Návod na položení Květu Venuše

04.06.2012 00:33

1

Květ Venuše se zpravidla pokládá a bývá aktivován na geomanticky důležitých bodech. Tady je návod, jak to co nejlépe provést.

Květ má průměr 13 metrů. Tento rozměr je důležitý, je to zemský rozměr, měrná jednotka, která odpovídá velikosti Země.

  1. Vytvořit 5 kruhů

 Označ střed nějakým kamenem.

Vezmi provaz o délce 6,5m.

Jeden stojí uprostřed a druhý tahá opačný konec provazu, až opíše kružnici. Vyznač tuto kružnici dalším provazem (polož ho na zem).

Tak dostaneš kruh o poloměru 6,5m popř. o průměru 13m. Potřebuješ na to asi 41 m provazu.

Vytvoř další 4 menší kruhy. Mají tyto průměry:

4,02 m; 2,48 m; 1,53 m; 0,95 m.

Všech těchto 5 kruhů má jeden společný střed a odpovídají posvátné geometrii, zmenšují se ve zlatém řezu.

 

 

  1. Vytvořit pět úseček

 Ze středu polož rovnoměrně pět linií. Měly by být symetrické. Vyznač proto na velkém vnějším kruhu pět bodů.

Vezmi kus provazu o délce 8,17 m. Natáhni jej od prvního vyznačeného bodu po kružnici, tak dostaneš druhý bod atd.

Ze středu pak natáhni k vyznačeným bodům spojnice (úsečky).

 

 

 

  1. Vyznač průsečíky

 Polož na 1., 3. a 5. kruh na místa protnutí kruhů a úseček například kámen pro vyznačení důležitých bodů.

Na druhý a čtvrtý kruh polož kámen přesně uprostřed obou úseček (zelené body).

 

 

 

 

  1. Spoj tyto body ladnými liniemi do Květu Venuše

Začni nejlépe zvenčí směrem do středu.

Tak vznikne Květina skoro sama od sebe. Je to velmi meditativní práce, při které se postupně vytváří energie Květu Venuše.

 

 

  1. Aktivace Květu

Projdi nyní se všemi, kteří Květ tvořili, podél linií. Začni nahoře ve směru hodinových ručiček. Projdi celý Květ celkem třikrát. Uvidíš, že při tom vznikne velmi krásná meditativní atmosféra. Pohyb sjednocuje mužský pól s ženským. Tento pohyb je zároveň ve směru hodinových ručiček, jakož i proti směru HR (pořadí špiček lístků, které procházíš, je proti směru HR).

 

  1. Pozvat nápomocné venušské energie, spojit je a sebe se srdcem Matky Země a tam je ukotvit

Všichni, kteří Květ tvořili, nyní vytvoří kruh kolem Květiny. Obzvláště by měl někdo stát u vnějších rohových bodů okvětních lístků.

Jeden účastník jde do středu Květiny.

Účastníci pažemi vytvoří písmeno „V“, „Grál“.

Tím se účastníci stanou anténami pro Venušské síly.

Řeknou:

„Zveme nápomocné síly Venuše.

Přijímáme je našimi dlaněmi a naším srdcem.

Vedeme je skrze sebe,

Vedeme je k srdci Matky Země.“

Účastníci nyní ukážou dlaněmi k zemi a řeknou:

„ Spojujeme nápomocné síly Venuše

Se srdcem Matky Země.

V lásce ukotvujeme tyto síly

V srdci Matky Země.“

 

 

www.WernerNeuner.net

Zdroj: e-mail Martina Mangová - channeling.wbs

 

 

Navod na polozeni Kvetu Venuse[2].doc (239 kB) - text včetně obrázků