v „květ života“. Tato Růže hvězdné brány Vás spojuje s vaším božstvím a s božským kosmickým vědomím kosmické Matrix Stvoření.

 

Růže, nebo ve východní tradici Lotosový květ, se otevírá, aby vytvořila bránu ke kosmickému vědomí. Už i ve starověkých kulturách byla známa jako součást „vytvoření“ „božského člověka“ neboli lidského Anděla. Mnoho starověkých duchovních praktik nechávalo záměrně nahoru páteří stoupat světlo a otevírali tím „květ“, který byl posvátnou geometrickou branou známou jako hvězdná brána Růže.

 

Tento květinový vzor byl zakódován ve významných katedrálách ve Francii, jako např. v katedrále Notre Dame, který vznikl na počest života a učení „naší milé paní“, ženského Kristova světla Marie Magdalény a jejího partnera, Jeshua (Ješua) ben Josef.

 

A tak tedy, milovaní, je posvátná Růže květu života kosmickou hvězdnou bránou, kterou začnete vyjadřovat a „rozvíjet“ v energetickém poli Vaší hvězdy duše a vy i vaše planeta zažijete znovuzrození a rekonstrukci v ohromné kosmické Růži či květině. To je geometrie hvězdné brány harmonie (světla a zvuku), která Vám umožní váš konečný vzestup do vesmírného srdce a mysli a dokonalé stvoření Nové Země a zkušenosti v Nové Zemi.

 

Milovaní pracovníci světla, až aktivujete posvátnou Růži, budete skutečně potřebovat udržovat nejvyšší vibrace míru a lásky. Uvnitř vašeho duchovního těla nebo pole sférické síly vytváříte Posvátný geometrický tvar nejvyšší frekvence, která je momentálně dosažitelná lidem. Bude potřeba držet tento vzorec vyššího spojení uvnitř své tělesné energie souvisle a celistvě, jinak začne být energie nevyrovnaná a velmi snadno se začne ve zmatku hroutit. Když se vám toto stane, nejdražší, nepropadejte panice a nebuďte úzkostní a deprimovaní. Vraťte se do svého srdce, jak jsme vás učili (pokud jste pozapomněli, tak klikněte zde: https://channeling.wbs.cz/Meditace_Posvatne_srdce_1207i.doc ), dýchejte zhluboka a vnímejte propojení se zlatým plamenem (světlem) Kristova vědomí a energií bezpodmínečné lásky. Spojte se s posvátnou srdeční energií uvnitř vás a prostřednictvím záměru zharmonizujte svoji vnitřní mužskou a ženskou energii a vstupte do posvátného Sjednocení vaší Duše a Ducha, jak jsme vás dříve učili. Tak se vrátíte ke vzorcům sounáležitosti, půvabu, krásy a celistvosti.

 

Neboť vy jste ta posvátná Růže, vy jste Krása a Ucelenost a Půvab a Vášeň. Jste boží láskou v lidské podobě.

 

V této době 11:11:11 jsme ti, kdo jsou připraveni začít vytvářet Růži nebo „rozevírat“ okvětní lístky světla v Růžové hvězdné bráně kosmického Světla a kosmického Vědomí.

 

 

Meditace posvátné Růže pro 11:11:11, předána „naší milou paní“ Marií Magdalénou v její roli učitelky Kristova vědomí.

 

Milované květy světla a lásky, dosáhli jste velmi posvátného okamžiku, jste připraveni stát se posvátnou Růží. Prosím vás nyní, abyste byli se mnou a dovolili zářivé Kristově energii vstoupit do vaší bytosti a nechali otevřít Růži kosmického vědomí.Toto je práce, kterou jsem vykonávala se svými milovanými s úmyslem zvyšování vašeho vědomí až do bodu, ve kterém byste opravdu mohli přijmout božské a kosmické aspekty vaší bytosti. To je ten bod, kdy rozeznáte ve svém srdci, ve své duši a těle, že Vy jste Nebe na Zemi a že jste Růže Kristova světla.

 

Tak, sedni si a ztiš se a dovol si dýchat velmi zhluboka. Zaměř se na svoje krásné a Posvátné srdce a prociťuj proud Božské energie proudící skrze sebe. Jste krásní a jste milováni, tak hluboce milováni. Cítíš, že láska prochází každou buňkou tvého těla a každým aspektem toho, kdo jsi ve skutečném světle. Jste tak hluboce milováni. Vdechuj tuto lásku. Vnímej ji ve svém srdci. Nejlepší je pokud se právě nadechuješ zhluboka nosem a vydechuješ ústy. Nechej životodárné dýchání prostupovat svým tělem. Jsi milován/a.

 

Dovol si sedět a dýchat takto nejméně 10 minut. ----- Potom by vaše tělo mělo být klidné a vaše mysl jasná. Nyní se soustřeď znovu na svoje srdce a popros své Vyšší Já, aby vyrovnalo tvé vnitřní božské mužské a ženské energie. Vnímej explozi extaticky radostné záře ve svém srdci, která se pohybuje dolů tvým tělem, přes tvé spodní čakry a dále do Země, dolů až do středu Země (do Zemské Hvězdy). Nyní jsi uzemněn/a a spojen/a se Zemí. Cítíš lásku proudící ze svého srdce do Země a znovu zpět do Tvého srdce. Vdechuj a vnímej tuto lásku celou svou bytostí.

 

Nyní, když se pomalounku sluníš v lázni překrásné lásky, cítíš energii Božské Milosti všude kolem sebe. Jsi nesen/a touto Milostí a krásou a máš absolutní důvěru v to, že jsi bytostí podporovanou a vedenou božským světlem uvnitř sebe. Nyní si dovol procítit kanál ve svém světelném těle, který je v jedné linii s Tvojí páteří a dovol si vést tuto láskyplnou energii nahoru tímto páteřním kanálem, přes srdce a nahoru do temene, do korunní čakry.  V tomto místě budeš vnímat aktivaci šišinky (podvěsku mozkového, epifýzy) v explozi světla a lásky, a toto Světlo bude putovat dál vzhůru, a okvětní lístky Růže se začnou otevírat.

 

Toto bude mimořádně krásným a extatickým zážitkem, pokud budeš připraven/a přijímat božskou lásku, která bude protékat skrze tebe a tvé srdce a dále dolů do Země. A budeš cítit, že se tato Růže otevírá všude kolem tebe. Kolem tebe budou vířit barvy a ty budeš cítit přesun/pohyb, jak tvá duchovní sféra nově vzniká a přetváří do posvátných geometrických vzorců posvátné Růže.

 

Nejdražší děti světla, vězte, že jste milováni. Vězte, že tato krásná Růže ze světla bude vozidlem pro ducha a duši, které vás bude povznášet do kosmického vědomí. Oslavujeme s vámi otevírání Růže, květiny lásky. Vnímejte, jak vás bude tato přestavba otevírat kosmické Matrix Stvoření, ohromnému lůnu všeho Stvoření. Poznáte, jako jsem i já poznala, svoji vlastní Božskou podstatu a stanete se Jedním s Božským Světlem Stvoření.

 

Milované děti Světla, toto byla moje práce a můj smysl života spolu s mými milovanými. A uspěli jsme. Nyní jsme zde, abychom Vám předali tato jednoduchá slova, která začnou zažehávat kompletní sled kódů posvátného Grálu pro ty z vás, kdož jsou připraveni přijmout svoji vlastní transformaci a vývoj ke způsobu bytí Nové Země. Pro nás je toto okamžik velké radosti, když vidíme dokončení toho, proč jsme před 2 tisíci lety přišli, abychom to uskutečnili. A my se radujeme, že ne pouze naše práce nalézá dokončení, ale také práce mnoha jiných, kteří slouží božímu plánu pro vaši evoluci a váš vzestup do květiny světla, kterou jste.

 

Tak, u konce této meditace věz, že proces začal. Zhluboka dýchej a dovol si obrátit svou pozornost ke svému srdci. Stále dýchej zhluboka a dovol si soustředit své vědomí a opět vstup do svého těla.

 

Milovaní, už víte, že tato Růže otvírá vaši duchovní sféru (sféru vašeho kauzálního těla), budete vnímat a zažívat velkou změnu. Budete se cítit bezpečně, budete vnímat lásku, budete se cítit spojeni s Naší všeobjímající láskou a budete vědět, že všechno je dobré, ať se děje, co se děje. Budete cítit světlo a lehkost v srdci a budete se radovat ze života, jakmile pocítíte hojnost a blahobyt Boží milosti kolem vás. Opravdu jste přišli s vašimi milými domů!

 

Avšak jak vám říkal náš nejdražší Archanděl, je nyní potřeba žít v absolutně nejvyšší poctivosti a pravdě, ať už je vaší pravdou cokoliv. Říkat svou pravdu-skutečnost a žít svou pravdu-skutečnost. Je potřeba se vzbudit, být bdělý, vědomý a bystrý, je potřeba být otevřený, milující a spravedlivý. Pro přijetí Růže Světla ve vaší duchovní sféře je potřeba odevzdat život mravní čistotě a poctivosti a všechno, co s tím není v souladu, může vytvořit okamžité neshody a disharmonie, které mohou být odstraněny pouze návratem do stavu Milosti a Lásky a harmonie, které jsou výsledkem žití v nejvyšší integritě (celistvosti), pravdě a lásce.

 

Opouštíme vás tedy s velkou radostí v našich srdcích!

 

Jste milováni. Jste krásní. Jste Boží světlo. Vy jste ta posvátná Růže!

 

 

 

 

Do češtiny přeložila Dana M. (s pomocí shora :o) )

Mírné opravy provedla Martina Mangová (www.channeling.wbs.cz) 

Originální text najdete na https://starchildglobal.com/janosh.html 

Tento text je možné šířit, rozmnožovat a uveřejňovat za dodržení následujících podmínek: 

Autorku/majitelku práv je třeba uvést takovým způsobem, jakým se sama autorka označila

Obsah nesmí být používán pro komerční účely

Obsah nesmí být zpracováván nebo nějakým jiným způsobem měněn

V případě rozšiřování musí být čtenářům/posluchačům sděleny licenční podmínky, pod které tento obsah spadá

Každá z těchto podmínek může být po písemném svolení autorky/majitelky práv zrušena