O vnitřním řádu a emocích lidí kolem nás

27.03.2012 10:00
O vnitřním řádu

"Chceme mít řád ve vnějším světě – politický, náboženský, hospodářský, sociální pořádek, pořádek ve vzájemných vztazích. Chceme řád, chceme trochu klidu a míru, trochu porozumění. Ale teprve když je vnitřní stav naší psychiky v pořádku, bez konfliktů, bez rozporů, když je mysl tichá, ustálená, čistá, potom můžeme vnášet pořádek do světa kolem. Snažíme se do světa vnášet řád právní, národnostní a tak dále. A znovu a znovu se ukazuje, že takové úsilí přináší jen nepořádek. Proto říkám, že bez vnitřního řádu v mysli, ve vědomí, které je ve zmatku, v rozporu, bez nastolení vnitřního řádu v sobě, nemůžeme nastolit řád vně. A krize tu je – krize národů, hospodářská, sociální a tak dále. Krize nepřichází zvnějšku, je opravdu uvnitř. Ale my o tom nechceme vědět." Krishnamurti

Zdroj: FB - Tady a teď

 

O emocích lidí okolo nás

Když jsou lidé dotčení nebo cítí bolest, ve skutečnosti vlastně často chtějí, abyste je vzali kolem ramen a projevili jim něhu, lásku a pochopení... Potřeba bránit za každou cenu svou hrdost a vážnost vede často k vzájemnému odcizení...

Když se na vás lidé zlobí, držte se zpátky. Pochopte, že nevědí, jak jinak se zbavit své bolesti, než se z ní vykřičet. Říkají-li vám, že jste něco pokazili, že jste špatní nebo že jste je ranili a způsobili jim smutek, nepřipoutávejte se k jejich slovům. Uvědomte si, že obviňování druhých je jejich osobitý způsob, jak se zbavit svého vlastního vnitřního pnutí. Nepřebírejte za to zodpovědnost. Za svou zlobu nebo smutek jsou zodpovědní jenom oni sami. Možná jste zapůsobili jako katalyzátor, ale oni už měli předtím svou bolest ve svém nitru. Takže když dají průchod svému hněvu, nezačněte hned argumentovat nebo se bránit. prostě mlčte, mějte srdce otevřené a soustřeďte na ně svou lásku.

Až ze sebe všechno vymluví, nenechte se strhnout nevysvětlujte jim, jak se mýlí, že jste neudělali to, z čeho vás viní. Zadržte svá slova a uvidíte, že si za to budete nakonec vděční.../z knihy S. Roman Osobní síla skrze uvědomění/

 

Zdroj: FB - Nejsem tím čím mě chtějí mít ostatní, jsem sám sebou