Není čas vyčkávat, je čas konat

18.11.2012 22:55toto jsou úkoly náš všech v tomto životě…...

☛ Uklízet ve svém vlastním nitru, ne toho druhého.

☛ Posilovat víru v sebe, nejen ji obdivovat u druhého.
☛ Ovládat své emoce, ne poukazovat na slabost druhých.
☛ Měnit své myšlení, ne formovat své okolí.
☛ Mít svůj názor, ale nikomu ho nepodsouvat.
☛ Učit se porozumět a odstraňovat vlastní omyly, nejen poukazovat na chyby druhých.
☛ Být kapitánem na své lodi, ne kormidlovat loď toho druhého.
☛ Žít život podle svých přestav, ne toho druhého.
☛ Být hodnotným člověkem, ne loutkou.
☛ Milovat ze srdce, ne ze zisku.
☛ Pomáhat nejen tehdy, když se ti chce, ale vždy, kdy je potřeba.
☛ Smát se proto, že chceš, ne proto, že musíš.
☛ Upevňovat se v odvaze, nepodléhat strachu, který zmenšuje vaši velikost.
_______________________________________A ♥ A

Poznámka FACEBOOK:
zdroj: https://kapkarosy.webnode.cz/
autor foto/obraz: neznámý - google obrázky
Na sociální síti Facebook publikovala Alena A. ©   https://www.facebook.com/pages/Probuzen%C3%AD-2012-Awakening-2012-/331005513586287
  Tuto verzi je možné dále SDÍLET na všech sociálních sítích. KOPÍROVÁNÍ v nezkrácené a neupravené podobě je povoleno jen pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.