Nové informace k Ukotvení energie 9. brány 11:11 v ČR od Mirky Petrovičové

01.10.2010 18:01

Milí přátelé, spřízněné duše, pracovníci světla…V poslední době se děje mnoho věcí, které mají velký význam pro naše území a všechny lidi zde žijící. Je třeba, abychom zůstali vnímaví a byli otevřeni všem změnám, které přichází.

Bylo mi dovoleno napojit se na informační pole 9. brány 11:11, ovšem zatím jsem nedostala svolení vyprávět o všem, co mi bylo zjeveno. Účastníkům tohoto světelného projektu budou potřebné informace včas přicházet tak, aby mohli naplnit svůj světelný úkol.

Mnozí už jste možná pocítili jisté změny, poté co jste se rozhodli připojit k této iniciativě a připojit se k ukotvení. Ve vašich životech se dalo cosi do pohybu, můžete vnímat synchronicitu různých událostí, možná cítíte změny a zvýšenou vnímavost i na fyzické úrovni. Celá příprava a samotná akce otevření a ukotvení 9. brány 11:11 je pod ochranou vysokých duchovních bytostí a s jejich pomocí jsme na tuto akci připravováni. Doporučuji poddat se tomuto procesu. Pokud následujeme vyšší duchovní vedení a jdeme svojí skutečnou cestou opravdově, pak všechno kolem nás plyne s lehkostí a tak nějak samo. Jde jen o to, naučit se důvěřovat tomuto procesu a nechat se vést svou Duší a svým srdcem. Dělat vše tak, jak v tuto chvíli nejlépe dokážeme. Nic víc, nic míň.

Energie 9. brány pochází z velmi vysokých úrovní, které v současné době zatím ještě lidstvu nejsou dostupné. Přístup k ní a schopnost spojit se s touto energií a integrovat ji nám umožní až energetická brána 10-10-10. Tato brána v nás aktivuje velmi staré kódy DNA, což přinese nová propojení a přeskupení různých částí našeho Bytí. Díky energetické bráně 10-10-10 se přetransformují a připraví i naše fyzická těla tak, aby byla schopna unést vysokovibrační energie 9. brány 11:11 a také dalších energetických bran v následujících měsících tohoto roku. Působení energií 10-10-10 a 9. brány 11:11 přinese lidstvu výrazný krok na cestě k celistvosti.

Všem účastníkům otevření nebo  ukotvení 9. brány 11:11 to přináší možnost významného posunu vědomí či dokonce až kvantového skoku. Jedná se o zcela výjimečnou příležitost a práci s velmi vysokými energiemi. Je to současně pro nás zcela nový způsob spolupráce a propojení na nové úrovni. Během této spolupráce a v průběhu celého procesu ukotvení se stáváme Jedinou Bytostí, z níž každá část je propojena se všemi ostatními.

Proto je potřeba opravdový přístup a osobní zodpovědnost každého účastníka vůči ostatním. Všichni budeme propojeni a budeme spolupracovat i na vytvoření bezpečného prostoru pro celou skupinu i pro celý proces ukotvení. Úspěšnost celé akce je tedy závislá na přístupu nás všech a vyladění a postupu celé skupiny – jako jednoho celku – Jednoho Bytí. Učíme se zde znovu důvěřovat, nespoléhat jen na sebe ale otevřít se i vůči ostatním.

Všichni účastníci ukotvovacích skupin by měli projít určitou přípravou, aby byli schopni v den ukotvení naplnit svůj světelný úkol. Nesmírně důležité je také vzájemné naladění na ostatní účastníky ukotvovacích skupin. Toto bude náplní společného setkání ukotvovacích skupin v Praze na Vyšehradě v neděli 17. 10. 2010 (viz pozvánka na Setkání v srdcích). Společně se zde připravíme na energii 9. brány 11:11. Naučíme se techniky, cvičení a tance, které jsou doporučeny od Solary, ale zároveň přizpůsobeny našim podmínkám.

Společně s přáteli a ve spojení se světovou koordinátorkou ukotvovacích skupin Layou pracujeme na jejich přípravě tak, aby byly vhodné pro naše specifické území a v souladu s našimi možnostmi.

Co se týká samotného procesu ukotvení energií 9. brány 11:11 v den otevření a ukotvení 25. 10. 2010 na jednotlivých ukotvovacích místech v naší republice. Každé ukotvovací místo má svá specifika i různou energii, takže toto je v kompetenci členů jednotlivých ukotvovacích skupin. Záleží to na schopnosti naladění účastníků na energie svého místa ukotvení a také na jejich kreativitě a tvořivosti.

Ohledně oblečení během samotného procesu ukotvení jsme nakonec nalezli velmi vhodné řešení. Účastníci Master Cylindru na Bali budou během otevírání brány v bílém oblečení. (Bílá barva umožňuje jejímu nositeli být průchozí pro energie světla.) V našich podmínkách a vzhledem k ročnímu období bychom těžko sháněli teplé a téměř zimní oblečení tak, abychom mohli být celí v bílém. Zatímco účastníci Master Cylindru bránu otevírají, my budeme její energie ukotvovat. Je tedy vhodnější zvolit barvy oblečení, které budou pro světlo průchozí, ale zároveň ho pomohou uzemňovat.  Proto jsme vybrali a doporučujeme zvolit barvy živlů. Každý účastník ať se naladí a zvolí si barvu a živel, který s ním nejvíce rezonuje. ZEMĚ – zelená a hnědá, VODA – modrá a tyrkysová, OHEŇ – červená a oranžová, VZDUCH – žlutá a velmi světlé barvy.  Můžete také zvolit různé kombinace těchto barev. Postačí i větší šátek přes vaše oblečení. Buďte opět kreativní a nechte se vést svými pocity…

 

Stále ještě je možné vytvořit a přihlásit další ukotvovací skupiny, až do 14. 10. na stránkách Solary ZDE.

Ještě jedna výborná zpráva. Máme svého vyslance za ČR a „spojku“ s Master Cylindrem na Bali. Je jím Petra Svarinská, která se zúčastnila přípravného workshopu v Německu. Setkali jsme se spolu a propojily se na Vyšehradě, odkud Petra poveze sebou na Bali trochu půdy, kamínek a plod stromu. Tím se ještě zesílí spojení s Master Cylindrem. Je to krásné a úžasné, jak nás Vesmír spojuje a vede ke společnému naplnění našich poslání.

A ještě jedna výzva pro Slovensko. Čtenáři stránek www.vnitrnibohyne.cz
se mi ozvali, zda nevím o nějaké ukotvovací skupině na Slovensku, že by se také rádi přidali. Zatím nevím, ale pokud by někdo měl zájem vytvořit skupinu či skupiny na Slovensku, ozvěte se. Pomůžeme vám a poskytneme informace a podporu. Světlo žádné hranice nemá!

Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se připojili k této iniciativě. A hlavně také těm spřízněným dušičkám, které se podílejí na přípravě a pomáhají s organizací připravovaného Setkání v srdcích v Praze na Vyšehradě.

Těším se na vás i na naše „setkání v srdcích“. Rozloučím se slovy mého oblíbeného hesla:

„Když jdeme za tím, co nás okouzluje, pomáháme spojit Vesmír dohromady.“

                                                                                    Srdečně a s láskou Mirka

Pro www.vnitrnibohyne.cz napsala Mirka Petrovičová. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze k nekomerčním účelům, jen pokud bude připojena celá tato poznámka i se všemi aktivními odkazy.