Nová kniha Diany Cooper - ukázka "Klíče ke Vzestupu"

10.07.2012 19:14

NOVÁ KNIHA DIANY COOPER

 

Milí přátelé,

s radostí Vám sděluji, že vyšla nová kniha autorky Diany Cooper - Světlo Nanebevzatých Mistrů s podtitulem  Nalaďte se na frekvenci světla pro roce 2012. V originále „A New Light on Ascension“

Je to již deset let, co se Dianě Cooper představil Kumeka, Mistr Osmého paprsku, a začal propojovat své vědomí s jejím. První vydání této knihy obsahovalo informace, které tehdy Kumeka Dianě předal, avšak od té doby došlo na naší planetě k mnoha změnám a Kumeka nedávno doplnil další informace. Toto vědění, jež bylo dříve předáváno pouze malému počtu lidí, je nyní dostupné milionům lidí,kteří šíří Světlo a s velkým odhodláním pomáhají této planetě přesunout se do Světla.

Vzestupu do vyšších úrovní je možné dosáhnout již v tomto životě. S pomocí této knihy na tom můžete pracovat, neboť vám poskytuje všechny potřebné informace a nástroje. Připravte se však na to , že tato cesta není jednoduchá. Kniha nenabízí rychlé řešení, ale zve každého z nás k této vnitřní práci na sobě a dodává nám odvahu, abychom se připojili k milionům dalších lidí, kteří v současné době na planetě usilují o radostný život ducha.

Ukázka z knihy:

Kapitola 44.

 

 

Klíče ke Vzestupu

“Můžete se povznést, aniž byste věděli cokoli, co je uvedeno v této knize. Můžete pracovat na všech cvičeních v této knize a přesto nevzestoupit.

Důvodem je to, že abychom mohli nanebevstoupit, musíme žít jako děti – ve svých srdcích. Hlava blokuje srdce a pro Vzestup je nutné, aby srdce vedlo hlavu.

Dítě má kouzelnou vlastnost nevinnosti, která znamená žít ve své pravé podstatě, být pravdiví ve svých pocitech. Hlava zašlapává nadšení, radost a naivitu našeho pravého já.

Abychom mohli vzestoupit,  je zapotřebí

zvládnout všechny oblasti svého života.

Jednoduchý návod a kontrolní seznam k Vzestupu

Základy

1.  Buďte sami sebou. Nepovyšujte se, ani nepředstírejte, že jste někým, kým nejste.

2.  Chovejte se k druhým tak, jak byste byli rádi, aby se chovali oni k vám.

3.  Ve všem spatřujte Boha.

Fyzická úroveň

4. Vyčistěte svůj dům. Odstraňte všechno harampádí. Tam, kde je fyzická špína, je i psychická špína.

5. Jezte co nejčistší, neprosvětlenější, nejekologičtěji vypěstované potraviny a stravujte se co nejvíce vegetariánsky.

6.  Pravidelně cvičte.

7.  Rozumně spěte.

8.  Dopřejte si čas na zábavu.

9.  Zaveďte si zdraví prospěšné stereotypy a pravidelné rytmy ve svém životě.

Emoční úroveň

10.  Pečujte o své vnitřní dítě.

11.  Posilujte se emočně, aby vás nikdo nemohl vyvést z rovnováhy ani negativně ovlivnit.

12.  Vytvořte si moudré vesmírné rodiče, kteří vás budou podporovat, chránit a povzbuzovat.

13.  Hleďte si svých věcí a nechejte druhé, ať si také hledí svého.

14.  Chápejte pohled a stanoviska druhých.

15. Oceňte dobré vlastnosti svých nepřátel.

16.  Ochotně odpouštějte.

17.  Buďte otevření a mějte velkorysé srdce.

18.  Naslouchejte svým srdcem, abyste porozuměli, nikoli svou myslí, abyste reagovali.

Mentální úroveň

19.  Naplňte svou mysl mantrami.

20.  Každý den si opakujte pozitivní výroky a afirmace.

21.  V každé situaci zůstaňte klidní a soustředění.

22.  Odpoutejte se od materiálních a emočních tužeb.

23.  Převezměte plnou zodpovědnost za svůj život.

24.  Sledujte signály a ukazatele, kteří vás provázejí vaší jedinečnou cestou na Zemi.

Volby

25.  Pečlivě si vybírejte své přátele, blízké spolupracovníky a partnery.

26.  Zodpovědně si vybírejte své myšlenky.

27.  Čtěte a sledujte pouze to, co zvyšuje vibrace.

28.  Buďte ve všem umírnění. Ovládněte své závislosti a vše, v čem zacházíte do krajnosti.

29.  Rozvíjejte své vyšší kvality jako je laskavost, štědrost a péče.

Připomínejte si

30. Přijímejte vše a všechny jako Božství. Bůh je ve stromu i ve švábovi. Jednejte s nimi tedy podle toho.

31.  Žehnejte svým nepřátelům stejně jako svým přátelům, neboť jsou součástí Božské jednoty.

32.  Předejte svá břemena Bohu a jakmile je odložíte, už si je neberte zpět.

33.  Nezapomínejte, že výzvy jsou příležitostí k růstu. Nenaskytly by  se vám, pokud byste na ně nebyli připraveni.

Ochrana

34.  Poproste anděly, aby vám pomáhali a chránili vás.

35.  Chraňte se pomocí některé z technik uvedených  v této knize či jakékoli jiné metody, které s vámi souzní.

Tvůrčí představivost

36.  Pamatujte, že tvůrčí představivost je stavebním kamenem vaší budoucnosti.

37.  Představujte si, jak z vašeho srdce odpadají všechny překážky a bloky.

38.  Představujte si vše, co si přejete vytvořit.

39.  Představujte si, jak ostatní dostávají to, co potřebují.

 Duchovní techniky

40.  Hodně se smějte a berte život s nadhledem.

41.  Každý den meditujte a vyhraďte si chvíle v tichosti a klidu pro přemítání.

42.  Neustále vzdávejte díky a žehnejte.

43.  Modlete se často a s vědomým záměrem. Spojujte se s anděly, průvodci a Nanebevzatými Mistry.

44.  Čtěte duchovní knihy.

45.  Mlčeti je zlato. Pokud nemůžete říct nic dobrého, mlčte.

Služba

46.  Pomáhejte planetě a  druhým.

47.  Nezapomínejte, že utrpění druhého člověka je konečně také vaše utrpení. Podávejte pomocnou ruku.

48.  Vykonávejte své běžné povinnosti a nudnou práci s grácií.

Poslední kontrola

49.  Zeptejte se sami sebe: “Myslel by si tohle, řekl by to nebo udělal by tohle Nanebevzatý Mistr?”

 

Milí moji, v této knize je poměrně dost zajímavých informací, které zatím nebyly nikde publikovány  a nebo  třeba byly, ale publikace již nejsou k sehnání (To se týká např. 12 paprsků, jejich popisu a jejich vládců).  Najdete zde i  informace o energii Mahátma a popis třídimenzionálních až semidimenzionálních čaker. Kniha je nejen informační, ale i praktická, je zde uvedeno mnoho cvičení, vizualizací a meditací. Určitě stojí za prostudování.

Kéž je Vám tato kniha dobrým průvodcem k rozšíření vědomí.

Sofie

Tento článek je volně k dispozici, pokud  bude uvedena tato poznámka: pro www.novoucestou.cz napsala Sofie H.